Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza w pigułce (16)

 1. Przykładowy roczny plan zadań szkoły w 2018 r. (kontrola zarządcza)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 2. Roczny Plan Kontroli Zarządczej na 2018 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 3. Organizacja kontroli zarządczej w szkole podstawowej

  Dokument „Organizacja kontroli zarządczej” może być wykorzystana do każdego rodzaju szkoły podstawowej po nieznacznej modyfikacji polegającej na skonkretyzowaniu działań konkretnej szkoły lub ich zdefiniowaniu. 

 4. Regulamin kontroli zarządczej w przedszkolu

  Dokument – regulamin kontroli zarządczej można wykorzystać do każdego przedszkola po niewielkiej modyfikacji.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 10
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej

  Na mocy zarządzenia dyrektor może powołać w swojej placówce specjalny zespół, który będzie odpowiedzialny za wyznaczenie dla tego przedszkola zadań z różnych obszarów podlegających kontroli zarządczej. Poza wyborem i doprecyzowaniem celów, zespół określi zagrożenia mogące uniemożliwić przeprowadzenie poszczególnych zadań z sukcesem – oszacuje ryzyko, opisze działania, które pozwolą na utrzymania ryzyka na akceptowanym poziomie, będzie także na bieżąco monitorować, jak sobie z nim radzi. W zarządzeniu należy m.in. ustalić skład takiego zespołu oraz wskazać działania, jakie zespół będzie musiał podjąć. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 6. Wymagania wobec szkół, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru określa wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B. Powyższe wymagania stosuje się uwzględniając typ i rodzaj szkoły lub placówki, a także zadania wynikające ze statutu szkoły lub placówki. 

 7. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

  Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do corocznego podsumowania funkcjonowania kontroli zarządczej. Dobrą praktyką jest sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Wzór takiego oświadczenia znajduje się do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 8. Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu kontroli zarządczej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 17
 10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w szkole

  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do corocznego podsumowania funkcjonowania kontroli zarządczej. Dobrą praktyką jest sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Wzór takiego oświadczenia znajduje się do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Arkusz samooceny w zakresie spraw kadrowych

  Sprawy kadrowe również podlegają kontroli zarządczej. Jednym z elementów tej kontroli może być samokontrola dotycząca poprawności funkcjonujących w szkole dokumentów kadrowych. Poniżej do pobrania przykładowy arkusz samooceny dotyczący spraw kadrowych.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Regulamin przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych

  Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania tej oceny. Podstawą dokonania oceny kwalifikacyjnej są obok kryteriów do wyboru, kryteria obowiązkowe. Poniżej przedstawiamy wykaz obowiązkowych kryteriów oceny pracowników samorządowych, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 7
 13. Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej w szkole

  Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej służy monitorowaniu kontroli zarządczej w szkole. Stanowi ono załącznik nr 3 do regulaminu kontroli zarządczej.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 14. Lista kontrolna przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

   

 15. Poradniki. Kontrola zarządcza w pigułce

  Poradnik "Kontrola zarządcza w pigułce" do zastosowania we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2012
  Ilość stron w dokumencie: 6
 16. Instrukcja kancelaryjna

  Instrukcja kancelaryjna jest zbiorem zasad i procedur regulujących obieg dokumentacji w placówce oświatowej. Określa szczegółowo zasady rejestracji i znakowania spraw, załatwiania spraw, wysyłania i doręczania pism, przechowywania akt, składowanie akt i nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 8

Standardy grupy A (13)

 1. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Lista kontrolna A3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Lista kontrolna A4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Schemat organizacyjny szkoły - wersja 2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 6. Schemat organizacyjny szkoły - wersja 1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Lista kontrolna A2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Schemat opisu stanowiska

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Opis stanowiska pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Lista kontrolna A1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Zasady etyki pracowników

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Zasady etyki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 13. Kodeks Etyki Nauczycielskiej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5

Standardy grupy B (18)

 1. Rejestr ryzyk

  Rejestr ryzyk jako załącznik do regulaminu kontroli zarządczej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 2. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 3. Arkusz identyfikacji ryzyka oraz metod przeciwdziałania ryzyku

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Mapa istotności ryzyka

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Karta identyfikacji ryzyka

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Lista kontrolna B5

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Lista kontrolna B4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Karta analizy ryzyka

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Lista ryzyk oraz matryca

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 14. Przykładowa lista potencjalnych ryzyk

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 15. Zestawienie celów i zadań

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 16. Monitoring realizacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 17. Lista kontrolna B2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 18. Lista kontrolna B1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1

Standardy grupy C (11)

 1. Lista kontrolna C6

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 2. Lista kontrolna C5

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Protokół kontroli kasy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Lista kontrolna C4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Lista kontrolna C3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Wykaz potencjalnych zastępstw

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Lista kontrolna C2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Procedura kontroli dokumentacji

   

 9. Harmonogram działań kontrolnych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Lista kontrolna C1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1

Standardy grupy D (3)

 1. Lista kontrolna D3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 2. Lista kontrolna D2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Lista kontrolna D1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2

Standardy grupy E (5)

 1. Lista kontrolna E4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Lista kontrolna E3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 3. Lista kontrolna E2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 4. Arkusze samooceny

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Lista kontrolna E1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT