Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Plany i harmonogramy pracy

Plany i harmonogramy pracy

 1. Kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej – szkoła podstawowa – stan prawny 1.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 3. Przykładowy plan pracy przedszkola uwzględniający główne kierunki polityki oświatowej państwa

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 4. Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla kasy VIII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 6. Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy VIII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Zasady dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 8. Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 9. Zakres informacji zawarty we wniosku nauczyciela o dopuszczanie programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. IPET dla ucznia z afazją

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 11. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Program profilaktyczno-wychowawczy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 13. Koncepcja pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Plan pracy zespołu wychowawczego dla klasy IV

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 15. Plan pracy zespołu humanistycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 16. Plan pracy dla ucznia obcokrajowca – klasa VII

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 30 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Program wychowawczy dla klasy VI szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 27 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 18. Program wychowawczo - profilaktyczny dla branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 19. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla branżowej szkoły I stopnia uwzględniający kierunki pracy szkoły wynikające z wniosków nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 oraz tzw. priorytety MEN na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 20. Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 21. Program wychowawczo-profilaktyczny dla liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 22. Przykładowy ramowy plan dnia w oddziale dzieci 5-6-letnich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 23. Plan pracy zespołu szkół na 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 24. Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. Plan pracy wychowawczej dla klasy VII i III gimnazjum

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 26. Przykład programu wychowawczo-profilaktycznego dla liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 27. Przykład programu wychowawczo-profilaktycznego dla gimnazjum

   Przykład programu wychowawczo-profilaktycznego dla gimnazjum

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 12 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 28. Koncepcja pracy Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego na lata 2017/2018 - 2022/2023

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 7 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 29. Program wychowawczo - profilaktyczny dla bursy w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 6 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 30. Plan pracy wychowawczo - opiekuńczej w Bursie/ Internacie w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 6 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 31. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla szkoły podstawowej na rok 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 32. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla przedszkola na rok 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 33. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na lata 2017 -2022

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 1 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 34. Program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 30 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 35. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla Liceum Ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 29 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 36. Program wychowawczo - profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 37. Program wychowawczo - profilaktyczny - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 16 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 38. Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 39. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 3 i 4 -letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 40. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel geografii i przyrody

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 31 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 41. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 6 - letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 42. Szkolny zestaw programów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 43. Przykład indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) dla dziecka z autyzmem w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 44. Wniosek rady pedagogicznej o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 45. Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 46. Przykładowy program profilaktyki dla bursy szkolnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 47. Plan pracy pedagoga w szkole z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 48. Przykładowy roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły ponadgimnazjalnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 49. Propozycja programu profilaktyki dla technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 18
 50. Plan pracy niepublicznego przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 51. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 52. Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 53. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

  Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia. Z kolei nauczyciel, który sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy ramowy rozkład dnia uwzględniający czas aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 54. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 55. Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 56. Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

  Dyrektor szkoły tworzy zespól planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor wyznacza ponadto osobę koordynująca prace zespołu. Zespół powinien działać w oparciu o specjalnie stworzony regulamin. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 57. Plan działań wspierających ucznia z dyslekcją rozwojową w szkole podstawowej

  Plan działań wspierających ucznia jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, dla którego założono indywidualną kartę potrzeb. Poniżej prezentujemy wzór takiego planu działań wpierających, przygotowany dla ucznia szkoły podstawowej, cierpiącego na dyslekcję rozwojową. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 58. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z afazją

  Aby opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), należy przeanalizować dokumentację dziecka, przeprowadzić wywiad z rodzicami, wnikliwie obserwować zachowanie dziecka i wyciągać wnioski. Każdy nauczyciel, który ma kontakt z dzieckiem, powinien dodatkowo pogłębić wiedzę na temat schorzenia, jego objawów, uwarunkowań, a przede wszystkim założeń terapeutycznych w pracy z dzieckiem. Poniżej prezentujemy przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny stworzony dla ucznia z afazją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 59. Harmonogram kontroli wewnetrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 60. Protokół z egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 61. Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 62. Arkusz organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 63. Szkolny plan nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej

  Proponowany szkolny plan nauczania dla I etapu edukacyjnego, tj. kl. 1-3 szkoły podstawowej, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania dla I etapu edukacyjnego

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 64. Nadzór nad planowaniem pracy dydaktycznej

  Druk jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli (samokontrola) jak i dyrektora każdego typu szkoły w zakresie planowania pracy dydaktycznej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 65. Obszary pracy przedszkola

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodziców informacji postdiagnostycznych


   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 66. Harmonogram czynności wizytatorów

  Prezentowany harmonogram czynności wizytatorów umożliwia przygotowanie się każdej placówki do ewaluacji i kontroli zewnętrznej prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 67. Propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami

  Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola jest zadaniem wychowawczo-profilaktycznym podejmowanym przez tę placówkę. Jest również jednym z wymagań stawianych wobec przedszkola w załączniku do nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Prezentowana propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami, uwzględniająca różnorodne jej formy, adresowana jest do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 68. Propozycja harmonogramu imprez przedszkolnych

  Integralną częścią rocznego planu pracy przedszkola jest m.in. harmonogram imprez i uroczystości organizowanych przez tę placówkę. Wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w przedszkolu każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 69. Plan pracy nauczyciela – pytania kontrolne

  Zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) i rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) stanowią podstawę planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej każdego nauczyciela. Prezentowany zestaw pytań umożliwi sprawdzenie, czy opracowany plan jest zgodny z wymogami reformy.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 70. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

  Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do posiadania – w każdym roku szkolnym – planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podstawą prawną funkcjonowania takiego planu jest:

  • ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. wraz z późniejszymi zmianami
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji danego roku szkolnego
  • inne aktualnie obowiązujące akty prawne oraz wytyczne i zarządzenia władz oświatowych
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
  • wnioski z ubiegłego roku szkolnego
    

  Prezentowany wzór planu pracy dydaktyczno-wychowawczej może być wykorzystany zarówno w przedszkolu, jak i w szkole każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 71. Plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia

  Nadzór nad efektywnością kształcenia – na wszystkich etapach edukacyjnych – pełni dyrektor szkoły. Prezentowany plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia systematyzuje zadania dyrektora szkoły każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 72. Plan nauczania

  Od 1 września 2009 r. w szkole podstawowej i gimnazjum uczniowie klas I rozpoczynają naukę zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej. Dla tych klas dyrektorzy tworzą ramowe plany nauczania wg zmienionego rozporządzenia o tych planach. W pozostałych klasach ramowy plan nauczania nie ulega zmianie. Okres przejściowy, w którym obowiązywać będą dwa ramowe plany nauczania, trwać będzie w szkole podstawowej 5 lat, w gimnazjum 2 lata. Prezentowany plan nauczania opracowany na użytek gimnazjum pozwala rozsądnie realizować nową podstawę programową z uwzględnieniem rzeczywistej liczby tygodni nauki i godzin.

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 73. Kalendarz imprez szkolnych

  Przy planowaniu organizacji nowego roku szkolnego należy uwzględnić stałe oraz okolicznościowe imprezy adresowane do szkolnej lub przedszkolnej społeczności. Kalendarz takich imprez można opracować z wykorzystaniem prezentowanego wzoru.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 74. Harmonogram oceniania pracy nauczycieli

  Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela ocenie podlega praca nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Dokonanie tej oceny nie jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego, ale ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki. Prezentowany wzór harmonogramu oceny pracy nauczycieli pozwoli dyrektorowi każdej szkoły prawidłowo ją zaplanować.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 75. Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej

  Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie we wszystkich obszarach. Pełniony przez niego nadzór (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Dokument obejmuje zadania także spoza nadzoru pedagogicznego. Proponowany przykład harmonogramu kontroli może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 76. Harmonogram obserwacji

  Do obowiązków dyrektora odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w szkole każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 77. Aneks do arkusza organizacyjnego

  Opracowanie arkusza organizacyjnego jest ustawowym obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej. Praktyka wskazuje, iż w ciągu roku szkolnego bywa on zmieniany, nawet kilkakrotnie. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzane odpowiednim aneksem. Prezentowany wzór aneksu do arkusza organizacyjnego może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 78. Harmonogram wycieczki

  Zanim wycieczka dojdzie do skutku, dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej powinien zaakceptować niezbędną jej dokumentację, którą stanowi - obok regulaminu wycieczki i listy uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział uczniów - również harmonogram wycieczki. Jeden jego egzemplarz pozostaje w szkole, drugi ma przy sobie kierownik wycieczki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 79. Ramowy plan nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

   

 80. Plan pracy bursy i plan pracy opiekuńczo – wychowawczej bursy

   

 81. Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 (szkoła podstawowa)

   

 82. Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2016/2017 (klasy I-III oraz IV – VI szkoły podstawowej, klasy I-III gimnazjum)

   

 83. Przykładowy program wychowawczy dla liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2016/2017

   

 84. Roczny plan pracy ośrodka szkolno – wychowawczego na rok szkolny 2016/2017 (przedszkole, szkoła podstawowa, internat, wczesne wspomaganie)

   

 85. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017

   

 86. Plan pracy Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

   

 87. Plan pracy szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

   

 88. Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

   

 89. Przykładowy program poprawy efektywności kształcenia języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej i gimnazjum

   

 90. Propozycja programu wychowawczego dla technikum

   

 91. Przykładowe wzory dokumentów do wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

   

 92. Przykład planu pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

   

 93. Przykład 5-letniego planu rozwoju szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (na okres 2015-2020)

   

 94. Szkolny plan nauczania opracowany dla klasy I Gimnazjum od roku szkolnego 2016/2017

  Dwa przykładowe warianty szkolnego planu nauczania dla klasy I gimnazjum w 3 -letnim cyklu nauczania, począwszy od klasy I w roku szkolnym 2016/2017. 

 95. Program profilaktyki szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

   

 96. Program wychowawczy szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

   

 97. Przykład planu pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych w roku szkolnym 2015/2016

   

 98. Plan pracy zespołu ds. wewnętrznego oceniania (Zespół zadaniowy)

   

 99. Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN w sprawie przeciwdziałania narkomanii

  Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 100. Program i materiały szkoleniowe – Zmiany w szkolnym programie profilaktyki i programie wychowawczym

   

 101. Plan pracy rady rodziców 2015/2016

   

 102. Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs

   

 103. Program wychowawczy bursy szkolnej na rok szkolny 2015/2016

   

 104. Plan pracy Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

   

 105. Plan pracy specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja rocznego planu pracy dla SOSzW. 

 106. Strategiczny plan rozwoju przedszkola na lata 2015-2019

  Pięcioletni plan rozwoju przedszkola pomaga w skutecznym realizowaniu potrzeb placówki, ustaleniu jej priorytetów i spojrzeniu na funkcjonowanie całego przedszkola z kilku perspektyw. Tak dalekosiężną strategię pracy przedszkola należy opracować z dużą uwagą. Przydatne będą wnioski z kontroli i ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. W pracach pomoże zbadanie potrzeb społeczności przedszkolnej i uwzględnienie zgłaszanych przez nią postulatów, analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz obserwacji dzieci. Miarą sukcesu w tym wypadku będzie przede wszystkim skuteczność w zaspokajaniu potrzeb wszystkich odbiorców przedszkola. 

 107. Szkolny zestaw programów nauczania

  Poniżej prezentujemy do pobrania szkolny zestaw programów nauczania do gimnazjum. 

 108. Lista obecności na zebraniu założycielskim

   

 109. Przykład decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej

   

 110. Procedura dopuszczenia programów nauczania

   Dokument z zakresu organizacji pracy szkoły.

 111. Plan wynikowy z odniesieniem do podstawy programowej

  Przykład konstrukcji planu wynikowego, umożliwiającego bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej przedmiotu przez nauczyciela uczącego. Jest to najprostsza forma systematycznego monitorowania, nie wymagająca dodatkowej, żmudnej pracy. Osoby lub zespół kontrolujący w szkole realizację podstawy programowej, mający do dyspozycji tak uzupełnione plany dydaktyczne nauczycieli, mogą czynności kontrolne ograniczyć do wyrywkowego porównania zapisów planu z dziennikiem lekcyjnym danej klasy.

 112. Arkusz organizacji szkoły

  Tabelaryczny harmonogram rozkładu godzin dla poszczególnych klas i przedmiotów.

 113. Szkolny plan nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej

  Proponowany szkolny plan nauczania dla II etapu edukacyjnego, tj. kl. 4-6 szkoły podstawowej, przygotowany w oparciu o ramowy plan nauczania dla tego etapu.

 114. Szkolny plan nauczania dla klas 4-6

  Inna propozycja rozkładu godzin dla klas 4-6 szkoły podstawowej, przygotowana z godnie z Ramowym planem nauczania zawartym w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania z 2002 r. (ze zm.).

 115. Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej

  Inna propozycja rozkładu godzin dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania z 2002 r. (Dz. U. z 2002r.,Nr 15, poz. 142 ze zm.).

 116. Ramowy plan nauczania i przykłady szkolnych planów nauczania dla szkół podstawowych

  Przygotowany wzór szkolnego planu nauczania wg nowych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 lutego 2012r., sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U poz 204), można wykorzystać w szkole podstawowej.

 117. Ramowy i szkolny plan nauczania dla szkół ponagimnazjalnych

  Przykłady szkolnego planu nauczania przygotowane zostały według nowych przepisów.

 118. Ramowy plan nauczania i przykłady szkolnych planów nauczania dla gimnazjum

  Przykłady ramowego planu nauczania i szkolnych planów nauczania przygotowane zostały według nowych przepisów.

 119. Program rozwoju szkoły

  Dokument jest opracowany z myślą o szkole podstawowej. Zmodyfikowany może być wykorzystany do innych typów szkół. Program rozwoju powinien uwzględniać specyfikę szkoły, dlatego należy go dostosować do potrzeb placówki.

 120. Program wychowawczy dla gimnazjum

  Przykład programu wychowawczego dla gimnazjum na rok szkolny 2011/2012. Dokument zakłada wyeksponowanie w działaniach wychowawczych szkoły, trzech obszarów: rozwijanie motywacji uczniów do nauki, kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój oraz wzmacnianie postaw patriotycznych, obywatelskich, przygotowanie do życia w Europie i wspólnocie ludzkiej.

 121. Plan pracy przedszkola

  Wzór planu pracy na rok szkolny 2011/12 może być wykorzystany w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 122. Plan pracy biblioteki szkolnej

  Plan jest opracowany w oparciu o nowe podstawy i wymagania programowe. Może być wykorzystany we wszystkich typach szkoły.
   

 123. Harmonogram obserwacji zajęć ze względu na cel

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany harmonogram obserwacji zajęć ze względu na cel – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi przedszkola organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 124. Plan wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

  Nadzór dyrektora przedszkola obejmuje wspomaganie nauczycieli (§ 21 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) w realizacji ich zadań m.in. poprzez organizowanie szkoleń i narad oraz motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Przy opracowaniu planu nadzoru należy również zaplanować wewnątrzszkolne doskonalenie członków Rady Pedagogicznej. Wzór takiego planu prezentujemy poniżej.

 125. Wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego

  Dyrektor każdej placówki oświatowej – w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego – „wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego…”. Prezentowany wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego stanowi podstawę takiego wspomagania.

 126. Szkolny plan nauczania dla Zespołu Szkół – gimnazjum

  W związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zaistniała konieczność zmiany ramowych planów nauczania realizowanych w klasach I–III gimnazjum (III etap edukacyjny). Wprowadza je od 1 września 2009 r. rozporządzenie MEN z 23.03.2009 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 442). Prezentowany plan nauczania dla gimnazjum uwzględnia te zmiany w pełni.

 127. Roczny plan pracy szkoły – wersja II

  Planując organizację nowego roku szkolnego należy uwzględnić terminy ustawowych przerw w pracy placówki, świąt oraz imprez okolicznościowych. Wzór takiego rocznego planu pracy, uwzględniający każdą klasę oddzielnie, może być wykorzystany zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej.

 128. Roczny plan pracy szkoły – wersja I

  Przy planowaniu organizacji nowego roku szkolnego należy uwzględnić terminy ustawowych przerw w pracy placówki, świąt oraz imprez okolicznościowych. Wzór takiego rocznego planu pracy może być wykorzystany zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej.

 129. Plan działań kontrolnych w placówce

   

  Ewaluacja, kontrole i wspomaganie nauczycieli to formy nadzoru wewnętrznego przynależne dyrektorowi szkoły (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Prezentowany plan systematyzuje działania kontrolne dotyczące realizacji nowej podstawy programowej, która od roku szkolnego 2012/2013 będzie realizowana po raz pierwszy w klasach IV szkoły podstawowej

   

 130. Harmonogram obserwacji wg rodzajów

  Do obowiązków dyrektora, odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany harmonogram obserwacji wg jej rodzajów może być wykorzystany w szkole każdego typu.

 131. Harmonogram obserwacji wg nauczycieli

  Do obowiązków dyrektora odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany harmonogram obserwacji może być wykorzystany w szkole każdego typu.
   

 132. Harmonogram hospitacji wg kolejnych miesięcy

  Do obowiązków dyrektora, odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole, należy opracowanie harmonogramu hospitacji/obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany harmonogram miesięcznych hospitacji/obserwacji może być wykorzystany w szkole każdego typu.

 133. Arkusz diagnostyczny – planowanie pracy dydaktycznej

  Efektywność kształcenia – na każdym etapie edukacyjnym – wiąże się ściśle z planowaniem pracy dydaktycznej każdego nauczyciela. Nadzór nad tym procesem pełni dyrektor szkoły. Prezentowany arkusz zawiera pytania, które pomogą dyrektorowi monitorować plany pracy z poszczególnych przedmiotów.
   

 134. Program poprawy efektywności kształcenia

  Poprawa jakości kształcenia jest podstawowym celem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W dobrej szkole wszystkie podejmowane działania podporządkowane są jej jakościowemu progresowi, ukierunkowanemu na rozwój ucznia lub wychowanka. Prezentowany program poprawy efektywności kształcenia może być wykorzystany przede wszystkim w szkole podstawowej i w gimnazjum, dla której nadzór zewnętrzny zalecił opracowanie takiego programu na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zm.).

 135. Przykładowy plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa

  Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole powoływany jest na mocy uchwały rządowej nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach. Jego rolę uzasadnia także Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowany w latach 2008–2013. Przykładowy plan pracy jest cenną wskazówką szczególnie dla nauczycieli pełniących tę funkcję od niedawna.

   

 136. Szkolny program profilaktyki

  Szkolny Program Profilaktyki ma służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu patologii w środowisku szkolnym – takim zjawiskom jak: alkoholizm, narkomania, agresja i przemoc – oraz ma zapobiegać niedostosowaniu społecznemu i przestępczości. Jego innowacyjność powinna polegać na stosowaniu wobec dzieci i młodzieży profilaktyki zintegrowanej – bowiem zjawiska patologiczne nie występują w oderwaniu od siebie, nie są charakterystyczne tylko dla określonej grupy wiekowej. Program powinien zawierać całościowy opis działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę. Część tych działań określają ustawy i rozporządzenia, pozostałe muszą wynikać z diagnozy środowiska, w której szkoła funkcjonuje. Wzór przedstawionego programu jest dostosowany do szkoły gimnazjalnej.

 137. Szkolny program profilaktyki

  Szkolny Program Profilaktyki ma służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu patologii w środowisku szkolnym, takim zjawiskom jak: alkoholizm, narkomania, agresja i przemoc oraz ma zapobiegać niedostosowaniu społecznemu i przestępczości. Jego innowacyjność powinna polegać na stosowaniu wobec dzieci i młodzieży profilaktyki zintegrowanej – bowiem zjawiska patologiczne nie występują w oderwaniu od siebie, nie są charakterystyczne tylko dla określonej grupy wiekowej. Program powinien zawierać całościowy opis działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę. Część tych działań określają: ustawa i rozporządzenia, pozostałe muszą wynikać z diagnozy środowiska, w której szkoła funkcjonuje. Wzór programu jest dostosowany do szkoły podstawowej.

 138. Program wychowawczy szkoły - szkoła podstawowa

   

 139. Program wychowawczy szkoły - gimnazjum

   

 140. Szkolny program nauczania dla klas 4-6

  Inna propozycja rozkładu godzin dla klas 4-6 szkoły podstawowej, przygotowana z godnie z Ramowym planem nauczania zawartym w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania z 2002 r. (ze zm.).

 141. Szkolny plan nauczania dla zespołu szkół gimnazjum

  Proponowany szkolny plan nauczania dla III etapu edukacyjnego, tj. kl. 1-3 gimnazjum, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.

 142. Szkolny plan nauczania dla Zespołu Szkół – szkoła podstawowa

  Wzór szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa), zgodny z aktualnymi przepisami - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.,poz.204) 

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT