Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza w pigułce (2)

  1. Przykładowy roczny plan zadań szkoły w ... r. (kontrola zarządcza)

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  2. Roczny Plan Kontroli Zarządczej na ... r. w jednostkach organizacyjnych Gminy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1

Standardy grupy A (13)

  1. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  2. Lista kontrolna A3

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  3. Lista kontrolna A4

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  4. Rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  5. Schemat organizacyjny szkoły – wersja 2

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  6. Schemat organizacyjny szkoły – wersja 1

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  7. Lista kontrolna A2

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  8. Schemat opisu stanowiska

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  9. Opis stanowiska pracy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  10. Lista kontrolna A1

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  11. Zasady etyki pracowników

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 5
  12. Zasady etyki

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 7
  13. Kodeks Etyki Nauczycielskiej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 5

Standardy grupy B (15)

  1. Rejestr ryzyk

    Rejestr ryzyk jako załącznik do regulaminu kontroli zarządczej. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  2. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 4

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  3. Arkusz identyfikacji ryzyka oraz metod przeciwdziałania ryzyku

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  4. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 1

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  5. Karta identyfikacji ryzyka

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  6. Lista kontrolna B5

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  7. Lista kontrolna B4

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  8. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  9. Karta analizy ryzyka

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  10. Lista ryzyk oraz matryca

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  11. Przykładowa lista potencjalnych ryzyk

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  12. Zestawienie celów i zadań

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  13. Monitoring realizacji

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  14. Lista kontrolna B2

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  15. Lista kontrolna B1

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1

Standardy grupy C (10)

  1. Lista kontrolna C6

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  2. Lista kontrolna C5

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  3. Protokół kontroli kasy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  4. Lista kontrolna C4

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  5. Lista kontrolna C3

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  6. Wykaz potencjalnych zastępstw

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  7. Lista kontrolna C2

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  8. Harmonogram działań kontrolnych

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  9. Lista kontrolna C1

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  10. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1

Standardy grupy D (3)

  1. Lista kontrolna D3

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  2. Lista kontrolna D2

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  3. Lista kontrolna D1

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2

Standardy grupy E (5)

  1. Lista kontrolna E4

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  2. Lista kontrolna E3

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  3. Lista kontrolna E2

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2
  4. Arkusze samooceny

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 1
  5. Lista kontrolna E1

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
    Liczba stron w dokumencie: 2Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT