Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYProcedury, regulaminy, wnioski

 1. Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Lipiec 2019
  aktualizacja
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Strategia Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 4. REGULAMIN ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH – LIKWIDACJA GIMNAZJUM

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 6. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 8
 8. PRZYKŁADOWY REGULAMIN DYŻURÓW

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 3
 9. Regulamin Pracy Szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 18
 10. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie skreślenia słuchacza szkoły dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 14
 12. Regulamin Funduszu Zdrowotnego nauczycieli lub emerytów, rencistów szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 10
 13. Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 6
 14. ZASADY OPRACOWANIA I ZAWARTOŚĆ PLANU OBRONY CYWILNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 15. PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 8
 16. Procedura działania e-dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Przykład zarządzenia, które wprowadza instrukcję kancelaryjną, jednolity wykaz akt oraz instrukcję

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 18. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 19. Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w szkole w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 13
 20. Procedura nadania imienia szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 21. Przykładowy regulamin wycieczek organizowanych przez Ogród Jordanowski – placówkę wychowania pozaprzedszkolenego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 11
 22. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 23. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 24. Procedury wdrażania RODO w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. Przykładowy regulamin oceniania nauczycieli w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 26. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 27. Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 28. Procedura przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 11
 29. Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli – obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 12
 30. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 31. Regulamin zielonej szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 32. Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 33. Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 21 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 34. Przykładowy regulamin pracy szkoły podstawowej (stan prawny luty 2018 r.)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 24
 35. Regulamin organizacyjny – gimnazjum dla dorosłych kształcące w formie zaocznej

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 36. Przykładowy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 6
 37. Przykładowa procedura korzystania z monitoringu wizyjnego w szkole (monitoring zewnętrzny)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 38. Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 39. Regulamin Pracy Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 40. Regulamin wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 41. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom przedszkola środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 42. Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 43. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia w szkole – stan prawny na dzień 7 grudnia 2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 44. Przykład zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 46. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 27 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 47. Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 48. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu biblioteki i czytelni

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 49. Wzór notatki służbowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 50. Wzór zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 51. Procedury postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 52. Procedura monitorowania podstawy programowej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 53. Procedura polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 54. Procedura organizowania wczesnego rozwoju dziecka w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 55. Procedura monitorowania podstawy programowej - branżowa szkoła I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 56. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 57. Akt założycielski niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 58. Przykładowy regulamin Rady Rodziców 4 oddziałowego przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 59. Wzór organizacji punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 60. Wzory uchwał Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 61. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem dziecka do punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 62. Przykładowy wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 63. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej od dnia 1 września 2017r.

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 64. Kompetencje, zadania i obowiązku dyrektora szkoły - stan prawny na dzień 01.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 65. Kompetencje i uprawnienia Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej- stan prawny 01.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 66. Pełnomocnictwo dla dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 4 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 67. Procedura monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 68. Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 29 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 69. Negatywna opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 70. Kompetencje Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 71. Regulamin wynagradzania w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 24 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 72. Regulamin pracy dla specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 25
 73. Wzór uchwały Stowarzyszenia - powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 74. Procedura działania e - dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 14 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 75. Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 11 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 76. Przemówienie z okazji jubileuszu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 77. Regulamin wycieczek szkolnych i innych form turystyki (ośmioletnia szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 4 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 78. Umowa na wykonanie przeglądów elektrycznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 79. Umowa na wykonanie usług kominiarskich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 80. Zasady przeprowadzenia skontrum (inwentaryzacji) w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 81. Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 w ośmioletniej szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 82. Regulamin Rady Rodziców wraz z uchwałą Rady Rodziców w sprawie regulaminu rady

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 83. Informowanie GOPS-u o nieregularnym uczęszczaniu dziecka do szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 84. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 85. Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 86. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 27 Kwiecień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 87. Referat: Innowacje pedagogiczne - czy warto je stosować i jak wpływają na pracę szkoły?

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 26 Kwiecień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 88. Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 89. Wzór zarządzenia dyrektora bursy w sprawie powołania, zadań i zasad pracy komisji rekrutacyjnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 90. Wzór wniosku: Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika/ podręczników w celu ustalenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 91. Instrukcja kancelaryjna poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 16
 92. Jednolity rzeczowy wykaz akt - propozycja dla poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 17
 93. Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 17
 94. Wzór pisma informującego o zmianach organizacyjnych powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjum

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 95. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie rekolekcji wielkopostnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 96. Rekrutacja - wzory dokumentów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 97. Opinia zakładowej organizacji związkowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 98. Wniosek do ministra właściwego do spraw edukacji o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 99. Regulamin rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 15
 100. Wzór karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 101. Zasady opracowania i zawartość planu obrony cywilnej dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 102. Projekt aktu założycielskiego publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 103. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 7 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 104. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt - propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 105. Jednolity rzeczowy wykaz akt - propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 21
 106. Instrukcja kancelaryjna - propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 29
 107. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 14
 108. Procedura przeciwdziałania mobbingowi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 109. Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 110. Nadawanie sztandaru szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 111. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 112. Zasady postępowania – zagrożenie życia i zdrowia w bursie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 113. Zasady postępowania w przypadku agresji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 114. Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 115. Przykładowy jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 23
 116. Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 117. Zadania obrony cywilnej w szkole, przykład karty realizacji zadania operacyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 118. Wzory zarządzenia dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 119. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 120. Procedura przeciwdziałania lobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 121. Wzór decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 122. Przykładowy regulamin korzystania z boiska szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 123. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego (szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 124. Wzór regulaminu wynagradzania w Niepublicznym Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 125. Procedura – zagrożenie atakiem terrorystycznym w placówce szkolnej

  Przykładowa procedura postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 126. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 127. Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora oraz wskazówki do opracowania koncepcji rozwoju szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 128. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych dzieci – przemoc i akty agresji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 129. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 130. Instrukcja kancelaryjna - wprowadzenie i zarządzenie Dyrektora

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 131. Instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 132. Zasady korzystania z Internetu w szkole i internacie sosw

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 133. Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 134. Przykładowe przemówienie na zakończenie roku szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 135. Zakres obowiązków kucharki w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 136. Regulamin Bursy Międzyszkolnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 137. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 138. Regulamin rady pedagogicznej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 139. Regulamin organizacji wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 14
 140. Regulamin korzystania z placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 141. Instrukcja kancelaryjna przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 33
 142. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 143. Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 144. Zakres obowiązków intendenta w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków intendentki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 145. Zakres obowiązków kucharki w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków kucharki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 146. Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 147. Rejestr kontroli warunków magazynowania żywności w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 148. Rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową

  Potrawy przeznaczone do spożycia na gorąco są do czasu podania przetrzymywane w specjalnych urządzeniach podgrzewczych, tak, aby przy wydawaniu temperatura zup wynosiła minimum 75 °C. Gotowe wyroby kulinarne mogą być wydawane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od czasu ich wyprodukowania. Właściwe przechowywanie produktów zabezpiecza je przed zepsuciem i stratami składników odżywczych. Poniżej do pobrania rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 149. Rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową

  Wyprodukowana potrawa powinna być starannie przechowywana, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii. Pomocny w tym będzie rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 150. Rejestr kontroli dostaw produktów do przedszkola

  Firma dostarczająca gotowe posiłki do przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo dzieci zgodnie z zawartą umową i deklaracją. Monitoring czynności z tym związanych (termin przydatności do spożycia czy stan opakowań) prowadzimy przy użyciu rejestru kontroli dostaw produktów dla przedszkoli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 151. Wzór regulaminu zachowania się przedszkolaka podczas wycieczki

  Nauczyciel czuwa nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Przedstawiamy przykładowy wzór regulaminu dla przedszkolaka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 152. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie przedszkola

  Dyrektor przedszkola jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych – np. danych dotyczących pracowników albo protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych – na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Brak znajomości sposobu udostępniania informacji publicznej i związanych z nią procedur może narazić dyrektora na odpowiedzialność administracyjną a nawet karną. Przygotowany regulamin określa szczegółowo, do jakich informacji publicznych ma prawo dostępu wnioskodawca, w jaki sposób należy wnosić o dostęp do informacji publicznej, co powinien zrobić dyrektor w sytuacji, gdy nie ma możliwości udostępnienia informacji publicznej lub odmówiono prawa jej przekazania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 153. Regulamin rady przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 154. Regulamin korzystania z sali do zajeć z rytmiki

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz wyprzedzając konsekwencje płynące z zaniedbań, warto przygotować regulamin korzystania z sali do zajęć rytmiki w przedszkolu. W regulaminie dyrektor powinien wskazać np., że nauczyciele sprawują opiekę nad salą do zajęć z rytmiki, odpowiadają za jej wyposażenie i stan urządzeń, przygotowują dzieci do korzystania z urządzeń takich jak drabinki czy skakanki. Regulamin powinien również określać dopuszczalną liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w sali rytmicznej. Przygotowaliśmy dla dyrektorów przykładowy regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, które powinni podpisać wszyscy pracownicy przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 155. Procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności

  W przypadku przeterminowania towaru lub jego zepsucia towar zostaje protokolarnie zniszczony. W protokole podaje się przyczynę zepsucia lub przeterminowania. Do pobrania procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 156. Procedura wydawania posiłków z kuchni

  Podczas podawania posiłków dzieciom pracownicy działu kuchennego przestrzegają zasad określonej procedury. Istotną kwestią jest to, aby sposób podawania posiłków nie powodował ich zanieczyszczenia. Poniżej znajduje się do pobrania procedura wydawania posiłków z przedszkolnej kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 157. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola powinna określać właściwa procedura. Przykładowy wzór takie procedury znajdziesz do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 158. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej

  Procedura zawiera opis postępowania w razie wypadku, pożaru, zranienia, złamania, krwotoku, zadławienia, porażenia prądem, drgawek. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem działań w sytuacjach kryzysowych. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 8
 159. Procedura postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową

  Właściwe postępowanie podczas przyjęcia towaru i środków spożywczych do przedszkola przez firmę cateringową gwarantuje dobrą jakość produktów, które otrzymują dzieci. Dzięki procedurze postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową wykluczymy opcję, że posiłki dostarczone do przedszkola nie będą odpowiadać wymogom sanitarnym lub jakościowym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 160. Procedura podawania posiłków dzieciom

  Pracownicy przedszkola wykonujący czynności związane z podawaniem dzieciom posiłków powinni stosować się do określonych procedur. Stanowisko do wydawania potraw powinno być odpowiednio przygotowane, a porcjowanie i wydawanie posiłków może odbywać się tylko wtedy, gdy dzieci są pod opieką nauczyciela poza częścią przeznaczoną do spożywania posiłków. Zapoznaj się ze szczegółową procedurą podawania posiłków dzieciom w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 161. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego

  Dzieciom podczas pobytu na przedszkolnym placu zabaw należy zapewnić bezpośrednią i stałą opiekę. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego wskazuje na czynności, które muszą podjąć opiekunowie, aby zapewnić dziecku bezpieczne warunki przebywania w ogrodzie przedszkolnym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 162. Procedura organizowania uroczystości przedszkolnych

  Uroczystości przedszkolne są jedną z wielu form pracy wychowawczo-dydaktycznej. Istotną kwestią jest ich odpowiednie zorganizowanie, co często nastręcza wielu problemów nauczycielom przedszkolnym. Pomocna może okazać się tutaj procedura organizowania uroczystości przedszkolnych. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 163. Procedura obiegu informacji w przedszkolu

  Obieg informacji ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola. Zapoznaj się z procedurą obiegu informacji w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 164. Procedura nakładania kar porządkowych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 165. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedszkola

  Przejęcie obowiązków dyrektora przedszkola wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego przedszkola – budynku, wyposażenia, stanu magazynu, a także majątku finansowego – stanu gotówki w kasie i banku oraz ksiąg rachunkowych i wszystkich innych znajdujących się w przedszkolu rzeczy. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 166. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego - wersja 1

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 167. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 25 lat. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 168. Podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni – tabela kontrolna

  Wszyscy pracownicy kuchni odpowiadają za bezpieczeństwo żywienia. Są oni zobowiązani do przestrzegania norm, zasad i procedur obowiązujących w przedszkolnej kuchni. Poniżej do pobrania tabela kontrolna zawierająca podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 169. Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych - przykład

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 170. Odwołanie od decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 171. Powiadomienie kuratora oświaty/organu prowadzącego o terminie i miejscu posiedzenia komisji

  W pracach komisji kwalifikacyjnej – a dokładniej podczas posiedzenia komisji rozpatrującej wniosek nauczyciela stażysty o nadanie mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny w roli obserwatora. Dyrektor powinien wówczas poinformować w formie pisemnej kuratora oświaty lub organ prowadzący przedszkole o terminie i miejscu zaplanowanego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 172. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami ochrony zdrowia i BHP

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 173. Obieg informacji w przedszkolu – zasady kontaktów nauczycieli z rodzicami, nauczycielami i dziećmi

  Poniższy dokument skierowany jest do nauczycieli i opisuje zasady kontaktów z innymi nauczycielami, rodzicami i dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 174. Lista kontrolna przed wizytą Państwowej Inspekcji Pracy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 175. Kierowanie dzieci na terapię logopedyczną – lista wskazówek dla nauczyciela

  Mowa wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji. Pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i odczuć. Niniejsza lista przypomina, na co należy zwrócić uwagę w pracy z dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 176. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 177. Wzór karty wycieczki

  Karta wycieczki zawiera opis założeń programowych imprezy, termin, miejsce, liczbę uczestników, opiekunów, a także harmonogram imprezy lub wycieczki. Pobierz wzór karty wycieczki. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 178. Instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną

  Osoby wizytujące przedszkole powinny dostosowywać się do określonych regulaminów, np. pozostawić odzież wierzchnią na wieszaku. Poniżej do pobrania instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 179. Instrukcja oceny dostawy surowców w przedszkolu

  Osoba przyjmująca dostawy surowców w przedszkolu ma obowiązek dokonać oceny wizualnej osób, dowożących posiłki, a wyrywkowo – co najmniej raz na miesiąc – sprawdzać stan czystości środka transportu. Podczas przyjęcia towaru należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd opakowań (czy są zamknięte, czy nie są uszkodzone), datę minimalnej trwałości (czy jest oznakowanie, czy surowiec nie jest przeterminowany. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 180. Instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola

  Osoby pracujące w kuchni, lub mające kontakt z żywnością, mają obowiązek przestrzegania higieny osobistej, noszenia czystej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. Do pobrania instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 181. Instrukcja higieny na stanowisku pracy

  Do podstawowych obowiązków osoby, która ma kontakt z żywnością w przedszkolu, należy utrzymanie w czystości odzieży roboczej i osobistej oraz porządku na stanowisku pracy. Do pobrania poniżej znajduje się instrukcja higieny na stanowisku pracy. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 182. Dekalog Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

  Uniwersalne wskazówki zawarte w tym dokumencie stanowią prewencyjny mechanizm samokontroli wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolnej kuchni. Systematyczne ich stosowanie ograniczy zagrożenie niezrealizowania celu, którym jest właściwa organizacja zbiorowego żywienia dzieci przez pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa żywności podawanej dzieciom. Dokument ten jest przykładem wykorzystania stosowanych już w przedszkolach dokumentów i mechanizmów kontroli w kontroli zarządczej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 183. Kara upomnienia, nagany

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 184. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole

  Regulamin kontroli wewnętrznej to dokument wprowadzający i określający organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w szkole. Dyrektor szkoły wydaje specjalne zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 185. Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument regulujący kształt i procedury kontroli zarządczej w szkole. Dyrektor wydaje zarządzenie odnośnie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej. Wzór takiego zarządzenia prezentujemy poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 186. Regulamin kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument integrujący system kontroli zarządczej z odwołaniami do innych, wcześniej opracowanych i funkcjonujących instrukcji i dokumentów organizacyjnych. Posiadanie regulaminu kontroli zarządczej jest formalnym, zewnętrznym przejawem funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole. Regulamin powinien być jasny, przejrzysty oraz zrozumiały dla wszystkich pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 27
 187. Regulamin kontroli wewnętrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 188. Protokół z kontroli wewnętrznej w szkole

  Z kontroli wewnętrznej w szkole sporządza się protokół. W protokole z kontroli wewnętrznej w szkole zamieszcza się informacje dotyczące osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego, a także osób, które w czasie kontroli składały wyjaśnienia. Ponadto wskazuje się zakres kontroli, dowody i dokumenty objęte kontrolą oraz ustalenia faktyczne i zalecenia pokontrolne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 189. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej

  Od 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy wprowadzono przepisy zobowiązujące pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Nie określono jednak, w jaki sposób należy realizować ten obowiązek. Powszechne stało się tworzenie wewnętrznych regulacji antymobbingowych, powszechnie znanych jako wewnętrzna polityka antymobbingowa (WPA). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 190. Plan kontroli wewnętrznej w szkole

  Plan kontroli wewnętrznej realizowanej przez zespół kontrolujący stanowi załącznik do regulaminu kontroli wewnętrznej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 191. Kodeks etyki pracowników samorządowych

  Kodeks etyki pracowników samorządowych to zbiór zasad i wartości etycznych, określających standardy postępowania urzędników na rzecz realizacji interesu publicznego. Wprowadzenie kodeksu etyki do danej organizacji powinno zostać poprzedzone jej całościową analizą i diagnozą celów, obecnych działań oraz wyznawanych wartości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 192. Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 1 Marzec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 193. Zezwolenie na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

  Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowanie przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 194. Procedura postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu

  Gdy na terenie przedszkola zdarzy się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka, stosuje się odpowiednią procedurę postępowania nauczycieli i personelu przedszkola. Poniżej do pobrania procedura dotycząca wypadku dziecka w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 195. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

  Po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika dyrektor szkoły przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy. Poniżej udostępniamy do pobrania takie zawiadomienie. Do druku dołączone jest objaśnienie dotyczące jego wypełnienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 196. Zasady precedencji

  Podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego są zasady pierwszeństwa i starszeństwa, określone jako zasady precedencji. Regulują one postępowanie w wielu sytuacjach, np. kogo należy uhonorować, jak rozsadzić gości, kogo najpierw powitać. Jest to niezwykle przydatna wiedza przy wszystkich uroczystościach szkolnych, kiedy zaproszeni są goście z kuratorium, organu prowadzącego szkołę, czy też inne ważne osobistości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 197. Wzór ewidencji pieczęci

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 198. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyznanie pomocy socjalnej

  Rodzice lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla swoich dzieci. Osoba składająca taki wniosek powinna wskazać w nim pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej oraz szczegółowo uzasadnić, dlaczego stara się o pomoc finansową szkoły lub wsparcie innego rodzaju, np. udokumentowując trudną sytuację finansową rodziny. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 199. Regulamin korzystania z dotacji do posiłków

  Dofinansowanie obiadów w szkole to jedna z form pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z całości lub części opłat za obiady w stołówce szkolnej, jeśli uczeń nie uzyskał dopłaty do obiadów od pomocy społecznej. Warto opracować zasady przyznania dotacji do posiłków w szkolnym regulaminie, wskazując m.in., z jakiej części opłat za obiad rodzice ucznia zostają zwolnieni oraz kiedy szkoła ma prawo do cofnięcia refundacji. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 200. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów patrona szkoły

  Nadanie imienia szkole to ważne wydarzenie dla każdej szkolnej społeczności. W wyniku kampanii poszczególne organy zgłaszają kandydatów na patrona . Powstaje ich lista. Komitet organizacyjny pełni funkcję komisji skrutacyjnej, która zarządza tajne głosowanie. Komisja skrutacyjna liczy głosy, wypełnia protokół. Podpisują go wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący. Jeśli nie jest nim dyrektor szkoły, to protokół należy przekazać dyrektorowi. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 201. Protokół przekazania pieczęci urzędowej do Mennicy Polskiej w celu likwidacji

  Pieczęcie, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodu ich zużycia lub uszkodzenia, likwidacji bądź przekształcenia szkoły albo zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych, należy niezwłocznie przekazać do Mennicy Państwowej. Przekazanie następuje za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 202. Oświadczenie o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe

  Pieczęcią urzędową jest szczególnego rodzaju pieczęć, której wygląd, wymiary, sposób używania, przechowywania, zamawiania i wyrobu określają przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.Poniżej prezentujemy do pobrania wzór oświadczenia o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 203. Oświadczenie dyrektora szkoły dot. wprowadzenia innowacji w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 204. Zestawienie szkoleń BHP

  Zapewnienie pracownikom przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z obowiązków dyrektora szkoły. Zatrudnieni muszą odbyć przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy oraz regularnie odbywać szkolenia okresowe. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy na wstępne (składają się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego) oraz okresowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 205. Pismo w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 206. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 207. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole

  Dyrektor ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w szkole. Przyjmuje się, że prace szczególnie niebezpieczne, to takie, przy których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. Prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac tego typu. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 208. Regulamin korzystania z parkingu/ miejsc parkingowych przy Szkole

  Wzór dokumentu może być wykorzystany do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w szkole, do której uczniowie dojeżdżają (własnymi) pojazdami mechanicznymi. Regulamin jest opracowany na podstawie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym a dnia 20 czerwca 1997 r. (ze zm.).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 209. Wniosek o zasiłek na zagospodarowanie

  Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie na podstawie art.61 ust. 1 KN, składanego przez nauczyciela.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 210. Wzór pisma - przyznanie zasiłku na zagospodarowanie

  Wzór pisma wydanego przez dyrektora placówki, przyznającego zasiłek na zagospodarowanie – zgodnie z art. 61 ust. 1 KN.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 211. Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli

  Regulamin zwalniania nauczycieli jest jedynie propozycją dokumentu dla różnego typu szkół. Dyrektor może ustalić inną hierarchię, wprowadzić zmiany i uwzględnić potrzeby oraz specyfikę swojej szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 212. Procedura zmiany nauczanego języka

  Wniosek o zmianę nauczanego języka w placówce może złożyć do dyrektora rada szkoły lub rada rodziców w lutym poprzedzającym rok, kiedy zmiana jest planowana. Dzięki czemu dyrektor ma możliwość przeprowadzenia odpowiednich ruchów kadrowych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 213. Zakres obowiązków służbowych nauczyciela/sekretarza/intendenta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 214. Umowa o wykonanie usługi oświatowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 215. Wzór umowy zawartej między rodzicami a przedszkolem niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 216. Wykaz dokumentów dyrektora placówki niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 217. Wykaz dokumentacji przebiegu nauczania obowiązującej w niepublicznej szkole dla dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 218. Obowiązkowa dokumentacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 219. Lista kontrolna wyboru urządzeń zabawowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 220. Wzór ewidencji środków trwałych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 221. Regulamin wycieczki

  Każdy uczeń przed udziałem w zaplanowanej wycieczce szkolnej powinien zostać zapoznany z regulaminem. Zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi podczas wycieczki pozwoli uniknąć sytuacji niebezpiecznych oraz da dzieciom wskazówki jak postąpić w sytuacjach zagrożenia.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 222. Przykładowa instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 223. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

  Wzór dokumentu – regulaminu przyznawania stypendium może być wykorzystany w różnych typach szkół. Stypendium traktuje się jako jedną z ważniejszych i najbardziej motywujących form nagradzania ucznia i przyznaje się je na podstawie rozdziału 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 224. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola należy przestrzegać wielu procedur. Jedną z nich jest procedura związana z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z placówki, która winna obowiązywać wszystkich rodziców i opiekunów oraz pracowników przedszkola. Prezentowany przykład takiej procedury spełnia wszelkie wymagania formalno-prawne.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 225. Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

  Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki są jasno określone wzajemnie obowiązki, oczekiwania oraz zasady, na jakich ta współpraca winna się opierać. Istotny jest również właściwy przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami. Przykładową procedurę wzajemnych kontaktów pracowników i rodziców polecamy wszystkim placówkom wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 226. Procedura kontroli dokumentowania diagnozy dziecka

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego obowiązany jest do prowadzenia oraz dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych. Dyrektor przedszkola – w ramach prowadzonego pedagogicznego nadzoru wewnętrznego – ma obowiązek kontroli tej dokumentacji. Proponowana procedura umożliwi mu zaplanowanie i wykonywanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 227. Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodzicom informacji postdiagnostycznych.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 228. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej - wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Taki obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 229. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw - wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 230. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 231. Regulamin korzystania z pracowni fizycznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 232. Regulamin korzystania z pracowni chemicznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z pracowni chemicznej może być wykorzystany z powodzeniem w gimnazjum i każdej szkole ponadgimnazjalnej.

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 233. Regulamin placu zabaw

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na przedszkole obowiązek opracowania zasad korzystania z placu zabaw, zgodnie z jego przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany wzór regulaminu spełnia te wymogi.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 234. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw - wersja II

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 235. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw - wersja I

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 236. Regulamin korzystania z terenu szkoły

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z terenu szkoły określa zasady zarówno dla uczniów, jak i osób postronnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 237. Regulamin korzystania z szatni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z szatni może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 238. Regulamin korzystania z siłowni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin może być wykorzystany z powodzeniem w każdej szkole, która posiada siłownię dostępną dla osób niebędących uczniami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 239. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw - wersja I

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 240. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 241. Regulamin korzystania z biblioteki

  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły – Rada Pedagogiczna szkoły/placówki przyjmuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 242. Tabela kontroli dokumentacji szkolnej

  Dyrektor szkoły odpowiada za kontrolę zarządczą w szkole. Jednym z istotnych elementów pełnionego przez dyrektora szkoły nadzoru jest cykliczna kontrola dokumentacji szkolnej. Dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowania i dostosowywana do obowiązujących obecnie przepisów prawnych. Dokumentacja powinna być prowadzona systematycznie. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 243. Procedura wdrażania oferty zajęć fakultatywnych


   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 244. Procedura obserwacji II

  Prezentowana procedura, uwzględniająca wszystkie jej rodzaje, systematyzuje proces obserwacji i ewaluacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pomoże w jego zaplanowaniu i wdrożeniu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 245. Regulamin organizacji wycieczek

  Każda szkoła powinna posiadać regulamin organizacji wycieczek, a zasady organizowania wszelkiej turystyki szkolnej, w tym również i wycieczek, wynikają z przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 roku Nr 135 poz. 1516 ),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, z późn.zm.),
  • Statutu Szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 246. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzenia obserwacji

  Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego nadzoru pedagogicznego i prowadzić rzetelną ewaluację działalności edukacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli, każdy dyrektor szkoły powinien mieć opracowane procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania obserwacji. Aby wnioski wynikające z obserwacji, prowadzonych przez nauczyciela zajęć, wspomagały ich w realizowaniu określonych zadań i jednocześnie doskonaliły jakość pracy szkoły, obserwacja musi być procesem przemyślanym a nie przypadkowym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 18
 247. Regulamin Rady Pedagogicznej

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania Rady Pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 43, ustęp 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami). Rada Pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin Rady Pedagogicznej określa jej strukturę, organizację posiedzeń oraz zakres kompetencji. Wzór przedstawionego regulaminu Rady Pedagogicznej można stosować dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 248. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 55 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Samorząd Uczniowski ma za zadanie integrować społeczność danej szkoły, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów. W nowoczesnej szkole Samorząd powinien spełniać przede wszystkim funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien być podstawową formą współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości. Przedstawiony wzór regulaminu ma zastosowanie do wszystkich typów szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 249. Regulamin organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 20
 250. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ilość stron w dokumencie: 13
 251. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ilość stron w dokumencie: 10
 252. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ilość stron w dokumencie: 7
 253. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ilość stron w dokumencie: 7
 254. Procedura utworzenia oddziału sportowego

   

 255. Ewidencja środków wyżywienia w przedszkolu

   

 256. Wniosek o utworzenie oddziału sportowego do organu prowadzącego

   

 257. Tworzenie oddziału sportowego

   

 258. Wzór decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości

   

 259. Instrukcja kancelaryjna dla szkoły podstawowej

   

 260. Regulamin BHP dla poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

 261. Przykład zarządzenia w sprawie przepisów kancelaryjno - archiwalnych

   

 262. Skreślenie ucznia z listy uczniów – tryb postępowania

   

 263. Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego

   

 264. Zarządzenia wydawane przez dyrektora szkoły

   

 265. Regulamin świetlicy szkolnej dla szkoły podstawowej

   

 266. Procedura awansu zawodowego dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

 267. Regulamin zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności w szkole

   

 268. Przykładowa procedura przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu

   

 269. Wzór procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w szkole

   

 270. Przykładowy regulamin pracy w szkole

   

 271. Elektroniczne prowadzenie księgi protokołów zebrań rady pedagogicznej szkoły lub placówki

   

 272. Wzór decyzji – zezwolenie na spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą

   

 273. Wzór decyzji – zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 274. Procedura tworzenia i działania oddziałów sportowych

   

 275. Procedura kontroli obowiązku szkolnego

   

 276. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

   

 277. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

   

 278. Procedura korzystania z Internetu

   

 279. Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

   

 280. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

   

 281. Dokumentacja imprezy turystyki kwalifikacyjnej

   

 282. Regulamin rekrutacji do bursy na rok szkolny 2016/2017

   

 283. Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

   

 284. Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola na rok szkolny 2016/2017

   

 285. Instrukcja kancelaryjna: jednolity rzeczowy wykaz akt

   

 286. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt

   

 287. Regulamin rekrutacji do bursy szkolnej

   

 288. Wniosek o kontynuację nauczania w klasie pierwszej szkoły podstawowej 2016/2017

   

 289. Procedura rekrutacji do szkoły podstawowej

  Przykładowa procedura rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej (...) na rok szkolny 2015/2016.

 290. Regulamin organizacyjny gimnazjum

   

 291. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ramach środków z funduszu zdrowotnego

   

 292. Zasady (polityka) rachunkowości w szkole

   

 293. Regulamin biblioteki i czytelni

   

 294. Regulamin szatni

   

 295. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

   

 296. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z części zajęć wychowania fizycznego

   

 297. Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

   

 298. Regulamin dowozu uczniów do i ze szkoły

  Zawiera:

  - zarządzemoe dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkoł na terenie gminy,

  - regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie gminy,

  - zobowiązanie dla rodziców o przestrzeganiu ww. regulaminu.

 299. Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników od roku szkolnego 2015/2016

  Zawiera także załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych - wzór umowy użyczenia podręcznika.

 300. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości”

   

 301. Szkolny regulamin oceniania uczniów w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

 302. Wzór decyzji dyrektora przedszkola w sprawie zezwolenia na spełnianie przez ucznia/uczennicę obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 303. Skreślenie ucznia z listy uczniów – tryb postępowania

  Materiał dotyczy problematyki skreślenia ucznia z listy uczniów. Poza szczegółową procedurą postępowania zawiera praktyczne wzory dokumentów do wykorzystania, a także wiele rad i wskazówek, które pozwalają oswoić to trudne zagadnienie. 

 304. Akt założycielski niepublicznej szkoły podstawowej/ niepublicznej szkoły podstawowej integracyjnej

   

 305. Co każda szkoła umieszcza na stronie BIP

   

 306. Procedura spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe)

   

 307. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

   

 308. Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w (…) w 2016 r.

   

 309. Procedura tworzenia klasy sportowej

  Procedura tworzenia klasy sportowej jest propozycją dokumentu dla każdego typu szkoły, która zamierza utworzyć taką klasę. 

 310. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

  Propozycja dokumentu: decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być wykorzystana do każdego typu szkoły. 

 311. Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty w szkole podstawowej w 2016 r.

   

 312. Zakres obowiązków sekretarza szkoły i sekretarki

  Przykładowe zakres obowiązków dla stanowisk: sekretarz szkoły, sekretarka w szkole.

 313. Regulamin kontroli zarządczej w przedszkolu

   

 314. Procedura oceny pracy nauczyciela gimnazjum

   

 315. Regulamin rady przedszkola

   

 316. Procedura zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 317. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

   

 318. Zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia - zmiana szkoły

   

 319. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie opłat za wyżywienie

   

 320. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kryteriów zwolnień nauczycieli

   

 321. Powołanie przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole podstawowej

   

 322. Decyzja dyrektora w sprawie zezwolenia na odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 323. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy zezwolenia na odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 324. Decyzja dyrektora w sprawie skreślenia wychowanka z przedszkola

   

 325. Zarządzenie dyrektora w sprawie rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu

   

 326. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania komisji do spraw rekrutacji dzieci

   

 327. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania rady przedszkola (na wniosek rady rodziców)

   

 328. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania rady przedszkola (z inicjatywy dyrektora)

   

 329. Umowa na świadczenie usług przedszkolnych

   

 330. Rejestr kontroli dostaw nabiału w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

 331. Regulamin wycieczek

  Każda wycieczka, czy impreza zorganizowana przez przedszkole musi odbywać się w zgodzie z regulaminem. Regulamin określa szczegółowo zadania dyrektora przedszkola oraz opiekunów w związku z przygotowaniem wycieczki. 

 332. Regulamin w sprawie organizacji kontroli zarządczej w przedszkolu

   

 333. Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola na rok szkolny 2014/2015 wraz z komentarzem

  Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola na rok szkolny 2014/2015 całościowo przedstawia rekrutację do publicznego przedszkola. Zawiera propozycje uregulowań wynikających z tzw. ustawy rekrutacyjnej. Do regulaminu dołączony jest szczegółowy komentarz, który ułatwia zrozumienie poszczególnych zapisów oraz jest pomocny przy tworzeniu własnego regulaminu rekrutacji do przedszkola. 

 334. Regulamin rady rodziców przedszkola

  Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Prezydium rady rodziców na pierwszych obradach wyznacza twórców regulaminu. Gotowy regulamin jest przedstawiany całej radzie na następnym posiedzeniu, kiedy to następuje jego wspólne omówienie i dokonanie ewentualnych poprawek. Następnie rada, poprzez jawne głosowanie, przyjmuje uchwałę zatwierdzającą regulamin. 

 335. Regulamin rady pedagogicznej

   

 336. Regulamin komisji do spraw rekrutacji

   

 337. Program zaopatrzenia w przedszkolu

  Dostawy żywności do przedszkola powinny być potwierdzone stosownymi dokumentami oraz zapisane na odpowiednich drukach. Program zaopatrzenia dotyczy przyjęcia na stan magazynu produktów, wyrobów gotowych oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

 338. Decyzja zezwolenia na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 339. Procedura przeprowadzenia rekrutacji – krok po kroku

  Tzw. ustawa rekrutacyjna weszła w życie 18 stycznia 2014 r. Z tego też względu, że data ta wypada w środku roku szkolnego, rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 będzie przeprowadzana na podstawie przepisów przejściowych. Poniżej prezentujemy procedurę przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego do przedszkoli, gdzie krok po kroku przedstawione zostały kolejne etapy rekrutacji. 

 340. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

  Trudnościami wychowawczymi nazywamy powtarzające się określone formy zachowania dzieci, będące w wyraźnej rozbieżności z panującymi normami społecznymi, które hamują zabiegi wychowawcze i dezorganizują. Celem placówki oświatowej jest podnoszenie poziomu efektywności procesu wychowawczego dziecka, jego usprawnienie i zwiększenie skuteczności w sytuacjach trudnych w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 341. Procedura postępowania w przypadku problemów z odbieraniem dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku

  Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po opuszczeniu przedszkola. Dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela w sytuacji, gdy wystąpią problemy podczas odbierania z przedszkola dziecka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku. 

 342. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka

  Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku poprzez odizolowanie od sprawcy przemocy i uruchomienie działań w celu zaprzestania stosowania przemocy. Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania dyrektora i nauczyciela wobec dziecka co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Pobierz procedurę poniżej. 

 343. Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko odbiera osoba będąca pod wpływem alkoholu

  Dyrektor dba o bezpieczeństwo dziecka również po opuszczeniu przedszkola. Poniższy dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela w sytuacji , gdy dziecko zamierza odebrać z przedszkola osoba będąca pod wpływem alkoholu. 

 344. Procedura organizowania spacerów i wycieczek

  Organizacja spacerów i wycieczek w przedszkolu sprzyja poszerzaniu wiedzy dzieci z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Dlatego też warto upowszechniać formy aktywnego wypoczynku. Zapoznaj się z procedurą organizowania spacerów i wycieczek. 

 345. Pismo w sprawie otrzymania metryczki subwencji

   

 346. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie programów wychowania przedszkolnego

   

 347. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

  Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola w okresie letnim, rodzic powinien wypełnić i złożyć w przedszkolu kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Przedszkole jest zobowiązane do wydania wzoru karty i przyjęcia zgłoszenia. Poniżej zamieszczono przykładowy wzór takiej karty. 

 348. Instrukcja kontroli warunków przechowywania produktów w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

 349. Instrukcja kancelaryjna w przedszkolu

  W przedszkolu mamy do czynienia z dokumentacją dotyczącą zarówno dzieci, ich rodziców, opiekunów, jak również dokumentację dotyczącą samego przedszkola, jego spraw administracyjnych, ekonomicznych, czy też spraw kadrowych. Tylko prawidłowe zabezpieczenie tejże dokumentacji, ale również prawidłowy jej przepływ i archiwizowanie zapewni bezproblemowe i uporządkowane funkcjonowanie przedszkola. Takim środkiem do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w zakresie obchodzenia się z posiadaną dokumentacją jest instrukcja kancelaryjna. 

 350. Akt założycielski przedszkola

   

 351. Karta opisu stanowiska intendenta

  Opis stanowiska pracy stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Należy pamiętać, że w opisie stanowiska nie znajdują się wszystkie zadania pełnione przez pracownika, bowiem część z nich może znaleźć się z zakresie czynności. Zapoznaj się z kartą opisu stanowiska intendenta. 

 352. Kara pieniężna

   

 353. Katalog działań możliwych do realizacji w ramach koncepcji pracy szkoły

  Przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nałożyły na szkołę obowiązek przygotowania koncepcji pracy szkoły. Opracowana koncepcja pracy nie może zawierać zbyt szczegółowego planu działania, lecz powinna koncentrować się bardziej na wskazaniu kierunku, w którym ma rozwijać się szkoła. Przygotowany do pobrania wzór przedstawia przykładowy katalog działań możliwych do realizacji w ramach koncepcji pracy szkoły.
   

 354. Zgoda nauczyciela/nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej

  Nauczyciele uczestniczący w innowacji pedagogicznej muszą wyrazić zgodę na udział w innowacji. Zgoda ta musi być udzielona w formie pisemnej. Poniżej do pobrania wzór takiej zgody. 

 355. Zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

   

 356. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

  Postępowanie mające na celu nadanie orderu lub odznaczenia nauczycielowi, wymaga jego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Są one bowiem niezbędne kuratorium oświaty. Wzór takiej zgody publikujemy do pobrania poniżej. 

 357. Zgoda autora/zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej

  W przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, wprowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole wymaga pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej wprowadzenie. 

 358. Zezwolenie na indywidualny program nauki

  Indywidualny program lub indywidualny tok nauki oferowany jest przez szkoły różnego typu. Zgodę na niego wyraża dyrektor szkoły, do którego należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki. Poniżej prezentujemy wzór zezwolenia dyrektora szkoły na indywidualny program nauki. 

 359. Zawiadomienie organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o zaginięciu dziennika

  W przypadku zaginięcia lub zniszczenia dziennika dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę o tym fakcie. Ponadto informuje o powołaniu specjalnej komisji, mającej ustalić zakres zniszczeń, a także o postępach jej pracy. 

 360. Zarządzenie dyrektora w sprawie dni wolnych

  Dyrektor szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Ich liczba jest zróżnicowana ze względu na typ szkoły. Decyzja o liczbie i dacie tych dni należy wyłącznie do kompetencji dyrektora szkoły i rady szkoły, a w przypadku szkół i placówek, w których rada nie została powołana - do rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego 

 361. Wniosek o nadanie imienia szkole

  Po wyborze patrona szkoły w tajnych wyborach należy złożyć wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole. W szkołach, w których funkcjonuje rada szkoły, wniosek taki składa właśnie ona. Jeżeli jednak w szkole nie powołano rady szkoły, wspólny wniosek o nadanie imienia szkole mogą złożyć: rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców. 

 362. Wniosek dyrektora o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły

  Dyrektor szkoły składa wniosek do właściwego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z jego szkoły do innej. Do wniosku dołącza pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. W uzasadnieniu powinien wskazać przyczyny swojej decyzji oraz powołać się na właściwy zapis w statucie szkoły. Ponadto musi opisać dotychczasowe formy i metody oddziaływania na ucznia ze strony szkoły oraz współpracę szkoły z domem rodzinnym. 

 363. Regulamin rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z komentarzem

  Poniższy regulamin do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 wraz z komentarzem stanowi zwięzłe źródło informacji o rekrutacji do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej na najbliższe dwa lata szkolne. Nie należy go jednak traktować jako propozycji aktu prawa wewnętrznego, gdyż w ustawie nie ma wyraźnego umocowania do wydania takiego regulaminu. 

 364. Regulamin przyjmowania uczniów do gimnazjum

  Regulamin rekrutacji do publicznego gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 zawiera propozycje uregulowań wynikających z tzw. ustawy rekrutacyjnej. Do regulaminu dołączony jest szczegółowy komentarz, który ułatwia zrozumienie poszczególnych zapisów oraz jest pomocny przy tworzeniu własnego regulaminu rekrutacji do gimnazjum. 

 365. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

  Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty szkoła może udzielić uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Celem przyznawania takiego świadczenia jest nie tylko wynagrodzenia w formie finansowej wybitnego ucznia, ale i promowanie wzorowej postawy uczniowskiej i motywowanie dzieci oraz młodzieży do osiągania ponadprzeciętnych wyników czy to w nauce, czy w sporcie. Regulamin przyznawania stypendium powinien określać, na jakim etapie edukacyjnym przysługuje uczniom stypendium, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać – w regulaminie należy odnotować np. wysokość progu średniej ocen, od którego przysługuje świadczenie. Dokument powinien także regulować samą procedurę przyznawania stypendium, w tym prace komisji stypendialnej. 

 366. Protokół z zeznań świadka w przypadku zaginięcia dziennika

  Odtworzenia dokumentacji przebiegu nauczania dokonuje się na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych, do których zalicza się m.in. zeznania świadków. Z zeznań świadków spisuje się protokół. Świadek potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem, że został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 367. Powołanie zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu maturalnego

   

 368. Powołanie zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego

   

 369. Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego

  Poniżej prezentujemy do pobrania wzór powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

 370. Pismo przewodnie do kuratora oświaty w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

  Dyrektor szkoły przekazuje uchwałę rady wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego, kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. Poniżej prezentujemy pismo przewodnie skierowane do kuratora oświaty. 

 371. Ogólne zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom

  Szkoła może oferować uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym: stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, refundację obiadów w stołówce, dofinansowanie do zakupu podręczników i ćwiczeń oraz o pomoc o charakterze motywacyjnym: stypendium za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, a także inny rodzaj wsparcia zależny od możliwości danej placówki, np. wypożyczanie podręczników ze szkolnej biblioteki. W ogólnym regulaminie należy wskazać wszystkie dostępne formy pomocy, natomiast szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej najlepiej wskazać w osobnych regulaminach stanowiących załączniki. 

 372. Odmowa zezwolenia na indywidualny tok nauki

  Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program nauki lub też nie. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze administracyjnej. 

 373. Regulamin praktycznej nauki zawodu

  Regulamin reguluje kwestię praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum).

 374. Oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej przez stowarzyszenie

  W przypadku przejęcia szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, nauczyciel może, w terminie 3 miesięcy od uzyskania tej informacji, złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej. Złożenie oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

 375. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

  Pierwszym krokiem na drodze do wyegzekwowania obowiązku szkolnego ucznia jest wysłanie upomnienia do jego rodziców lub prawnych opiekunów. W upomnieniu wskazany jest termin, do którego należy wywiązać się z obowiązków nałożonych na rodziców w tej kwestii. W razie bezskutecznego upływu terminu, dyrektor szkoły składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do wniosku dołącza się dowód doręczenia poprzedniego pisma oraz tytuł wykonawczy. 

 376. Regulamin Rady Rodziców

  Funkcjonowanie rady rodziców w szkole jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią te rodzaje szkół i placówek, w których rada rodziców nie działa ze względu na ich specyfikę. Rada rodziców ma szereg kompetencji i pełni ważną rolę w życiu szkoły. Zasady jej funkcjonowania powinny być określone w regulaminie rady rodziców. Taki przykładowy regulamin rady rodziców prezentujemy poniżej. 

 377. Decyzja w sprawie organizacji nauczania indywidualnego

  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zapewnia indywidualne nauczanie uczniowi posiadającemu orzeczenie z poradni o potrzebie zorganizowania dla niego tej formy nauki. Nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Oba podmioty powinny zapewnić wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń. W decyzji o przyznaniu indywidualnego nauczania należy zamieścić m.in. informację o przydzielonej liczbie godzin nauczania indywidualnego, tygodniowym wymiarze nauki oraz okresie organizacji tych zajęć wskazanym w orzeczeniu. 

 378. Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia gimnazjum

   

 379. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Wyprawka szkolna”

  W tym roku po raz kolejny można ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Z wnioskiem o udzielenie pomocy może wystąpić rodzic ucznia, pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców tego ucznia. Poniżej prezentujemy wniosek o dofinansowanie oraz tabelę z wykazem kwot, jakie przysługują uczniom na poszczególnych etapach kształcenia. 

 380. Regulamin przyznawania wyprawki szkolnej

   

 381. Zasady rekrutacji w poszczególnych typach placówek oświatowych

   

 382. Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

   

 383. Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

   

 384. Wzór procedury odwołania wicedyrektora szkoły

   

 385. Regulamin rekrutacji do przedszkola- załącznik do statutu

  Wzór dla przedszkola jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (dzieci) zawartych w statucie. 

 386. Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej- załącznik do statutu

  Wzór dla szkoły podstawowej jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (uczniów) zawartych w statucie. 

 387. Regulamin rekrutacji do klasy I Gimnazjum- załącznik do statutu

  Wzór dla gimnazjum jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (uczniów) zawartych w statucie. 

 388. Regulamin pracy świetlicy

   

 389. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

   

 390. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

   

 391. Zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego

   

 392. Reforma programowa – przekształcenie likwidowanych szkół

   

 393. Przykładowa umowa najmu lokalu użytkowego

   

 394. Procedura zamówień pozaustawowych

  Zamówienia pozaustawowe to zamówienie publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. W celu uregulowania zasad składania zamówień i organizowania konkursów poniżej kwoty 14 000 euro dyrektor szkoły tworzy odpowiednie procedury.

 395. Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej

  Rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy nauczycieli jest obowiązkiem dyrektora wynikającym z:

  • ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami

  Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej oraz udzielania urlopu wypoczynkowego może stanowić jedynie wzór, który należy dostosować do dokumentów istniejących w placówce (statut, regulamin pracy).

 396. Procedura przechowywania i postępowania z pieczątkami służbowymi i pieczęciami urzędowymi

  W celu kompleksowego rozwiązania i uporządkowania kwestii dotyczących pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych używanych przez pracownikow szkoły poprzez opisanie postępowania od momentu zapotrzebowania na pieczęć bądź pieczatkę do momentu jej faktycznej likwidacji w szkołach tworzy się odpowiednie procedury. Procedura przechowywania i postępowania z pieczątkami służbowymi pieczęciami urzędowymi może być wykorzystana w placówkach każdego typu.

 397. Wzór wniosku o wydanie duplikatów

  W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu. Szczegółowe zasady wydawania duplikatów oraz obowiązujących wzorów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.) Wzór wniosku o wydanie duplikatu różnych dokumentów, np. legitymacji szkolnej, karty rowerowej itp.

 398. Procedura dokumentowania w formie drukowanej oraz elektronicznej pracy Rady Pedagogicznej

  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a opracowany regulamin musi być stosowany przez wszystkich, a przede wszystkim przez nauczycieli i dyrektora szkoły. Rada pedagogiczna spotyka się na zebraniach, które powinny być protokołowane. Protokół z zebrania rady pedagogicznej jest dokumentem potwierdzającym metody, charakter i rzetelność tego organu. Aby uniknąć dowolności w protokołowaniu stosowana jest procedura dokumentowania w formie drukowanej oraz elektronicznej pracy Rady Pedagogicznej.

 399. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Opracowany regulamin musi być stosowany przez wszystkich, a przede wszystkim przez nauczycieli i dyrektora szkoły. Regulamin stanowi opis podstawowych kompetencji rady pedagogicznej, stanowi o jej zadaniach i prawach. Tworzony regulamin musi być oparty na przepisach ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oświaty, a w szczególności na podstawie art. 40-43 oraz 52.

 400. Wniosek o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego

  Organ prowadzący ustala corocznie środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).

 401. Procedura zapoznania naczycieli z Prawem oświatowym

  Każdy nauczyciel, czy też nowozatrudniany czy pracujący dłużej powinien znać prawo oświatowe, czyli wszystkie ustawy i regulaminy regulujące pracę szkoły i osób w niej zatrudnionych. Każdy nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać prawa i obowiązujących w szkole regulaminów. W celu ustalenia zasad zapoznawania nauczyciele z prawem dyrektor szkoły tworzy odpowiednie procedury. Procedura zapoznawania nauczycieli z prawem jest propozycją dla szkół/przedszkoli/placówek oświatowych i może być załącznikiem do planu nadzoru pedagogicznego.

 402. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 kiwtenia 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ocenianie wewnatrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z programu nauczania oraz formułowaniu oceny. Zasady oceniania wewnętrznego mogą być wykorzystane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz po zmodyfikowaniu – w szkołach ponadgimnazjalnych.

 403. Regulamin Rady Pedagogicznej - wersja 2

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania Rady Pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 43, ustęp 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami). Rada Pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin Rady Pedagogicznej określa jej strukturę, organizację posiedzeń oraz zakres kompetencji.

 404. Procedura nadania szkole imienia

  Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ponieważ ustawodawca nie wskazuje procedury zgłaszania wniosku o nadanie imienia szkole, to przyjmuje się, że ma to być wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 405. Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej

  Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku. W celu uszczegółowienia oraz określenia terminów i typów dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej dyrektor szkoły wprowadza odpowiednie procedury.

 406. Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych

  Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest uzyskanie zgody od rodzica/prawnego opiekuna oraz dostosowanie programu wycieczki do możliwości i umiejętności uczniów. Określając regulamin organizacji wycieczek dyrektor publicznego przedszkola, szkoły czy placówki powienien opierać się na przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych z załącznikami może być wykorzystany dla każdego typu szkoły.

 407. Zadania dyrektora przedszkola w kontekście wizytacji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego sankcjonuje w szkołach i placówkach oświatowych obowiązek dokonywania przez organ nadzoru pedagogicznego ewaluacji oraz kontroli zewnętrznej. Prezentowany inwentarz systematyzuje zadania należące do dyrektora przedszkola oraz osoby wizytującej placówkę.

 408. Procedura badania skalą GE-5

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana procedura badania Skalą Gotowości Szkolnej umożliwia nauczycielowi prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej w grupie dzieci 5-letnich.

 409. Procedura dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752) dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku w swojej placówce program wychowania przedszkolnego. Proponowana procedura pozwoli dyrektorowi dopuścić wybrany lub autorski program zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.

 410. Procedura obserwacji zajęć w przedszkolu

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowana procedura obserwacji zajęć prowadzonych w przedszkolu – rozumiana jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

 411. Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133) określa warunki pozwalające udzielić takiej pomocy dzieciom od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Prezentowana procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci może być wykorzystana przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły oraz ośrodki posiadające niezbędne zaplecze lokalowe, kwalifikowaną kadrę oraz sprzęt umożliwiający taką pracę z dziećmi.

 412. Procedura - zagubienie dziennika

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) to dyrektor odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dziennika lekcyjnego. Dlatego ważne jest, aby każda szkoła posiadała procedurę postępowania na wypadek jego zaginięcia.

 413. Regulamin Rady Rodziców

  Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, artykuły 53 i 54 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w szkołach i placówkach oświatowych działają Rady Rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa: wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad (klasowych i szkolnej). Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Wzór przedstawionego regulaminu Rady Rodziców można stosować dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

 414. Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: „organ prowadzący szkołę/placówkę wyodrębnia w swoim budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe” oraz uchwały rady gminy/miasta określającej szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania tych środków na dany rok budżetowy. Prezentowany regulamin – zawierający obowiązującą procedurę – ułatwi nauczycielowi podjęcie starań o takie dofinansowanie.

 415. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w szkole

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 39, poz. 267) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) nakłada na dyrektora szkoły obowiązek opracowania odpowiedniej procedury. Prezentowany wzór może być wykorzystany w każdej placówce oświatowej.

 416. Tabela systematyzująca obowiązki dyrektora szkoły

  Na mocy:

  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, z pózn. zm.)

  dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za całość jej funkcjonowania, a przede wszystkim za jakość świadczonych usług edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Prezentowana tabela systematyzuje obowiązki dyrektora szkoły każdego typu, wspierając go w planowaniu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

   

 417. Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli

   

  Rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy nauczycieli jest obowiązkiem dyrektora wynikającym z:

  • ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami

  Oto przykład regulaminu, który może być przydatny dyrektorowi zespołu szkół, gdzie grono pedagogiczne jest dość liczne.

   

 418. Procedura obserwacji I

  Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) wskazuje obserwację jako jedną z form obowiązkowego nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Prezentowana procedura, uwzględniająca wszystkie jej rodzaje, systematyzuje proces obserwacji i ewaluacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pomoże w jego zaplanowaniu i wdrożeniu.
   

 419. Wewnątrzszkolny system oceniania

  Podstawą prawną tworzenia w placówkach oświatowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 22, ustęp 2, punkt 4 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
  • Statut Szkoły.

  Wewnątrzszkolne systemy oceniania tworzy się w celu: informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczenia rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

   

 420. Instrukcja dotycząca tworzenia i gromadzenia dokumentacji w szkole

   

 421. Regulamin działania oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 14, ustęp 1 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły. Regulamin określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wzór przedstawionego regulaminu można stosować w szkołach podstawowych, w których utworzono oddział przedszkolny.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT