Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Krąg osób uprawnionych do korzystania z utworzonego w szkole Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają przepisy art. 2 ust. 5 ustawy z 4 marca1994 r. o...

PORADA PRAWNA

23 listopada 2022 Inne

Zatrudniony w szkole jest nauczyciel emeryt na czas nieokreślony. Pobiera emeryturę i otrzymuję pensję nauczyciela. Czy powinien otrzymywać świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z puli emerytów i z puli nauczycieli? Czy tylko z puli nauczycieli?

Krąg osób uprawnionych do korzystania z utworzonego w szkole Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają przepisy art. 2 ust. 5 ustawy z 4 marca1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 923) oraz art. 53 ustawy z 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) a także postanowienia odnośnego regulaminu.

Ze wskazanych przepisów wynika, że z funduszu socjalnego korzystać mogą pracownicy aktualnie zatrudnieni u pracodawcy oraz emeryci i renciści – byli pracownicy danego pracodawcy.
W rozumieniu wskazanych przepisów emerytem jest osoba, która posiada wyłącznie status emeryta (a nie podwójny status – emeryta i pracownika). Natomiast emeryt, który podjął zatrudnienie staje się pracownikiem, a w takiej sytuacji świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego należą mu się wyłącznie z tytułu pozostawania w stosunku pracy (z tytułu posiadania statusu pracownika). Jeśli bowiem emeryt podejmuje zatrudnienie, stając się pracownikiem – jego status pracownika jest "silniejszy" od statusu emeryta (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r. (sygn. akt I PZP 56/91).

Wobec tego osoba, o której mowa w pytaniu korzysta z Funduszu jako nauczyciel, a nie emeryt.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT