Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką

Zarządzanie placówką

Procedury, regulaminy, wnioski (290)

 1. Procedura postępowania w przypadku dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Lista dokumentów niezbędnych w placówce niepublicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 31 Październik 2022
  Liczba stron w dokumencie: 5
 3. Dokumenty niezbędne w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 31 Październik 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Zarządzenie dyrektora bursy/kierownika bursy w sprawie wprowadzenia regulaminu

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 6
 6. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 0
 7. Dokumenty, które należy złożyć w celu wpisania Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Zgłoszenie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto-Powiat

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Decyzja organu – wpis ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Decyzja Prezydenta/Starosty w sprawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 12. Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa obowiązujące na terenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 13. Ewidencja czasu pracy – COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 14. Zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń organu prowadzącego zawartych w protokole kontroli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 15. Wypowiedzenie dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora – z podstawą prawną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Regulamin pracy zdalnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 12
 17. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Marzec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 18. Upoważnienie do… w imieniu dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Luty 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Zmiana organu prowadzącego przedszkole niepubliczne

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Styczeń 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 20. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez zarząd stowarzyszenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Styczeń 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Zakres czynności sekretarza szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 22. Informacja dla rodziców dotycząca zasad udzielania opieki zdrowotnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 23. Procedura dopuszczenia w technikum programów nauczania zawodu od 1 września 2019 r.

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 24. Regulamin studniówki

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 25. Porozumienie w sprawie świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 26. Decyzja w przedmiocie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 27. Procedura postępowania z uczniem w trakcie ataku epilepsji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 28. Procedury postępowania z uczniem chorym na cukrzycę typu 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 29. Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 30. Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Strategia Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 32. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 33. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 34. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 35. Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 36. PRZYKŁADOWY REGULAMIN DYŻURÓW

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 37. Regulamin Pracy Szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 18
 38. Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 14
 39. Regulamin Funduszu Zdrowotnego nauczycieli lub emerytów, rencistów szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 40. Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 41. ZASADY OPRACOWANIA I ZAWARTOŚĆ PLANU OBRONY CYWILNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 42. PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 43. Procedura działania e-dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 44. Przykład zarządzenia, które wprowadza instrukcję kancelaryjną, jednolity wykaz akt oraz instrukcję

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 45. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 46. Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w szkole w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 13
 47. Procedura nadania imienia szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 48. Przykładowy regulamin wycieczek organizowanych przez Ogród Jordanowski – placówkę wychowania pozaprzedszkolenego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 11
 49. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 50. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 51. Procedury wdrażania RODO w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 52. Przykładowy regulamin oceniania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 53. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 54. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 55. Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Procedura przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 11
 57. Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 12
 58. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 59. Regulamin zielonej szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 60. Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 61. Przykładowy regulamin pracy szkoły podstawowej (stan prawny luty 2018 r.)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 24
 62. Przykładowy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 63. Przykładowa procedura korzystania z monitoringu wizyjnego w szkole (monitoring zewnętrzny)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 64. Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 65. Regulamin Pracy Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 66. Regulamin wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 67. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom przedszkola środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 68. Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 69. Przykład zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 70. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 73. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 27 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 74. Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola

   

 75. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu biblioteki i czytelni

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 76. Wzór notatki służbowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 77. Wzór zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 78. Procedury postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 79. Procedura monitorowania podstawy programowej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 80. Procedura polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 81. Procedura organizowania wczesnego rozwoju dziecka w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 12
 82. Procedura monitorowania podstawy programowej – branżowa szkoła I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 83. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 84. Akt założycielski niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 85. Przykładowy regulamin Rady Rodziców 4 oddziałowego przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 86. Wzór organizacji punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 87. Wzory uchwał Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 22
 88. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem dziecka do punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 89. Przykładowy wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 90. Pełnomocnictwo dla dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 4 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 91. Procedura monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 92. Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 29 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 93. Negatywna opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 94. Kompetencje Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 95. Regulamin wynagradzania w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 24 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 96. Regulamin pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 25
 97. Wzór uchwały Stowarzyszenia – powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 98. Procedura działania e-dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 14 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 99. Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 11 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 100. Przemówienie z okazji jubileuszu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 101. Regulamin wycieczek szkolnych i innych form turystyki (ośmioletnia szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 4 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 102. Umowa na wykonanie przeglądów elektrycznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 103. Umowa na wykonanie usług kominiarskich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 104. Zasady przeprowadzenia skontrum (inwentaryzacji) w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 105. Regulamin Rady Rodziców wraz z uchwałą Rady Rodziców w sprawie regulaminu rady

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 106. Informowanie GOPS-u o nieregularnym uczęszczaniu dziecka do szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 107. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 108. Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 109. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 27 Kwiecień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 110. Referat: Innowacje pedagogiczne – czy warto je stosować i jak wpływają na pracę szkoły?

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 26 Kwiecień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 111. Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 112. Wzór zarządzenia dyrektora bursy w sprawie powołania, zadań i zasad pracy komisji rekrutacyjnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 113. Wzór wniosku: Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika/ podręczników w celu ustalenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 114. Instrukcja kancelaryjna poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 16
 115. Jednolity rzeczowy wykaz akt – propozycja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 17
 116. Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 17
 117. Procedura utworzenia oddziału sportowego

   

 118. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie rekolekcji wielkopostnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 119. Rekrutacja – wzory dokumentów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 120. Opinia zakładowej organizacji związkowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 121. Wniosek do ministra właściwego do spraw edukacji o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 122. Wzór karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 123. Zasady opracowania i zawartość planu obrony cywilnej dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 124. Projekt aktu założycielskiego publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 125. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 7 Marzec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 126. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt – propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 127. Jednolity rzeczowy wykaz akt – propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 21
 128. Instrukcja kancelaryjna – propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 29
 129. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 14
 130. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 131. Wniosek o utworzenie oddziału sportowego do organu prowadzącego

   

 132. Tworzenie oddziału sportowego

   

 133. Procedura przeciwdziałania mobbingowi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 134. Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 135. Nadawanie sztandaru szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 136. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 137. Zasady postępowania – zagrożenie życia i zdrowia w bursie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 138. Zasady postępowania w przypadku agresji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 139. Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 140. Instrukcja kancelaryjna dla szkoły podstawowej

   

 141. Przykładowy jednolity rzeczowy wykaz akt

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 23
 142. Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 143. Regulamin BHP dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

 144. Zadania obrony cywilnej w szkole, przykład karty realizacji zadania operacyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 145. Wzory zarządzenia dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 146. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 147. Procedura przeciwdziałania lobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 148. Wzór decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 149. Przykładowy regulamin korzystania z boiska szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 150. Regulamin zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności w szkole

   

 151. Wzór procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w szkole

   

 152. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego (szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 153. Wzór regulaminu wynagradzania w Niepublicznym Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 154. Procedura – zagrożenie atakiem terrorystycznym w placówce szkolnej

  Przykładowa procedura postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 155. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 156. Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora oraz wskazówki do opracowania koncepcji rozwoju szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 157. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych dzieci – przemoc i akty agresji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 158. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 159. Instrukcja kancelaryjna – wprowadzenie i zarządzenie Dyrektora

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 160. Instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 161. Zasady korzystania z Internetu w szkole i internacie sosw

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 162. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ramach środków z funduszu zdrowotnego

   

 163. Regulamin biblioteki i czytelni

   

 164. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z części zajęć wychowania fizycznego

   

 165. Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 166. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości”

   

 167. Przykładowe przemówienie na zakończenie roku szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 168. Zakres obowiązków kucharki w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 169. Regulamin Bursy Międzyszkolnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 170. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 171. Regulamin rady pedagogicznej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 172. Regulamin organizacji wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 14
 173. Regulamin korzystania z placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 174. Instrukcja kancelaryjna przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 33
 175. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 176. Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 177. Zakres obowiązków intendenta w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków intendentki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 178. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie opłat za wyżywienie

   

 179. Zakres obowiązków kucharki w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków kucharki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 180. Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 181. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy zezwolenia na odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 182. Decyzja dyrektora w sprawie skreślenia wychowanka z przedszkola

   

 183. Zarządzenie dyrektora w sprawie rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu

   

 184. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania Rady Przedszkola (na wniosek Rady Rodziców)

   

 185. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania rady przedszkola (z inicjatywy dyrektora)

   

 186. Rejestr kontroli warunków magazynowania żywności w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 187. Rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową

  Potrawy przeznaczone do spożycia na gorąco są do czasu podania przetrzymywane w specjalnych urządzeniach podgrzewczych, tak, aby przy wydawaniu temperatura zup wynosiła minimum 75 °C. Gotowe wyroby kulinarne mogą być wydawane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od czasu ich wyprodukowania. Właściwe przechowywanie produktów zabezpiecza je przed zepsuciem i stratami składników odżywczych. Poniżej do pobrania rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 188. Rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową

  Wyprodukowana potrawa powinna być starannie przechowywana, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii. Pomocny w tym będzie rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 189. Wzór regulaminu zachowania się przedszkolaka podczas wycieczki

  Nauczyciel czuwa nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Przedstawiamy przykładowy wzór regulaminu dla przedszkolaka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 190. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie przedszkola

  Dyrektor przedszkola jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych – np. danych dotyczących pracowników albo protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych – na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Brak znajomości sposobu udostępniania informacji publicznej i związanych z nią procedur może narazić dyrektora na odpowiedzialność administracyjną a nawet karną. Przygotowany regulamin określa szczegółowo, do jakich informacji publicznych ma prawo dostępu wnioskodawca, w jaki sposób należy wnosić o dostęp do informacji publicznej, co powinien zrobić dyrektor w sytuacji, gdy nie ma możliwości udostępnienia informacji publicznej lub odmówiono prawa jej przekazania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 191. Regulamin Rady Rodziców przedszkola

  Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Prezydium rady rodziców na pierwszych obradach wyznacza twórców regulaminu. Gotowy regulamin jest przedstawiany całej radzie na następnym posiedzeniu, kiedy to następuje jego wspólne omówienie i dokonanie ewentualnych poprawek. Następnie rada, poprzez jawne głosowanie, przyjmuje uchwałę zatwierdzającą regulamin. 

 192. Regulamin rady przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 193. Regulamin korzystania z sali do zajeć z rytmiki

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz wyprzedzając konsekwencje płynące z zaniedbań, warto przygotować regulamin korzystania z sali do zajęć rytmiki w przedszkolu. W regulaminie dyrektor powinien wskazać np., że nauczyciele sprawują opiekę nad salą do zajęć z rytmiki, odpowiadają za jej wyposażenie i stan urządzeń, przygotowują dzieci do korzystania z urządzeń takich jak drabinki czy skakanki. Regulamin powinien również określać dopuszczalną liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w sali rytmicznej. Przygotowaliśmy dla dyrektorów przykładowy regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, które powinni podpisać wszyscy pracownicy przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 194. Procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności

  W przypadku przeterminowania towaru lub jego zepsucia towar zostaje protokolarnie zniszczony. W protokole podaje się przyczynę zepsucia lub przeterminowania. Do pobrania procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 195. Procedura wydawania posiłków z kuchni

  Podczas podawania posiłków dzieciom pracownicy działu kuchennego przestrzegają zasad określonej procedury. Istotną kwestią jest to, aby sposób podawania posiłków nie powodował ich zanieczyszczenia. Poniżej znajduje się do pobrania procedura wydawania posiłków z przedszkolnej kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 196. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

  Trudnościami wychowawczymi nazywamy powtarzające się określone formy zachowania dzieci, będące w wyraźnej rozbieżności z panującymi normami społecznymi, które hamują zabiegi wychowawcze i dezorganizują. Celem placówki oświatowej jest podnoszenie poziomu efektywności procesu wychowawczego dziecka, jego usprawnienie i zwiększenie skuteczności w sytuacjach trudnych w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 197. Procedura postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową

  Właściwe postępowanie podczas przyjęcia towaru i środków spożywczych do przedszkola przez firmę cateringową gwarantuje dobrą jakość produktów, które otrzymują dzieci. Dzięki procedurze postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową wykluczymy opcję, że posiłki dostarczone do przedszkola nie będą odpowiadać wymogom sanitarnym lub jakościowym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 198. Procedura podawania posiłków dzieciom

  Pracownicy przedszkola wykonujący czynności związane z podawaniem dzieciom posiłków powinni stosować się do określonych procedur. Stanowisko do wydawania potraw powinno być odpowiednio przygotowane, a porcjowanie i wydawanie posiłków może odbywać się tylko wtedy, gdy dzieci są pod opieką nauczyciela poza częścią przeznaczoną do spożywania posiłków. Zapoznaj się ze szczegółową procedurą podawania posiłków dzieciom w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 199. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego

  Dzieciom podczas pobytu na przedszkolnym placu zabaw należy zapewnić bezpośrednią i stałą opiekę. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego wskazuje na czynności, które muszą podjąć opiekunowie, aby zapewnić dziecku bezpieczne warunki przebywania w ogrodzie przedszkolnym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 200. Procedura organizowania uroczystości przedszkolnych

  Uroczystości przedszkolne są jedną z wielu form pracy wychowawczo-dydaktycznej. Istotną kwestią jest ich odpowiednie zorganizowanie, co często nastręcza wielu problemów nauczycielom przedszkolnym. Pomocna może okazać się tutaj procedura organizowania uroczystości przedszkolnych. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 201. Procedura obiegu informacji w przedszkolu

  Obieg informacji ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola. Zapoznaj się z procedurą obiegu informacji w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 202. Procedura nakładania kar porządkowych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 203. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedszkola

  Przejęcie obowiązków dyrektora przedszkola wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego przedszkola – budynku, wyposażenia, stanu magazynu, a także majątku finansowego – stanu gotówki w kasie i banku oraz ksiąg rachunkowych i wszystkich innych znajdujących się w przedszkolu rzeczy. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 204. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego – wersja 1

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 205. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 25 lat. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 206. Podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni – tabela kontrolna

  Wszyscy pracownicy kuchni odpowiadają za bezpieczeństwo żywienia. Są oni zobowiązani do przestrzegania norm, zasad i procedur obowiązujących w przedszkolnej kuchni. Poniżej do pobrania tabela kontrolna zawierająca podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 207. Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych – przykład

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 208. Powiadomienie kuratora oświaty/organu prowadzącego o terminie i miejscu posiedzenia komisji

  W pracach komisji kwalifikacyjnej – a dokładniej podczas posiedzenia komisji rozpatrującej wniosek nauczyciela stażysty o nadanie mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny w roli obserwatora. Dyrektor powinien wówczas poinformować w formie pisemnej kuratora oświaty lub organ prowadzący przedszkole o terminie i miejscu zaplanowanego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 209. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami ochrony zdrowia i BHP

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 210. Obieg informacji w przedszkolu – zasady kontaktów nauczycieli z rodzicami, nauczycielami i dziećmi

  Poniższy dokument skierowany jest do nauczycieli i opisuje zasady kontaktów z innymi nauczycielami, rodzicami i dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 211. Lista kontrolna przed wizytą Państwowej Inspekcji Pracy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 212. Kierowanie dzieci na terapię logopedyczną – lista wskazówek dla nauczyciela

  Mowa wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji. Pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i odczuć. Niniejsza lista przypomina, na co należy zwrócić uwagę w pracy z dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 213. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

  Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola w okresie letnim, rodzic powinien wypełnić i złożyć w przedszkolu kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Przedszkole jest zobowiązane do wydania wzoru karty i przyjęcia zgłoszenia. Poniżej zamieszczono przykładowy wzór takiej karty. 

 214. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 215. Wzór karty wycieczki

  Karta wycieczki zawiera opis założeń programowych imprezy, termin, miejsce, liczbę uczestników, opiekunów, a także harmonogram imprezy lub wycieczki. Pobierz wzór karty wycieczki. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 216. Instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną

  Osoby wizytujące przedszkole powinny dostosowywać się do określonych regulaminów, np. pozostawić odzież wierzchnią na wieszaku. Poniżej do pobrania instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 217. Instrukcja oceny dostawy surowców w przedszkolu

  Osoba przyjmująca dostawy surowców w przedszkolu ma obowiązek dokonać oceny wizualnej osób, dowożących posiłki, a wyrywkowo – co najmniej raz na miesiąc – sprawdzać stan czystości środka transportu. Podczas przyjęcia towaru należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd opakowań (czy są zamknięte, czy nie są uszkodzone), datę minimalnej trwałości (czy jest oznakowanie, czy surowiec nie jest przeterminowany. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 218. Instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola

  Osoby pracujące w kuchni, lub mające kontakt z żywnością, mają obowiązek przestrzegania higieny osobistej, noszenia czystej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. Do pobrania instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 219. Instrukcja higieny na stanowisku pracy

  Do podstawowych obowiązków osoby, która ma kontakt z żywnością w przedszkolu, należy utrzymanie w czystości odzieży roboczej i osobistej oraz porządku na stanowisku pracy. Do pobrania poniżej znajduje się instrukcja higieny na stanowisku pracy. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 220. Dekalog Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

  Uniwersalne wskazówki zawarte w tym dokumencie stanowią prewencyjny mechanizm samokontroli wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolnej kuchni. Systematyczne ich stosowanie ograniczy zagrożenie niezrealizowania celu, którym jest właściwa organizacja zbiorowego żywienia dzieci przez pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa żywności podawanej dzieciom. Dokument ten jest przykładem wykorzystania stosowanych już w przedszkolach dokumentów i mechanizmów kontroli w kontroli zarządczej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 221. Kara pieniężna

   

 222. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole

  Regulamin kontroli wewnętrznej to dokument wprowadzający i określający organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w szkole. Dyrektor szkoły wydaje specjalne zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 223. Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument regulujący kształt i procedury kontroli zarządczej w szkole. Dyrektor wydaje zarządzenie odnośnie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej. Wzór takiego zarządzenia prezentujemy poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 224. Regulamin kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument integrujący system kontroli zarządczej z odwołaniami do innych, wcześniej opracowanych i funkcjonujących instrukcji i dokumentów organizacyjnych. Posiadanie regulaminu kontroli zarządczej jest formalnym, zewnętrznym przejawem funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole. Regulamin powinien być jasny, przejrzysty oraz zrozumiały dla wszystkich pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 27
 225. Regulamin kontroli wewnętrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 226. Protokół z kontroli wewnętrznej w szkole

  Z kontroli wewnętrznej w szkole sporządza się protokół. W protokole z kontroli wewnętrznej w szkole zamieszcza się informacje dotyczące osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego, a także osób, które w czasie kontroli składały wyjaśnienia. Ponadto wskazuje się zakres kontroli, dowody i dokumenty objęte kontrolą oraz ustalenia faktyczne i zalecenia pokontrolne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 227. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej

  Od 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy wprowadzono przepisy zobowiązujące pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Nie określono jednak, w jaki sposób należy realizować ten obowiązek. Powszechne stało się tworzenie wewnętrznych regulacji antymobbingowych, powszechnie znanych jako wewnętrzna polityka antymobbingowa (WPA). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 228. Plan kontroli wewnętrznej w szkole

  Plan kontroli wewnętrznej realizowanej przez zespół kontrolujący stanowi załącznik do regulaminu kontroli wewnętrznej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 229. Kodeks etyki pracowników samorządowych

  Kodeks etyki pracowników samorządowych to zbiór zasad i wartości etycznych, określających standardy postępowania urzędników na rzecz realizacji interesu publicznego. Wprowadzenie kodeksu etyki do danej organizacji powinno zostać poprzedzone jej całościową analizą i diagnozą celów, obecnych działań oraz wyznawanych wartości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 230. Zezwolenie na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

  Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowanie przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 231. Procedura postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu

  Gdy na terenie przedszkola zdarzy się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka, stosuje się odpowiednią procedurę postępowania nauczycieli i personelu przedszkola. Poniżej do pobrania procedura dotycząca wypadku dziecka w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 232. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

  Postępowanie mające na celu nadanie orderu lub odznaczenia nauczycielowi, wymaga jego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Są one bowiem niezbędne kuratorium oświaty. Wzór takiej zgody publikujemy do pobrania poniżej. 

 233. Zgoda autora/zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej

  W przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, wprowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole wymaga pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej wprowadzenie. 

 234. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

  Po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika dyrektor szkoły przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy. Poniżej udostępniamy do pobrania takie zawiadomienie. Do druku dołączone jest objaśnienie dotyczące jego wypełnienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 235. Zasady precedencji

  Podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego są zasady pierwszeństwa i starszeństwa, określone jako zasady precedencji. Regulują one postępowanie w wielu sytuacjach, np. kogo należy uhonorować, jak rozsadzić gości, kogo najpierw powitać. Jest to niezwykle przydatna wiedza przy wszystkich uroczystościach szkolnych, kiedy zaproszeni są goście z kuratorium, organu prowadzącego szkołę, czy też inne ważne osobistości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 236. Wzór ewidencji pieczęci

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 237. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyznanie pomocy socjalnej

  Rodzice lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla swoich dzieci. Osoba składająca taki wniosek powinna wskazać w nim pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej oraz szczegółowo uzasadnić, dlaczego stara się o pomoc finansową szkoły lub wsparcie innego rodzaju, np. udokumentowując trudną sytuację finansową rodziny. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 238. Wniosek dyrektora o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły

  Dyrektor szkoły składa wniosek do właściwego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z jego szkoły do innej. Do wniosku dołącza pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. W uzasadnieniu powinien wskazać przyczyny swojej decyzji oraz powołać się na właściwy zapis w statucie szkoły. Ponadto musi opisać dotychczasowe formy i metody oddziaływania na ucznia ze strony szkoły oraz współpracę szkoły z domem rodzinnym. 

 239. Regulamin korzystania z dotacji do posiłków

  Dofinansowanie obiadów w szkole to jedna z form pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z całości lub części opłat za obiady w stołówce szkolnej, jeśli uczeń nie uzyskał dopłaty do obiadów od pomocy społecznej. Warto opracować zasady przyznania dotacji do posiłków w szkolnym regulaminie, wskazując m.in., z jakiej części opłat za obiad rodzice ucznia zostają zwolnieni oraz kiedy szkoła ma prawo do cofnięcia refundacji. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 240. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów patrona szkoły

  Nadanie imienia szkole to ważne wydarzenie dla każdej szkolnej społeczności. W wyniku kampanii poszczególne organy zgłaszają kandydatów na patrona . Powstaje ich lista. Komitet organizacyjny pełni funkcję komisji skrutacyjnej, która zarządza tajne głosowanie. Komisja skrutacyjna liczy głosy, wypełnia protokół. Podpisują go wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący. Jeśli nie jest nim dyrektor szkoły, to protokół należy przekazać dyrektorowi. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 241. Protokół przekazania pieczęci urzędowej do Mennicy Polskiej w celu likwidacji

  Pieczęcie, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodu ich zużycia lub uszkodzenia, likwidacji bądź przekształcenia szkoły albo zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych, należy niezwłocznie przekazać do Mennicy Państwowej. Przekazanie następuje za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 242. Oświadczenie o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe

  Pieczęcią urzędową jest szczególnego rodzaju pieczęć, której wygląd, wymiary, sposób używania, przechowywania, zamawiania i wyrobu określają przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.Poniżej prezentujemy do pobrania wzór oświadczenia o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 243. Oświadczenie dyrektora szkoły dot. wprowadzenia innowacji w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 244. Zestawienie szkoleń BHP

  Zapewnienie pracownikom przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z obowiązków dyrektora szkoły. Zatrudnieni muszą odbyć przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy oraz regularnie odbywać szkolenia okresowe. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy na wstępne (składają się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego) oraz okresowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 245. Pismo w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 246. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 247. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole

  Dyrektor ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w szkole. Przyjmuje się, że prace szczególnie niebezpieczne, to takie, przy których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. Prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac tego typu. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 248. Regulamin korzystania z parkingu/ miejsc parkingowych przy Szkole

  Wzór dokumentu może być wykorzystany do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w szkole, do której uczniowie dojeżdżają (własnymi) pojazdami mechanicznymi. Regulamin jest opracowany na podstawie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym a dnia 20 czerwca 1997 r. (ze zm.).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 249. Wniosek o zasiłek na zagospodarowanie

  Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie na podstawie art.61 ust. 1 KN, składanego przez nauczyciela.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 250. Wzór pisma – przyznanie zasiłku na zagospodarowanie

  Wzór pisma wydanego przez dyrektora placówki, przyznającego zasiłek na zagospodarowanie – zgodnie z art. 61 ust. 1 KN.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 251. Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli

  Regulamin zwalniania nauczycieli jest jedynie propozycją dokumentu dla różnego typu szkół. Dyrektor może ustalić inną hierarchię, wprowadzić zmiany i uwzględnić potrzeby oraz specyfikę swojej szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 252. Procedura zmiany nauczanego języka

  Wniosek o zmianę nauczanego języka w placówce może złożyć do dyrektora rada szkoły lub rada rodziców w lutym poprzedzającym rok, kiedy zmiana jest planowana. Dzięki czemu dyrektor ma możliwość przeprowadzenia odpowiednich ruchów kadrowych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 253. Zakres obowiązków służbowych nauczyciela/sekretarza/intendenta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 254. Umowa o wykonanie usługi oświatowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 255. Wzór umowy zawartej między rodzicami a przedszkolem niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 256. Wykaz dokumentów dyrektora placówki niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 257. Wykaz dokumentacji przebiegu nauczania obowiązującej w niepublicznej szkole dla dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 258. Obowiązkowa dokumentacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 259. Lista kontrolna wyboru urządzeń zabawowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 260. Wzór ewidencji środków trwałych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 261. Regulamin wycieczki

  Każdy uczeń przed udziałem w zaplanowanej wycieczce szkolnej powinien zostać zapoznany z regulaminem. Zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi podczas wycieczki pozwoli uniknąć sytuacji niebezpiecznych oraz da dzieciom wskazówki jak postąpić w sytuacjach zagrożenia.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 262. Przykładowa instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 263. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

  Wzór dokumentu – regulaminu przyznawania stypendium może być wykorzystany w różnych typach szkół. Stypendium traktuje się jako jedną z ważniejszych i najbardziej motywujących form nagradzania ucznia i przyznaje się je na podstawie rozdziału 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 264. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola należy przestrzegać wielu procedur. Jedną z nich jest procedura związana z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z placówki, która winna obowiązywać wszystkich rodziców i opiekunów oraz pracowników przedszkola. Prezentowany przykład takiej procedury spełnia wszelkie wymagania formalno-prawne.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 265. Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

  Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki są jasno określone wzajemnie obowiązki, oczekiwania oraz zasady, na jakich ta współpraca winna się opierać. Istotny jest również właściwy przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami. Przykładową procedurę wzajemnych kontaktów pracowników i rodziców polecamy wszystkim placówkom wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 266. Procedura kontroli dokumentowania diagnozy dziecka

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego obowiązany jest do prowadzenia oraz dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych. Dyrektor przedszkola – w ramach prowadzonego pedagogicznego nadzoru wewnętrznego – ma obowiązek kontroli tej dokumentacji. Proponowana procedura umożliwi mu zaplanowanie i wykonywanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 267. Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodzicom informacji postdiagnostycznych.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 268. Procedura badania skalą GE-5

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana procedura badania Skalą Gotowości Szkolnej umożliwia nauczycielowi prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej w grupie dzieci 5-letnich.

 269. Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 4
 270. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej – wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Taki obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 271. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw – wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 272. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 273. Regulamin placu zabaw

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na przedszkole obowiązek opracowania zasad korzystania z placu zabaw, zgodnie z jego przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany wzór regulaminu spełnia te wymogi.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 274. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw – wersja II

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 275. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw – wersja I

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 276. Regulamin korzystania z terenu szkoły

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z terenu szkoły określa zasady zarówno dla uczniów, jak i osób postronnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 277. Regulamin korzystania z szatni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z szatni może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 278. Regulamin korzystania z siłowni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin może być wykorzystany z powodzeniem w każdej szkole, która posiada siłownię dostępną dla osób niebędących uczniami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 279. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw – wersja I

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 280. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 281. Regulamin korzystania z biblioteki

  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły – Rada Pedagogiczna szkoły/placówki przyjmuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 282. Tabela kontroli dokumentacji szkolnej

  Dyrektor szkoły odpowiada za kontrolę zarządczą w szkole. Jednym z istotnych elementów pełnionego przez dyrektora szkoły nadzoru jest cykliczna kontrola dokumentacji szkolnej. Dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowania i dostosowywana do obowiązujących obecnie przepisów prawnych. Dokumentacja powinna być prowadzona systematycznie. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 283. Procedura wdrażania oferty zajęć fakultatywnych


   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 284. Procedura obserwacji II

  Prezentowana procedura, uwzględniająca wszystkie jej rodzaje, systematyzuje proces obserwacji i ewaluacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pomoże w jego zaplanowaniu i wdrożeniu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 285. Regulamin organizacji wycieczek

  Każda szkoła powinna posiadać regulamin organizacji wycieczek, a zasady organizowania wszelkiej turystyki szkolnej, w tym również i wycieczek, wynikają z przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 roku Nr 135 poz. 1516 ),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, z późn.zm.),
  • Statutu Szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 286. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzenia obserwacji

  Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego nadzoru pedagogicznego i prowadzić rzetelną ewaluację działalności edukacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli, każdy dyrektor szkoły powinien mieć opracowane procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania obserwacji. Aby wnioski wynikające z obserwacji, prowadzonych przez nauczyciela zajęć, wspomagały ich w realizowaniu określonych zadań i jednocześnie doskonaliły jakość pracy szkoły, obserwacja musi być procesem przemyślanym a nie przypadkowym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 18
 287. Regulamin Rady Pedagogicznej

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania Rady Pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 43, ustęp 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami). Rada Pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin Rady Pedagogicznej określa jej strukturę, organizację posiedzeń oraz zakres kompetencji. Wzór przedstawionego regulaminu Rady Pedagogicznej można stosować dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 288. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 55 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Samorząd Uczniowski ma za zadanie integrować społeczność danej szkoły, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów. W nowoczesnej szkole Samorząd powinien spełniać przede wszystkim funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien być podstawową formą współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości. Przedstawiony wzór regulaminu ma zastosowanie do wszystkich typów szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 289. Regulamin organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 20
 290. Regulamin działania oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 14, ustęp 1 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły. Regulamin określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wzór przedstawionego regulaminu można stosować w szkołach podstawowych, w których utworzono oddział przedszkolny.

Statuty, koncepcje pracy, uchwały (77)

 1. Przykładowe zapisy w statucie szkoły dotyczące egzaminów i oceniania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 31 Marzec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 8
 2. Przykładowe zapisy w statucie szkoły dotyczące przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Marzec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Wzór zmiany statutu placówki w związku z ustawą z dnia 9 sierpnia 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Wzór zmiany statutu uwzględniającego nauczanie na odległość (nauczanie zdalne)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Październik 2022
  Liczba stron w dokumencie: 7
 5. Przykładowa uchwała w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły ponadpodstawowej

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 8. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 41
 9. Statut przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 22
 10. Statut liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 11. Statut zespołu szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 11
 12. Uchwała Rady Rodziców w sprawie programu profilaktyczno-wychowawczego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 22
 14. Statut szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 26 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 23
 15. Koncepcja pracy przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 16. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 17. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 10
 18. Statut Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 19. Wzór statutu technikum budowlanego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 20. Wzór uchwały zmian w statucie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 21. Procedura projektowania i uchwalania zmiany statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 22. Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Uchwała w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w projekcie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 27. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 28. Uchwała w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 29. Uchwała w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 31. Statut młodzieżowego domu kultury

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 32. Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 24 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Pismo w sprawie rekolekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 35. Kontynuowanie nauki w OHP

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 36. Informacje dotyczące oddziałów integracyjnych w statucie szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 37. Podstawa prawna uchwały rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 38. Przykładowy wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Wzór uchwały – uchwalenie przez radę pedagogiczną nowego statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Wzór wniosku do organu prowadzącego o zmianę/nadanie imienia szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 22
 43. Wzór uchwały rady pedagogicznej przyjmującej nowy statut

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 44. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 20
 45. Statut publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi – przykładowe rozwiązania do wykorzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 26 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 24
 46. Wzór Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 47. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów szkoły – rozdział statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 12
 48. Statut przedszkola z oddziałami specjalnymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 49. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 50. Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 3 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 38
 51. Opinia rady pedagogicznej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 52. Opinia rady pedagogicznej w sprawie zestawu podręczników w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 53. Statut niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 3 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 34
 54. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 55. Statut zespołu szkolno-przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 56. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 60
 57. Statut bursy

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 18
 58. Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 59. Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 68
 60. Statut publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego (stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 49
 61. Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 62. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 63. Zapis w statucie szkoły podstawowej dotyczący organizacji zajęć dodatkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Umowa o sprawowanie opieki w niepublicznym przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 65. Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 66. Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 67. Postanowienie (uchwała) rady pedagogicznej o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 68. Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 69. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie organizacji spotkań z rodzicami wychowanków

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 70. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Uchwała Rady Rodziców przedszkola w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Uchwała Rady Rodziców przedszkola w sprawie planu finansowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

  Odnośnie dopuszczenia programu nauczania dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej. Nauczyciele przedstawiają radzie pedagogicznej proponowane programy nauczania, a ona podejmuje uchwałę opiniującą. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 76. Wniosek o wprowadzenie zmian do statutu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 77. Projekt zmian w statucie szkoły

  Statut szkoły jest najważniejszym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu szkoły. Poniżej do pobrania znajduje się wzór projektu zmian w statucie szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

Ochrona danych osobowych (67)

 1. Jak wdrożyć przepisy RODO w publicznych szkołach podstawowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Zgoda pełnoletniego uczestnika zawodów sportowych/rodzica ucznia niepełnoletniego na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku nauczyciela podczas pełnienia dyżurów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 7. Podstawy prawne dotyczące wykazu zbioru danych osobowych w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Plan sprawdzeń w zbiorze danych osobowych (Ochrona danych osobowych)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 9. Wniosek do dyrektora przedszkola o udostępnienie informacji publicznej

  Jak podaje art. 61 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej. Do udzielenia informacji publicznej może dojść z inicjatywy podmiotu posiadającego informację lub na wniosek – wyrażony w formie ustnej lub pisemnej – osoby zainteresowanej. Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej zostanie złożony pisemnie, wnioskodawca powinien w nim określić, w jaki sposób (np. wydruk, kserokopia, fotokopia, nośnik CD, nośnik DVD) i w jakiej formie (np. przesyłka pocztą elektroniczną lub tradycyjną, odbiór osobisty) dyrektor ma udostępnić informację publiczną. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Analiza zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych

  Dokument może być wykorzystany do każdego typu szkoły, w której przetwarza się dane osobowe. Dokument jest elementem polityki bezpieczeństwa danych osobowych będących w dyspozycji szkoły, a także kontroli zarządczej. Dokument podlega modyfikacji właściwej do specyfiki szkoły oraz w razie każdej stwierdzonej potrzeby lub/i aktualizacji.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 11. Zawiadomienie o odmowie udzielenia informacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 12. Umowa na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 13. Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w przedszkolu / szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 18
 15. Instrukcja: Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego w przedszkolu/szkole

   

 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 17. Instrukcja archiwalna

   

 18. Powołanie i wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 19. Oświadczenie o dochowaniu tajemnicy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Wyznaczanie i powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

 21. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 22. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 23. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Przedszkole, jako administrator danych osobowych musi dołożyć wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. W związku z tym, obowiązkiem dyrektora jest ustalenie polityki ochrony danych osobowych i ich zbiorów oraz zobowiązanie pracowników przedszkola do jej stosowania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Klauzula zgody na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla rodziców i opiekunów dzieci

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Arkusz kontrolny zasad funkcjonowania szkolnych stron internetowych

  Prowadzenie strony internetowej w szkole wymaga przestrzegania wielu przepisów, zarówno tych związanych z ochroną danych osobowych, jak i przepisów o prawie autorskim. Pytania, zawarte w arkuszu kontrolnym funkcjonowania szkolnych stron internetowych pozwolą Ci na sprawdzenie, czy w Twojej szkole nie występują żadne nieprawidłowości w tej mierze. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 27. Zgoda na publikację wizerunku dziecka

  Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Dlatego też w przypadku, gdy chcemy wykorzystać zdjęcie dziecka, musimy uzyskać zgodę jego rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie. Powinna ona również wskazywać, gdzie będzie wykorzystane zdjęcie czy wizerunek dziecka, a także jaki jest cel tej publikacji. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 28. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe za zgodą osoby, której te dane dotyczą. Powinna być ona wyrażona na piśmie z wyraźnym wskazaniem podmiotu, który te dane będzie przetwarzał oraz celu, dla którego będą one przetwarzane. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 29. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników

  Do przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły może być dopuszczona wyłącznie osoba, która ma stosowne upoważnienie, nadane przez dyrektora szkoły. W upoważnieniu jest zapis dotyczący obowiązku zachowania w tajemnicy informacji pochodzących z akt osobowych pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 30. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi może nastąpić tylko na podstawie umowy zawartej na piśmie. Podmiot zewnętrzny może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w zawartej umowie. Podmiot, który będzie przetwarzał dane, zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 31. Tabela form naruszenia danych osobowych przez osoby pracujące przy ich przetwarzaniu

  Przetwarzanie danych osobowych niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego też warto wiedzieć jak przeciwdziałać naruszeniom w zakresie ochrony danych osobowych i jakie środki podjąć w przypadku ich naruszenia. Poniżej znajdą państwo tabelę, w której podane zostały możliwe naruszenia i odpowiednie do nich sposoby postępowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 32. Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w szkole

  Dyrektor szkoły, jako administrator danych osobowych, zobowiązany jest do opracowania i upowszechnienia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Do takiej dokumentacji należy instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 33. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczniów

  Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. W szkole administratorem danych jest dyrektor szkoły. W związku z tym konieczne jest stosowne upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych uczniów lub ich rodziców, czy opiekunów prawnych np. w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Wniosek rejestracyjny GIODO

  Wniosek wypełniamy poprzez wstawienie znaku „X” w miejscach, w których udzielamy odpowiedzi twierdzącej. Pozostałe pola pozostawiamy puste. Miejsca wykropkowane, które nas nie dotyczą przekreślamy. Jeśli nasza odpowiedź nie mieści się w wyznaczonych miejscach dalszą jej część możemy dołączyć jako załączniki (pamiętajmy jednak o ich ponumerowaniu). Zgłoszenie możemy wysłać poprzez serwis eGIODO, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GIODO. Warto na stronie pierwszej wniosku zamieścić np. logo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 35. Załącznik nr 2 – Ewidencja nośników zewnętrznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Załącznik nr 1 – Rejestr nadanych uprawnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 37. Środki służące zabezpieczeniu danych osobowych gromadzonych na komputerach i innych nośnikach

  Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych, podobnie jak wszystkie inne środki zabezpieczające, powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej placówki oraz możliwych zagrożeń.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 38. Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych

  Procedury wykonywania czynności konserwacyjnych systemu, gdy zleca się je osobom nieposiadającym upoważnień do przetwarzania danych (np. firm zewnętrznych), powinny określać sposób nadzoru nad nimi.
  W przypadku przekazywania do naprawy nośników informatycznych zawierających dane osobowe należy wcześniej usunąć z nich danych osobowe.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych

  Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji (np. płyt CD) oraz kopii zapasowych każda szkoła ustala indywidualnie – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez placówkę danych.
  Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Procedura tworzenia kopii zapasowych

  W rozdziale 5 Instrukcji zarządzania należy zamieścić informacje dotyczące m.in. tego, kto nadzoruje wykonywanie kopii zapasowych, w jakim trybie i jak często są one tworzone (automatycznie/codziennie/tygodniowo/miesięcznie), na jakich nośnikach są one zapisywane, kto ma do nich dostęp. Konieczne jest również określenie metody ich sporządzania (kopia przyrostowa, kopia całościowa). Należy pamiętać także o uregulowaniu kwestii likwidacji nośników zawierających dane osobowe.
  Istotne jest, aby procedura likwidacji nośników zawierających dane osobowe uwzględniała wymogi zawarte w pkt VI ppkt 1 załącznika do rozporządzenia. Nakazują one, aby urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, przeznaczone do likwidacji, pozbawiać zapisu danych, a gdy nie jest to możliwe – uszkadzać w sposób uniemożliwiający ich odczytanie (nie wystarczy zatem samo skasowanie podstawową komendą systemu operacyjnego).
  Opracowując tę część warto skorzystać z pomocy informatyka pracującego w szkole – z pewnością udzieli on wszystkich informacji niezbędnych dla przygotowania opisu powyższej procedury.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkownika systemu

  Opisane procedury zazwyczaj przebiegają tak samo w każdej szkole. Ewentualne różnice należy oczywiście uwzględnić poprzez odpowiednią modyfikację powyższych postanowień.
  Wbrew pozorom wymienione w procedurach informacje stanowią zestaw podstawowych, ale bardzo ważnych zasad pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dlatego też każda osoba mająca dostęp do systemów informatycznych powinna je znać i ich przestrzegać.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 42. Opis stosowanych metod i środków uwierzytelniania oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem

  Opis metod i środków mających na celu potwierdzanie tożsamości użytkownika określonego systemu stosowanego w szkole, zazwyczaj odbywa się poprzez loginy i hasła.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Procedura nadawania uprawnień

  Procedury związane z nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych są bardzo ważną częścią Instrukcji zarządzania. Powinny one wskazywać m.in. kto nadaje uprawnienia, komu i w jaki sposób. Należy tu również uregulować kwestię odnotowywania informacji o nadanych uprawnieniach w przeznaczonym do tego rejestrze.
  Proces nadawania uprawnień może przebiegać w każdej szkole inaczej. Powinien on bowiem uwzględniać zasady funkcjonowania konkretnej placówki.
   

  Uwaga! Nie należy mylić UPRAWNIEŃ dostępu do konkretnych systemów informatycznych z UPOWAŻNIENIAMI do przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia są wtórne w stosunku do upoważnień. Oznacza to, że dyrektor nie może nadać pracownikowi uprawnienia dostępu do konkretnego systemu informatycznego, np. SIO, jeśli wcześniej nie upoważnił go do przetwarzania danych osobowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Rejestr pobranych dokumentów

  Załącznik nr 9 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Oświadczenie o poufności

  Załącznik nr 8 Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 46. Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki

   Załącznik nr 7 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 47. Wzór upoważnienia do uzyskania informacji na temat dziecka

  Załącznik nr 6 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 48. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

  Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 49. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Załączniki do Polityki bezpieczeństwa placówki, zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla innych niż zatrudnionych na umowę o pracę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 50. Ustanowienie Administratora Systemów Informatycznych

  Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 51. Oświadczenie o pełnieniu funkcji ABI przez Administratora Danych

  Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 52. Środki ochrony technicznej i fizycznej

  Właściwe zabezpieczenie danych jest obowiązkiem każdej szkoły. Przedsięwzięte środki powinny uwzględniać m.in. rodzaje i formę przetwarzanych danych, a także możliwe zagrożenia.
  Najłatwiej ten dokument opracować w formie tabeli, w której zaznaczymy, które środki stosowane są przez placówkę. Z kolei jeśli określone zabezpieczenie dotyczy np. wyłącznie niektórych pomieszczeń, informację tę możemy zapisać w uwagach.
  Bardzo istotne są również środki odnoszące się do systemów informatycznych – można je jednak zamieścić w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, który kompleksowo odnosi się do tej właśnie formy przetwarzania danych osobowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 53. Postanowienia dotyczące sposobu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi

  Cel opracowania tej części Polityki Bezpieczeństwa to wskazanie, jak systemy informatyczne, z których korzysta szkoła, współpracują ze sobą. Zadaniem dyrektora jest zatem odpowiedź na pytanie, czy, a jeśli tak to w jaki sposób dochodzi do przepływu danych z różnych systemów.
  Opisując sposób przepływu danych należy nie tylko wskazać system źródłowy (w którym pierwotnie przetwarzane są dane) oraz system docelowy (do którego dane przesyłamy), ale także określić sposób transmisji danych. Eksport/import danych może odbywać się w sposób manualny (operacje dokonywane przez użytkownika – np. kopiuj – wklej) lub poprzez przesyłanie danych przy użyciu sieci publicznej.
  Dla ułatwienia, przepływ danych możemy przedstawić również w formie graficznej.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 54. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

  Opis struktury zbiorów stanowi uszczegółowienie tabeli zawartej w rozdziale 6 Polityki Bezpieczeństwa. Wskazujemy w nim zakres danych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach. Zakres danych opisujemy poprzez określenie kategorii (rodzajów) danych, jakie „wchodzą w skład” wyróżnionych przez nas zbiorów danych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 55. Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów stosowanych do przetwarzania tych danych

  Wykaz zbiorów danych wskazuje, jakie zbiory danych są przetwarzane przez szkołę oraz przy użyciu jakich systemów informatycznych procesy te się odbywają. Najłatwiej wykaz zbiorów sporządzić w formie tabeli – będzie on wówczas bardziej przejrzysty i zrozumiały.
  Zazwyczaj w szkołach występują podobne zbiory danych. Ze względu na specyfikę określonej placówki mogą jednak zachodzić pewne różnice. Dlatego też opracowując ten fragment Polityki Bezpieczeństwa musimy zawsze dostosowywać go do konkretnej szkoły.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Postanowienia dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Instytucję powierzenia przetwarzania danych osobowych stosujemy przykładowo w sytuacji, gdy zlecamy innemu podmiotowi prowadzenie dokumentacji kadrowo-księgowej lub w przypadku prowadzenia szkolnej strony internetowej przez firmę zewnętrzną. Jeśli dostęp do danych osobowych będą miały mieć osoby spoza szkoły, wówczas placówka musi zawrzeć (w formie pisemnej) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Ponieważ w praktyce bardzo często korzysta się z powierzenia przetwarzania danych osobowych, w Polityce Bezpieczeństwa warto wprowadzić przynajmniej kilka postanowień odnoszących się do tego zagadnienia.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 57. Tryb postępowania z dziennikiem lekcyjnym oraz innymi dokumentami zawierającymi dane osobowe

  W każdej szkole szczególnej ochronie powinny podlegać dzienniki lekcyjne oraz inne dokumenty, które zawierają dane osobowe uczniów (np. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Dlatego też niezbędne jest opracowanie procedur postępowania, które zwiększą bezpieczeństwo zawartych w nich danych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 58. Procedura nadawania upoważnień

  Procedury związane z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych stanowią bardzo istotną część Polityki Bezpieczeństwa. Proces nadawania upoważnień może przebiegać odmiennie w różnych placówkach. Powinien on bowiem uwzględniać specyfikę szkoły i być dostosowany do zasad jej funkcjonowania. Prezentowany dokument stanowi przykład tego typu procedury.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 59. Wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Systemów Informatycznych

  Przykładowy wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Systemów Informatycznych należy wprowadzić w odpowiednim miejscu Polityki Bezpieczeństwa placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 60. Wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Prezentowany przykład wykazu uprawnień i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy wpisać w odpowiedni fragment Polityki Bezpieczeństwa placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 61. Polityka bezpieczeństwa

  Prezentowany dokument jest przykładem polityki bezpieczeństwa i zawiera wszystkie elementy, jakie wymagane są w rozporządzeniu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 62. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 63. Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych

  Propozycja wzoru upoważnienia dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych

  Propozycja wzoru rejestru upoważnień dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 65. Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

  Propozycja procedury polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych może być wykorzystana w każdym rodzaju placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 66. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Propozycja wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 67. Oświadczenie osoby upoważnionej do dostępu danych

  Wzór oświadczenia składanego przez osobę upoważnioną do dostępu i przetwarzania danych osobowych jest propozycją do wykorzystania w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1

Wypadki w placówkach, bezpieczeństwo (78)

 1. Niebieska karta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Luty 2024
  Liczba stron w dokumencie: 14
 2. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2024
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Procedura składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2024
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Zasady udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom polityki do jej zaznajomienia i stosowania

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu oraz procedura ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w internecie oraz utrwalonymi w innej formie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności dotyczące zachowań niedozwolonych wobec małoletnich

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania Standardów ochrony małoletnich

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Procedura kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Zgoda nauczyciela na podawanie uczniowi leku

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 12. Karta charakterystyki substancji chemicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 5
 13. Obowiązki uczestnika wycieczki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Przykładowe procedury działań profilaktycznych i interwencyjnych dyrektora szkoły lub placówki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 7
 15. System HACCP w przedszkolu – wprowadzenie

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 4
 16. Księga HACCP dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 36
 17. Narzędzie do badania poziomu poczucia bezpieczeństwa w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 8
 18. Wzór protokołu kontroli obiektów przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz protokołu kontroli urządzeń placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 13
 19. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla szkoły podstawowej

   

 20. Instrukcja postępowania współdziałania pracowników szkoły na wypadek zagrożenia bioterrorystycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 21. Instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 22. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 23. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 24. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 25. Karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 26. Procedura ewakuacji

  Propozycja wzoru dokumentu „Procedura ewakuacji” może być wykorzystana w każdej placówce oświatowej po nieznacznej modyfikacji i dostosowaniu zapisów do konkretnej szkoły/ placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 27. Arkusz kontrolny monitorowania możliwości zapewniania poczucia bezpieczeństwa uczniom

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 28. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 29. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu – lista dla nauczyciela

  Niniejsza lista kontrolna wskazuje niezbędne czynności, które musi podjąć nauczyciel, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu. Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczne warunki pobytu wychowanków w twoim przedszkolu – pobierz listę dla nauczyciela. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Wzór deklaracji dla nauczyciela w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

  Kierownik lub opiekun wycieczki zobowiązany jest do podpisania deklaracji w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach. Pobierz wzór takiej deklaracji. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Tabela rozliczenia wyżywienia za jeden miesiąc

  Miesięczną stawkę żywieniową wykonaną wyliczamy na koniec miesiąca, ale możemy też w dowolnym dniu miesiąca obliczyć dotychczasowe koszty wyżywienia dzieci. Dzięki temu intendent ma możliwość na bieżąco śledzić wydatki na żywienie i będzie mógł przewidzieć, czy budżet zostanie przekroczony, czy pojawią się oszczędności. Pomocna może okazać się tabela rozliczenia wyżywienia za jeden miesiąc. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Tabela odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

  Dla każdego pracownika należy prowadzić indywidualną kartę ewidencji wydawanej odzieży i obuwia roboczego. Odzież i obuwie wydane pracownikowi stanowi własność pracodawcy, dlatego też pracownik nie może wynosić jej poza miejsce pracy poza koniecznością prania i konserwacji. Do pobrania tabela odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 33. Rejestr ryzyka w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 34. Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 35. Przykładowy rejestr ryzyka w zakresie organizacji pracy bloku żywieniowego i zapewnienia bezpieczeństwa żywienia w przedszkolu

  Obowiązkiem dyrektora przedszkola jest analiza zagrożeń zgodnie z systemem HACCP. Dyrektor przedszkola ustala potencjalne zagrożenia, ocenia ryzyko i określa środki zapobiegawcze. Do pobrania poniżej znajduje się przykładowy rejestr ryzyka w zakresie organizacji pracy bloku żywieniowego i zapewnienia bezpieczeństwa żywienia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 36. Procedura kierowania dzieci na terapię logopedyczną

  O objęciu ucznia zajęciami terapeutycznymi decyduje dyrektor placówki, który przygotowuje listę imienną dzieci w celu uzyskania zgody rodziców na udział badaniach logopedycznych. Procedura określa dalsze działania w pracy logopedycznej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 37. Procedura postępowania z dzieckiem chorym w przedszkolu

  Procedura zawiera zasady postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym i w przypadku wystąpienia na terenie przedszkola chorób zakaźnych. Zapoznaj się z opisem działań. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 38. Organizowanie wyjścia z dziećmi do ogrodu przedszkolnego – lista dla nauczyciela

  Nauczyciel, przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego musi wykonać szereg czynności. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. O czym należy pamiętać podczas codziennych wyjść – o tym przypomni ci lista kontrolna. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Organizowanie spacerów i wycieczek – lista dla nauczyciela

  Niniejsza lista zawiera opis niezbędnych czynności przy organizacji spacerów i wycieczek, informacje co należy zrobić przed wyjściem i podczas wycieczki. Lista pomoże w organizacji i przypomni o kolejności wykonywanych zadań. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które należy uwzględnić podczas identyfikacji ryzyka

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 41. Postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu – lista dla nauczyciela

  Nauczyciele zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę. W razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 42. Notatka ze zdarzenia wypadkowego w przedszkolu

  Pobierz wzór notatki służbowej z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego dziecka. Notatka zawiera dokładne dane dziecka, datę, miejsce i opis wypadku. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Wzor notatki dolegliwosci dziecka w przedszkolu

  Pobierz wzór notatki służbowej z opisem dolegliwości dziecka. Notatka zawiera dane dziecka, datę i opis. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Akt wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Znaki stosowane w ochronie przeciwpożarowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 46. Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 47. Karta aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 48. Znaki ewakuacyjne

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 49. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 50. Karta oceny ryzyka zawodowego dozorcy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 21
 51. Karta oceny ryzyka zawodowego kucharza

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 24
 52. Karta oceny ryzyka zawodowego księgowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 23
 53. Karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 26
 54. Rejestr wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola

  Przedszkole zobowiązane jest do prowadzenia rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. Rejestr ten prowadzony jest na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych. Poniżej znajduje się do pobrania wzór rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 55. Protokół powypadkowy

  W razie wypadku w przedszkolu specjalnie powołany przez dyrektora przedszkola zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe. Z postępowania sporządza się protokół powypadkowy. Doręcza się go osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Rejestr ryzyka w szkole

  Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy rejestr ryzyka w szkole. W dokumencie wskazane są przykładowe ryzyka występujące w szkole, określone jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, skutki oraz reakcja na ryzyko. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 57. Postępowanie z dzieckiem chorym w przedszkolu – lista dla nauczyciela

  Nauczyciel zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przestrzegając procedur i planu higieny w przedszkolu. Poniżej znajduje się lista na co zwrócić szczególną uwagę. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 58. Rejestr wypadków uczniów

  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków uczniów pozostających pod opieką szkoły lub placówki. Każdy wypadek ucznia należy ewidencjonować w rejestrze wypadków, który prowadzi się na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych. Rejestr wypadków w szkole należy założyć po wystąpieniu pierwszego wypadku 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 59. Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły

  Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły pozwala zidentyfikować możliwe skutki zagrożeń, na jakie dyrektor szkoły jest narażony przy wykonywaniu swoich obowiązków. Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły nie obejmuje jednak zagrożeń związanych z pracami na stanowisku nauczyciela. Dlatego też dyrektor powinien zapoznać się także z dokumentacją dotyczącą nauczyciela przedmiotu, którego naucza. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 60. Instrukcja postępowania w razie zgłoszenia o podłożeniu (znalezienia) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją

  Przygotowanie szkoły na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej to proces, na który składa się planowanie, trening oraz działanie w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Planowanie polega na przygotowaniu procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkoły. Trening powinien polegać na praktycznym zastosowaniu procedur, a tym samym przygotowaniu do skutecznego działania w sytuacji kryzysowej. Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie otrzymania zgłoszenia o podłożeniu (znalezieniu) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 61. Protokół kontroli BHP dokonywanej przez dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 62. Procedura postępowania w razie zagrożenia powodziowego

  Celem procedury reagowania w przypadku zagrożenia powodziowego jest określenie zasad postępowania dyrektora szkoły oraz szkolnego zespołu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 63. Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzenia przeglądu boisk

  Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzenia kontroli boisk ma pomóc szkole w przeprowadzeniu kontroli znajdujących się na terenie szkoły obiektów sportowych i rekreacyjnych. Dokonanie przeglądu stanu technicznego całego obiektu sportowego wraz z wyposażeniem pozwoli w porę usunąć stwierdzone zagrożenia. Wprowadza również nawyk samokontroli u osób nadzorujących obiekty sportowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Procedura na wypadek pożaru w szkole

  Ewakuacją szkoły w przypadku pożaru kieruje dyrektor (lub jego zastępca czy osoba wyznaczona). Mają oni obowiązek współdziałania z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Całość procedury powinna być zawarta w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły. Poniższa procedura pokazuje kolejne kroki postępowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 65. Regulamin określający zasady BHP w szkole

  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Ważnym dokumentem w tej dziedzinie jest regulamin określający zasady BHP w szkole. Regulamin ten wywiesza się w widocznym miejscu, tak aby był dla każdego dostępny. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 20
 66. Informacja stanowiskowa BHP przy obsłudze komputera

  Aby pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy przy obsłudze komputera, musi zapoznać się z instrukcją stanowiskową BHP przy obsłudze komputera i drukarki. Instrukcja taka określa: podstawowe obowiązki pracowników, czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy oraz zakazy obowiązujące na stanowisku pracy.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 67. Informacja o wypadku

  Wniosek o wszczęcie postępowania powypadkowego. Dotyczy wypadku, który miał miejsce w pracy, w drodze do lub z pracy,w domu bądź też w innym miejscu nie związanym z zatrudnieniem. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 68. Lista kontrolna stanu obiektów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 12
 69. Lista kontrolna przeglądów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 4
 70. Lista kontrolna remontów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 12
 71. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia na terenie placówki

   

 72. Informacja dyrektora o zatrzymaniu nieletniego na terenie szkoły

  Gdy policja zatrzymuje na terenie szkoły nieletniego ucznia, należy niezwłocznie powiadomić o tym jego rodziców/prawnych opiekunów. Prezentowany wzór pisma, zawiadamiającego o fakcie zatrzymania dziecka umożliwi dyrektorowi prawidłowe wywiązanie się z tego obowiązku.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Notatka z zatrzymania ucznia przez policję

  Jedną z sytuacji kryzysowych w szkole wymagających sporządzenia notatki jest zatrzymanie ucznia przez policję. Prezentowany wzór pozwala na sprawne jej skonstruowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Notatka z zajścia

  W szkole zdarzają się różnego rodzaju sytuacje i zajścia kryzysowe wymagające interwencji. Podejmowane działania winny być udokumentowane. Prezentowana notatka jest propozycją umożliwiającą wnikliwy opis przebiegu wydarzeń.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Rejestr zdarzeń i sytuacji kryzysowych


   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 76. Jak poznać, że uczeń zażywa narkotyki – lista kontrolna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 77. Jak rozpoznać sprawcę przemocy – lista kontrolna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 78. Jak rozpoznać ofiarę przemocy – lista kontrolna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1

Finanse i majątek (76)

 1. Prośba o sponsoring – informacja o powołaniu Stowarzyszenia Absolwentów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Lipiec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Prośba o sponsoring

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Umowa sponsoringu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Lipiec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Umowa darowizny rzeczowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Protokół darowizny

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 6. Regulamin zamówień publicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 5
 7. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej nauczyciela biblioteki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 8. Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 9. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 10. Zasady przechowywania ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 12. Zasady funkcjonowania programów komputerowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 13
 13. Zakładowy plan kont

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 0
 14. Zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi mienia ruchomego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 15. Zasady zabezpieczenia mienia oraz udostępniania danych i dokumentów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 17. Procedury sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 17
 18. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 19. Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 20. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 22. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie zmiany stawki żywieniowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 23. Wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 24. Powierzenie obowiązków głównego księgowe w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Ekwiwalent za odzież sportową dla nauczyciela wf oraz dla pracowników gospodarczych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 26. Instrukcja inwentaryzacyjna

   Załącznik nr 2 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 13
 27. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 30 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. Euro.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 28. Uchwała w sprawie określania oświatowych jednostek budżetowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 29. Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 20
 30. Wzór zbiorczej listy dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Wzór planu finansowego Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 32. Wzór księgi zaliczek pobranych ze środków finansowych Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Wzór księgi dochodów i wydatków Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 34. Procedura wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 35. Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 37. Przykład zapisów w tabeli amortyzacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 39. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 40. Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia / unieważnieniu postępowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Regulamin Rady Rodziców – Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 42. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Pierwszym krokiem jest wydanie przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. W zarządzeniu tym powołuje się komisję inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe. Ponadto należy wskazać, jakie składniki majątkowe należy objąć inwentaryzacją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 43. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

  Szkoła może pozyskiwać i gromadzić dodatkowe środki finansowe tylko wówczas, gdy rada gminy podejmie w tej sprawie uchwałę i szkoła zostanie wymieniona w tej uchwale jako jednostka uprawniona do gromadzenia środków pozabudżetowych. Do pobrania wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 14 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. Euro.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 46. Zapytanie cenowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 47. Wykaz usług o charakterze priorytetowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 48. Umowa najmu – wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 49. Tabela przeglądów technicznych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 30 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 50. Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 51. Regulamin korzystania z urządzeń zlokalizowanych na terenie placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 52. Przykład zapisów w księdze inwentarzowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 53. Protokół zamówienia

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 54. Protokół ustalenia różnic inwentaryzacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 55. Protokół przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Protokół inwentaryzacji kasy

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 57. Regularne kontrole placu zabaw przez oględziny

  Regularna kontrola przedszkolnego placu zabaw przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Czynnościom kontrolnym będą podlegały: poziom i czystość nawierzchni, kompletność i zużycie urządzeń, przykrycie fundamentów oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw. Poniżej do pobrania znajduje się specjalny formularz, przy pomocy którego przeprowadza się kontrolę przedszkolnego placu zabaw przez oględziny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 58. Kontrola funkcjonalna placu zabaw

  Kontrola funkcjonalna przedszkolnego placu zabaw sprawdza funkcjonalność i stabilność sprzętu, głównie jego zużycia. Obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń, lokalizacji wyposażenia dodatkowego, oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń oraz stanu połączeń. Pobierz formularz umożliwiający przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej przedszkolnego placu zabaw. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 59. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w przedszkolu. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki. Zatwierdzana jest przez dyrektora przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 60. Formularz oferty

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 61. Decyzja do przeprowadzenia procedury Zapytania cenowego / Zapytania ofertowego / Zapytania ofertowego z ogłoszeniem, prowadzącej do wyłonienia wykonawcy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 62. Wzór zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz Rady Rodziców

  Podstawowym źródłem funduszy rady rodziców są dobrowolne składki rodziców. Poniżej do pobrania tabela zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz rady rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 63. Wzór wniosku o udzielenie zaliczki ze środków finansowych Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Wzór księgi dochodów i wydatków Rady Rodziców szkoły

  Do ewidencjonowania przebiegu wykonania planu finansowego służy księga przychodów i rozchodów, prowadzona według określonego wzoru. Poniżej do pobrania księga dochodów i wydatków rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 65. Wniosek w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 66. Zapytanie o koszty

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 67. Protokól zdawczo-odbiorczy przekazania szkoły

  Przejęcie obowiązków dyrektora szkoły wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego oraz finansowego szkoły. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. Protokół zdawczo-odbiorczy szkoły podpisuje osoba zdająca, osoba przejmująca oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, w obecności którego powinno mieć miejsce przekazanie majątku szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 68. Protokół zdawczo-odbiorczy nieodpłatnego przekazania książek do biblioteki

  Rada rodziców może bezpłatnie przekazać książki na rzecz biblioteki szkolnej. W tym celu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór takiego protokołu znajdziesz poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 69. Protokół rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych

  Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych to ostatni etap inwentaryzacji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja inwentaryzacyjna zestawia w protokole różnice inwentaryzacyjne i ustala, w jaki sposób rozliczyć nadwyżki lub niedobory inwentaryzacyjne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 70. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

  Celem inwentaryzacji przeprowadzonej drogą potwierdzenia sald jest kontrola aktywów i pasywów. Zależnie od wielkości jednostki księgowy lub komisja inwentaryzacyjna przeprowadza inwentaryzację na podstawie dokumentów źródłowych i ustala, czy ilość i wielkość poszczególnych składników aktywów lub pasywów jest zgodna ze stanem faktycznym. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Protokół inwentaryzacji spis z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 72. Podziękowanie za sponsoring

  Gdy szkoła otrzyma dodatkowe środki finansowe warto podziękować za udzielone wsparcie. Przedstawiamy przykład takiego podziękowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Pismo do sponsora – przykład

  Szkoła, która chce pozyskać dodatkowe środki finansowe bądź wsparcie o innym charakterze, musi sformułować i wystosować swoją ofertę do podmiotu, od którego oczekuje wsparcia. W ofercie należy opisać cel, który szkoła chce osiągnąć za pomocą tego wsparcia, oraz przedstawić ewentualne korzyści, które proponuje w zamian za jego otrzymanie. Prezentujemy wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Protokół zdawczo-odbiorczy kasy

  Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w przypadku zamiany osoby na stanowisku kasjera. Związane jest to z odpowiedzialnością kasjera za aktywa kasowe. W protokole zamieszcza się wartości pieniężne, czeki, depozyty oraz dokumenty i druki znajdujące się w kasie na dzień przekazania kasy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego kasy stanowi załącznik nr 1 do instrukcji kasowej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 76. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w szkole. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki.Zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT