Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

Plany nadzoru pedagogicznego (125)

 1. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 2. Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2019
  Ilość stron w dokumencie: 4
 3. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 4
 4. Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 0
 5. Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 6. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 8. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 9. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 10. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201/2019 dla szkoły branżowej I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 11. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 12. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 13. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 14. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 15. Przykład statutu młodzieżowego domu kultury – stan na dzień 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 16. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 17. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału integracyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 18. Odprawa emerytalna dla nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 19. Pisma do ZZ i OP

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 20. Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 21. Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 22. Plan nadzoru niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 23. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 24. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 25. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 26. Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina)

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 27. Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018 dla szkoły podstawowej prowadzącej klasy dotychczasowego gimnazjum

  Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej prowadzącej klasy dotychczasowego gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 28. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 29. Plan nadzoru i narzędzia do ewaluacji wewnętrznej - przedszkole jednooddziałowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Październik 2016
  Ilość stron w dokumencie: 16
 30. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 25 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 31. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 24 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 32. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 22 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 33. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej- wariant 3

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 7
 34. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola- wariant 3

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 35. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 36. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkół specjalnych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 37. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkół ponadgimnazjalnych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 38. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 39. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły ponadgimnazjalnej (technikum)

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 40. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej – wariant 2

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 41. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola- wariant 2

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 42. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi dla dzieci w wieku 3-6 lat

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 43. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 44. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola jednooddziałowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 45. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Placówki oświatowo-wychowawczej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 46. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Placówki niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 47. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Młodzieżowego ośrodka socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 48. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Placówki doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 49. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Gimnazjum – wariant 2

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 50. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Centrum kształcenia ustawicznego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 51. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Bursy/Internatu

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 52. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły ponadgimnazjalne - wariant 1

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 10 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 10
 53. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej - wariant 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 10 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 10
 54. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola - wariant 1

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 10
 55. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla placówki niepublicznej - szkoły podstawowej - wariant 1

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 10 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 10
 56. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla gimnazjum - wariant 1

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 10
 57. Plan nadzoru pedagogicznego

  Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny. Gotowy plan nadzoru przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Poniżej udostępniamy do pobrania przykład takiego planu nadzoru pedagogicznego. 

 58. Plan nadzoru pedagogicznego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

 59. Plan nadzoru pedagogicznego dla placówki oświatowo-wychowawczej - wariant 2

   

 60. Plan nadzoru pedagogicznego dla placówki oświatowo-wychowawczej - wariant 1

   

 61. Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola niepublicznego

   

 62. Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły niepublicznej

   

 63. Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej - wariant 1

   

 64. Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej - wariant 1

   

 65. Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola - wariant 1

   

 66. Plan nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum - wariant 1

   

 67. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla zespołu szkół

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

 68. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla zespołu szkolno-przedszkolnego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

 69. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

 70. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla gimnazjum

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 71. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 72. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla liceum ogólnokształcącego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 73. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 74. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 75. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły ponadgimnazjalnej

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 76. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 77. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 78. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla gimnazjum

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 79. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 80. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły ponadgimnazjalnej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 81. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla gimnazjum

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 82. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 83. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (szkoła ponadgimnazjalna)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

 84. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (gimnazjum)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół gimnazjalnych.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

 85. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (szkoła podstawowa)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół podstawowych.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

   

 86. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (przedszkole)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla przedszkoli.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

   

 87. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2011/2012 - gimnazjum

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego może być wykorzystane przez dyrektora szkoły gimnazjalnej, który w planie ujął ewaluację z obszaru 2.

 88. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Wzór planu nadzoru pedagogicznego proponowany dla przedszkola, które zamierza przeprowadzić wewnętrzną ewaluację z obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej”.

 89. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego przygotowany został dla przedszkola, które zamierza przeprowadzić wewnętrzną ewaluację z różnych obszarów.

 90. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Paln nadzoru pedagogicznego przygotowany dla dyrektora przedszkola i uwzględniający politykę oświatową na rok 2011/2012.

 91. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego szkół różnego typu na rok 2011/2012 z uwzględnieniem kierunków polityki państwa – ewaluacja z zakresu obszaru I.

 92. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Szkolny plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający kierunki polityki oświatowej państwa przeznaczony jest dla zespołu szkół - lub po zmodyfikowaniu - dla każdego typu szkoły na rok szkolny 2011/2012.
   

 93. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego przeznaczony dla szkoły podstawowej i gimnazjum uwzględniający politykę oświatową na rok szkolny 2011/2012.

 94. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla gimnazjów, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z części obszaru „1. Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły” oraz części obszaru „2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce”.

 95. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok 2011/2012 przeznacozny jest dla Zespołu Szkół.

 96. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla szkół, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru 2.1. „Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy”.

 97. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Zadania ujęte w poniższym planie wynikają przede wszystkim z wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego, z planu nadzoru w roku 2010/11 oraz koncepcji rozwoju gimnazjum.
  Można uzupełnić plan o zadania priorytetowe MEN i kuratora oświaty. Zadania te nie są wprawdzie obligatoryjne dla szkół, jednak warto je uwzględniać z uwagi na to, że kontrole planowe kuratoriów dotyczą tych zadań, więc szkoła, w której zaplanowano do ewaluacji lub kontroli wewnętrznej priorytety MEN i Kuratora, będzie przygotowana do ewentualnej kontroli zewnętrznej.
   

 98. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora opracowany dla zespołu szkół, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum dla młodzieży i gimnazjum dla dorosłych.

 99. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej. Podzielony jest na trzy części: 1) Ewaluacja wewnętrzna, w ramach której w szkole zaplanowano badania z zakresu wszystkich obszarów wymienionych w rozporządzeniu o nadzorze, 2) Kontrola, w ramach której zaplanowano działania kontrolne dotyczące sfery dydaktycznej i opiekuńczej szkoły, obserwacje zajęć i imprez szkolnych oraz ocenę pracy i ocenę dorobku zawodowego nauczycieli, 3) Wspomaganie nauczycieli – gdzie ujęto różne formy wspomagania i szczegółowy plan WDN.

 100. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla szkół podstawowych, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”.

 101. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla przedszkoli, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

 102. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla gimnazjów, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru 3.2 „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”.

 103. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

  Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, w terminie do 15 września danego roku, plan nadzoru pedagogicznego. Przykład planu nadzoru zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011.

 104. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla zespołu szkół złożonego ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum z uwzględnieniem polityki oświatowej państwa na rok 2010/11 oraz proponowanymi uogólnionymi wnioskami z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

 105. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla gimnazjów. Obejmuje ewaluację z obszaru „Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły” oraz inne zadania, które w ramach nadzoru wykonuje dyrektor.

 106. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla gimnazjów obejmuje ewaluację z obszaru „Procesy (…)”, z uwzględnieniem działań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zespołowej pracy nauczycieli.

 107. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminami zawodowymi obejmuje ewaluację z całego obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”, w tym szczególnie analizę wyników egzaminów kwalifikacji zawodowych.  Zawiera także inne formy pełnienia nadzoru.

 108. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół podstawowych.

 109. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminami zawodowymi obejmuje ewaluację z całego obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”, w tym szczególnie analizę wyników egzaminów kwalifikacji zawodowych.  Zawiera także inne formy pełnienia nadzoru.

 110. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą obejmuje ewaluację z całego obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”, w tym szczególnie analizę wyników egzaminów maturalnych – z zakresu dydaktyki oraz kształtowanie kompetencji prospołecznych uczniów – z zakresu celów wychowawczych. Zawiera także inne formy pełnienia nadzoru.

 111. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla zespołów szkół złożonych ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.

 112. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół podstawowych.

 113. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego - wzór

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument zostanie uzupełniony treścią po opublikowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Polityki Oświatowej kraju na rok szkolny 2010/11.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla wszystkich typów placówek.

 114. Plan nadzoru pedagogicznego

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla przedszkoli.
   

 115. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół: gimnazjalnych.

 116. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla zespołów szkół.

 117. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla przedszkoli.

 118. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół: podstawowych.

 119. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant VI

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 120. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant V

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 121. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant IV

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie  zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 122. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant III

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 123. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant II

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   

 124. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant I

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   

 125. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru (134)

 1. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 3. Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 4. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 6. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 7. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 8. Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 9. Wzór sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 10. Wzór: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 11. Przykład sprawozdania z działalności przedszkola za I okres roku szkolnego 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla liceum na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 29 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 13. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 15. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Placówki Niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 16. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 17. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Gimnazjum

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 18. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 19. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły ponadgimnazjalnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 20. Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 22 Maj 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 21. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 22 Maj 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 22. Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Maj 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 23. Sprawozdanie z działalności bursy/internatu w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Maj 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 24. Sprawozdanie z działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 25. Sprawozdanie z działalności ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego za I okres roku 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 26. Sprawozdanie z działalności bursy/ internatu za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 27. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 w placówce niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 28. Sprawozdanie z działalności przedszkola za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 29. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w I okresie roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 30. Sprawozdanie z działalności szkoły za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 31. Sprawozdanie z działalności gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 1 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 32. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 1 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 10
 33. Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela oddziału dla dzieci 3 i 4 – letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Czerwiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 34. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej obejmuje: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 35. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Placówki Niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki niepublicznej (oświatowo-wychowawczej) obejmuje: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 36. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obejmuje: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 37. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej obejmuje: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 38. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora gimnazjum obejmuje: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 39. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Przedszkola w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 40. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 41. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 42. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 5 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 43. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z działalności bursy (internatu) w roku szkolnym 2015/2016

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 5 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 44. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 – biblioteka szkolna

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 27 Kwiecień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 45. Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 9 Luty 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 46. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej na I półrocze roku szkolnego 2015/2016

  Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej spotkała się dzisiaj w MEN z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie wynagrodzeń.

  Było to spotkanie uzgodnieniowe dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Tematem rozmów były także ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

  – Naszym nadrzędnym celem jest zrobienie wszystkiego, by nauczyciele nie tracili pracy. Musimy poszukiwać takich rozwiązań, aby temu zapobiegać. Należy zadbać o doskonalenie nauczycieli, także o ich status materialny – powiedziała Minister Anna Zalewska.

  Przedstawiciele MEN zaprezentowali dane statystyczne dotyczące wynagrodzeń oraz struktury zatrudnienia nauczycieli w 2015r. Przedstawiciele związków zgłosili natomiast uwagi i przedstawili postulaty dotyczące wynagrodzeń nauczycieli na kolejne lata. Strony zgodziły się, że potrzebna jest praca nad zmianą systemu wynagrodzeń nauczycieli.

  Uczestnicy spotkania uzgodnili, że Minister edukacji zwróci się do Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego zespołu problemowego do spraw wynagrodzeń nauczycieli. W zespole tym będą prowadzone dalsze rozmowy odnośnie kierunku zmian systemu w zakresie wynagradzania nauczycieli.

  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele WZZ Solidarność Oświata, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

   

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 28 Styczeń 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 47. Arkusz analizy nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły – podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 oraz informacja o działalności szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 18 Styczeń 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 48. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 – wariant 2

   

 49. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015

  Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

   

 50. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

  Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obejmujące: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

   

   

 51. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

  Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej obejmujące: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

 52. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Placówki Niepublicznej w roku szkolnym 2014/2015

  Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki niepublicznej zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

   

 53. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest podsumowaniem pracy szkoły gimnazjalnej z propozycją działań naprawczych w zakresie działań dydaktycznych.

 54. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015

  Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznych zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

   

   

 55. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015 wraz z przykładowym zapisem wyników pracy pedagoga szkolnego

   

 56. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014_2015 - biblioteka szkolna

   

 57. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 – świetlica szkolna

   

 58. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora bursy/ internatu w roku szkolnym 2014/2015

   

 59. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015 – ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11

   

 60. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dla bursy i internatu z pierwszego półrocza roku szkolnego 2014/2015

   

 61. Sprawozdanie z realizacji zadań świetlicy szkolnej z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z realizacji zadań z 1-wszwgo półrocza świetlicy szkolnej jest propozycją dla każdego typu szkoły po nieznacznej modyfikacji. Zawiera oniesienie do najważniejszych dokumentów szkolnych, a także szczegółówe przykłady pracy świetlicy. 

 62. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego może być wykorzystane w szkołach różnego typu po nieznacznych modyfikacjach. Uwzględnia zaplanowane i zrealizowane główne zadania pedagoga w kontekście obowiązującego prawa oświatowego. 

 63. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w szkole ponadgimnazjalnej z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z 1-wszego półrocza szkoły ponadgimnazjalnej uwzględnia aktualne przepisy nadzoru pedagogicznego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 oraz odniesienie do wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego. 

 64. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego w szkole ponadgimnazjalnej z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w szkole ponadgimnazjalnej z uwzględniające wszystkie formy nadzoru oraz inne zadania szkoły.

 65. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola może być wykorzystane zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych realizujących zadania związane z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015. 

 66. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora gimnazjum z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora gimnazjum uwzględnia aktualne przepisy nadzoru pedagogicznego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 oraz odniesienie do wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.

 67. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dla placówek niepublicznych z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dla placówek niepublicznych, m. in. placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych.
  Propozycja uwzględnia aktualne przepisy nadzoru pedagogicznego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 oraz odniesienie do wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.

   

 68. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z realizacji zadań z 1-wszego półrocza biblioteki szkolnej jest propozycją dla każdego typu szkoły po nieznacznej modyfikacji. Zwiera odniesienie do najważniejszych dokumentów szkolnych, a także szczegółowe działania z planu pracy biblioteki.

 69. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego po I semestrze

  Po półroczu dyrektor szkoły przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wnioski te powinny być sformułowane na podstawie analizy zrealizowanych działań z zakresu: ewaluacji, kontroli i wspomagania oraz analizy efektów wdrożonych wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013. Wypełnienie arkusza pozwoli na sformułowanie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i będzie stanowić podstawę do sformułowania wniosków szczegółowych. Wypełnianie dwóch różnych arkuszy jest zatem niepotrzebne. 

 70. Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego po I semestrze

   

 71. Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej po I semestrze

  Dyrektor szkoły ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. W związku z tym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przedstawia po I półroczu. Zobacz przykładowe sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej po I semestrze. 

 72. Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego gimnazjum po I semestrze

   

 73. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Sporządza w tym celu sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Poniżej prezentujemy do pobrania przykładowe sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2013/14. 

 74. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej

   

 75. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej

   

 76. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum

   

 77. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

  Dokument jest propozycją sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

   

 78. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

  Dokument jest propozycją sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

 79. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 3

  Dokument jest propozycją sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej – półrocze 2013/2014. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem. 

 80. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 2

  Dokument jest propozycją sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej – półrocze roku 2013/2014. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

 81. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 1

  Dokument jest propozycją sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej – półrocze roku 2013/2014. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem. 

 82. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego gimnazjum z roku 2012/2013 obejmujące zadania, które w ramach nadzoru wykonuje dyrektor.
  Dokument zawiera: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykadowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

 83. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego obejmujące ewaluację wewnętrzną dotyczącą procesów zachodzących w szkole oraz inne zadania, które w ramach nadzoru wykonuje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, a także wnioski i rekomendacje.

 84. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w gimnazjum

  Wzór sprawozdania z pracy pedagoga za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany dla szkoły gimnazjalnej.

 85. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkoły ponadgimnazjalnej

  Wzór sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany w szkole ponadgimnazjalnej.

 86. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013.

 87. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej

  Sprawozdanie z realizowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej w roku 2012/2013, obejmujące zadania, które w ramach nadzoru wykonuje dyrektor.
  Dokument uwzględnia: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykadowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje, a także główne zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego.

 88. Sprawozdanie z pracy wychowawczej - gimnazjum

  Sprawozdanie z pracy wychowawczej w klasie 1-3 gimnazjum.

 89. Sprawozdanie z pracy wychowawczej - szkoła podstawowa

  Sprawozdanie z pracy wychowawczej w klasie 4-6 szkoły podstawowej.

 90. Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej - szkoła podstawowa

  Sprawozdanie nauczyciela z działalności biblioteki szkolnej w szkole podstawowej

 91. Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej - gimnazjum

  Sprawozdanie nauczyciela z działalności biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2012/2013

 92. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej

  Sprawozdanie z pracy świetlicy za rok szkolny 2012/13 jest przeznaczone dla szkoły podstawowej.

 93. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - gimnazjum

  Wzór sprawozdania z pracy pedagoga za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany dla szkoły gimnazjalnej.
   

 94. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - szkoła ponadgimazjalna

  Wzór sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany w szkole ponadgimnazjalnej.

  Podstawa prawna
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).
   

 95. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły może być wykorzystane przez dyrektorów zespołu szkół.

 96. Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru - wersja II

  Przykładowe sprawozdanie zawiera: kontrolę i analizę dokumentacji, obserwcję zajęć, lustrację klas, wnioski z działalności szkoły w różnych obszarach jej działalności,a także ze wspomagania nauczycieli, oceny ich pracy, moniorowanie jakości pracy.

 97. Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru

  Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”. Poniżej przedstawiono schemat sprawozdania dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności szkoły za I półrocze roku szkolnego. Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego powinno zostać wzbogacone o wyniki i wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji i kontroli (zgodnie z zapisem § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , poz. 1324 z późn. zm.).

 98. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013

  Wzór - wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok 2010/11 do wykorzystania w różnego typu szkołach.

 99. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego - szkoła ponadgimnazjalna kończąca się maturą (ewaluacja z obszaru 2.1)

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej za rok 2012/2013 może być wykorzystany przez szkoły, które w br. szkolnym realizowały ewaluację wewnętrzną z obszaru 2. 1.

 100. Sprawozdanie z pracy świetlicy

  Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej może być wykorzystane w różnego typu szkołach.

 101. Sprawozdanie z pracy nauczyciela religii

  Sprawozdanie z pracy nauczyciela religii może być wykorzystane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

 102. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013 - gimnazjum

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013 może być wykorzystane przez dyrektora szkoły gimnazjalnej, który w planie ujął ewaluację z obszaru 2.

 103. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013 - szkoła ponadgimnazjalna

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013 może być wykorzystane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, który w planie ujął ewaluację z obszaru 1.

 104. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola w roku szkolnym 2012/2013

  Sprawozdanie z planu nadzoru dla przedszkola w roku szkolnym 2012/2013. Wzór dokumentu jest propozycją dla przedszkoli, które w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadziły ewaluację wewnętrzną z obszaru 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

 105. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/13 przez dyrektora

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru dyrektor szkoły musi przedstawić radzie pedagogicznej najpóźniej do końca sierpnia. Prezentowany dokument zawiera: propozycje ewaluacji wewnętrznej, innych form nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

 106. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013 - gimnazjum (wersja II)

  Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za rok 2012/13 może być wykorzystane w gimnazjum, w którym ewaluacji wewnętrznej poddano obszar: Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.

 107. Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora

  Sprawozdanie z pracy w ramach zajęć z tzw. Karty Nauczyciela może być wykorzystane w każdym typie szkoły.
   

 108. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego

  Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego po modyfikacji może być wykorzystane do wszystkich typów szkół.

 109. Sprawozdanie z pracy w świetlicy

  Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej może być wykorzystane w różnego typu szkołach.

 110. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły może być wykorzystane przez dyrektorów różnego typu szkół.

 111. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego

  Druk sprawozdania z działalności samorządu uczniowskiego może być wykorzystany do wszystkich typów szkół.

 112. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego

  Prezentowane sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego jest rocznym podsumowaniem i może być wykorzystane w każdym typie szkoły.

 113. Sprawozdanie z klasyfikacji dla klas 1-3

  Formularz przystosowany jest do udokumenowania sprawozdania z klasyfiacji dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej i zawiera: wyniki nauczania, przyczyny nieklasyfikowania, osiągnięcia i trudności w zakresie poszczególnych edukacji, ogólną ocenę zachowania, frekwencję.

 114. Sprawozdanie wychowawcy

  Wychowawcy powinni złożyć dyrektorowi sprawozdanie zawierające szczegółową charakterystykę klasy: frekwencję, przyczyny absencji, ilość uczniów mających trudności oraz uczniów wyróżnionych za osiągnięcia w nauce, in.

 115. Sprawozdanie z klasyfikacji

  Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji oraz promocji (rocznej) zawierające: wyniki nauczania, przyczyny nieklasyfikowania, ogólną charakterystykę klasy, ocenę zachowania, frekwencję, rekomendacje.

 116. Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego

  Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji okresowej klasy, zawierające szczegółową charakterystykę klasy z uwzględnieniem współpracy z rodzicami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 117. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru - monitorowanie realizacji podstawy programowej

  Druk jest przeznaczony do kontroli realizacji podstaw programowych w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora i zawiera: nazwy przedmiotów, ilość godzin przewidzianych na realizację podstawy programowej oraz ilość godzin zrealizowanych, spostrzeżenia dyrektora oraz rekomendację.

 118. Informacja o pracy szkoły podstawowej i wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego

  Dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny dyrektora prowadzony w roku szkolnym. Zawiera odniesienie do planu nadzoru, ocenę realizacji planu, podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. Opracowany dla szkoły podstawowej na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.).
   

 119. Informacja z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego z późniejszymi zmianami nakazuje dyrektorowi przedszkola przed zakończeniem roku szkolnego przedstawić Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru. Niniejsza propozycja umożliwia usystematyzowanie informacji z zakresu przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, kontroli oraz wspomagania nauczycieli i zawiera m. in.: cel, przedmiot, termin, formy oraz narzędzia przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Druk uwzględnia także uogólnione spostrzeżenia, słabe i mocne strony pracy przedszkola – jako wnioski z ewaluacji, ale także: listę i terminy planowanych kontroli, sposoby wspomagania nauczycieli w wyniku prowadzonego nadzoru.
   

 120. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego - wersja III

  Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ustęp 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”. Poniżej przedstawiono schemat sprawozdania dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności szkoły za I półrocze roku szkolnego. Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego powinno zostać wzbogacone o wyniki i wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji i kontroli (zgodnie z zapisem § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego - Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , pozycja 1324 - „do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego”).

 121. Sprawozdanie z programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

  Przykładowy arkusz sprawozdania z realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację (nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog, koordynator ds. bezpieczeństwa, lider WDN, przewodniczący zespołu).

 122. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie profilaktycznym

  Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie profilaktyki. Dokument uwzględnia ocenę realizacji podjętych zadań wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 123. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych – koło teatralne

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu prowadzonego koła teatralnego w danym roku szkolnym. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 124. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych – szkolne koło sportowe

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu funkcjonowania szkolnego koła sportowego w danym roku szkolnym. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 125. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych – koło informatyczne

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu koła informatycznego w danym roku szkolnym. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 126. Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych w danym roku szkolnym uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 127. Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

  Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dokument określa stopień realizacji celów oraz wnioski dotyczące pracy szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 128. Sprawozdanie nauczyciela z poziomu realizacji planów dydaktycznych

  Jednym z narzędzi nadzoru nad realizacją podstawy programowej w oparciu o Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm., mogą być sprawozdania nauczycieli na koniec półrocza i koniec roku szkolnego, w których nauczyciel określa poziom realizacji planu dydaktycznego. Opracowany dokument uwzględnia: nauczany przedmiot, klasę, poziom realizacji planu, opóźnienia, przyczyny braku realizacji godzin i proponowane działania gwarantujące eliminację opóźnień.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 129. Wzór sprawozdania z pracy nauczycieli

  Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela. Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.

   

  Obowiązki nauczycieli  Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:

  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 130. Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej kl. 1–3

  Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej klas 1-3. Wyszczególnia wyniki, frekwencję oraz wnioski.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 131. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

  Sprawozdanie tego typu powinien przedstawić dyrektorowi opiekun Samorządu Uczniowskiego działającego w placówce. Dokument uwzględnia: ilość odbytych spotkań, ocenę realizacji zadań oraz wnioski do pracy na rok kolejny.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 132. Sprawozdanie z działalności biblioteki

  Sprawozdanie wyszczególnia osobę prowadzącą bibliotekę, liczbę godzin zaplanowanych,  faktycznie zrealizowanych, ocenę realizacji zadań, stan czytelnictwa oraz wnioski. Dokument pozwala dyrektorowi na zweryfikowanie realnych potrzeb w zakresie działania biblioteki oraz pozwoli na wprowadzenie potrzebnych zmian.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 133. Sprawozdanie klasyfikacji

  Dokument jest sprawozdaniem wychowawcy klasy i zawiera: wyniki nauczania, ilość uczniów z ocenami niedostatecznymi, oceny zachowania, uczniów z wyróżnieniami (średnia powyżej 4,75), frekwencję, ogólą charakterystykę klasy, wnioski do dalszej pracy.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 134. Sprawozdanie logopedy z działań podjętych w roku szkolnym

  Raport z działań i ich efektów podjętych przez logopedę w trakcie trwania roku szkolnego, zawierający: rodzaje zadań i efekty pracy podjętej w zakresie obowiązków logopedy, a także ilość godzin faktycznie przepracowanych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1

Plany nadzoru pedagogicznego 2013/14 (14)
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT