Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Dodaj propozycję

Lista propozycji nowych dokumentów

Zachęcamy Państwa do zgłoszania propozycji dokumentów. Po dodaniu do serwisu i zaakceptowaniu przez redakcję, Państwa propozycja zostanie poddana pod głosowanie.

Najchętniej wybierane - zostaną opracowane przez naszych ekspertów i opublikowane na łamach portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

Na każdą z poniższych propozycji mogą Państwo oddać głos tylko raz.

Przed dodaniem nowej propozycji prosimy o dokładne
sprawdzenie, czy podobny dokument nie znajduje się już
na liście.
Dodaj propozycje
Wpisz szukaną frazę:

Wyświetl:
Opublikowany Opublikowany

zmiana organu prowadzącego

zmiana organu prowadzącego - wpis do ewidencji szkół prowadzonych przez prezydenta miasta

Zobacz dokumenty do propozycji zmiana organu prowadzącego
Opublikowany Opublikowany

Regulamin nagradzania pracowników pedagogicznych.

Potrzeba nowelizacji dokumentu.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin nagradzania pracowników pedagogicznych.
Opublikowany Opublikowany

Regulamin dofinansowania dodoskonalenia zawodowego nauczycieli .

Potrzeba nowelizacji posiadanego dokumentu

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin dofinansowania dodoskonalenia zawodowego nauczycieli .
Opublikowany Opublikowany

uchwała klasyfikacyjna śródroczna - 2021/2022

sprawdzenie aktualnej podstawy prawnej
Zobacz dokumenty do propozycji uchwała klasyfikacyjna śródroczna - 2021/2022
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Chciałabym sprawdzić czy dobrze opracowałam plan, czy dany plan będzie mi pomocny przy hospitacjach
Opublikowany Opublikowany

Zakres zadań i obowiązków nauczyciela wspomagającego.

Szkoła podstawowa
Zobacz dokumenty do propozycji Zakres zadań i obowiązków nauczyciela wspomagającego.
Opublikowany Opublikowany

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2021/22 - SZKOŁA PODSTAWOWA

PROSZĘ O OPRACOWANIE I ZAMIESZCZENIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGODNIY Z NAJNOWSZYMI WYTYCZNYMI
Zobacz dokumenty do propozycji PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2021/22 - SZKOŁA PODSTAWOWA
Opublikowany Opublikowany

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 szkoły podstawowej

z uwzględnieniem zaleceń MEiN oraz MZ i GIS w zakresie pracy szkoły po powrocie do nauki stacjonarnej
Zobacz dokumenty do propozycji Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

pismo-powierzenie stanowiska wicedyrektora

do celów placówki
Zobacz dokumenty do propozycji pismo-powierzenie stanowiska wicedyrektora
Opublikowany Opublikowany

Plan WDN - szkoła podstawowa

wzór dokumentu na wewnętrzne potrzeby
Zobacz dokumenty do propozycji Plan WDN - szkoła podstawowa
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022

Nadzór Pedagogiczny
Opublikowany Opublikowany

Plan WDN -2021/22

Plan pracy WDN-u wraz z ankietą diagnozującą potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan WDN -2021/22
Opublikowany Opublikowany

aktualizacja jednolitego rzeczowego wykazu akt

zarządzanie dokumentami , archiwizacja

Zobacz dokumenty do propozycji aktualizacja jednolitego rzeczowego wykazu akt
Opublikowany Opublikowany

Uchwała Rady Pedagogicznej

w sprawie opiniowania przedłużenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała Rady Pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł

finanse placówki

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł
Opublikowany Opublikowany

Protokół z egzaminu poprawkowego

Uprzejmie proszę o przygotowanie wzoru takiego protokołu zgodnie z aktualną podstawą prawną czyli Rozporządzeniem MEN z 3.08 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Zobacz dokumenty do propozycji Protokół z egzaminu poprawkowego
Opublikowany Opublikowany

Statut Zespołu Niepublicznych Przedszkoli

Witam jestem organem prowadzącym kilka niepublicznych przedszkoli chciała bym stworzyć z nich zespół.
Zobacz dokumenty do propozycji Statut Zespołu Niepublicznych Przedszkoli
Opublikowany Opublikowany

prośba o godziny ponadwymiarowe dla dyrektoraa szkoły

Prośba do organu prowadzącego o godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły
Zobacz dokumenty do propozycji prośba o godziny ponadwymiarowe dla dyrektoraa szkoły
Opublikowany Opublikowany

zgoda nauczyciela na etat łączony z aktualna podstawą prawna

n-el szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji zgoda nauczyciela na etat łączony z aktualna podstawą prawna
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli wg obowiązującego prawa

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wynagradzania nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

OBSERWACJA ZAJĘĆ OTWARTYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBL.

dokum. do obserw. przez dyrektora przedszkola zajęć przy udziale rodziców

Zobacz dokumenty do propozycji OBSERWACJA ZAJĘĆ OTWARTYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBL.
Opublikowany Opublikowany

obniżenie pensum nauczyciela

obniżenie pensum nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na jego wniosek na rok szkolny 2018/2019

Zobacz dokumenty do propozycji obniżenie pensum nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

umowa przedwstępna

umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018r.

Zobacz dokumenty do propozycji umowa przedwstępna
Opublikowany Opublikowany

arkusz obserwacji w przedszkolu - umiejętności dzieci poj. matematyczna

przeprowadzenie obserwacji celem zebraniu informacjio pracy nauczyciela w celu dokonania oceny pracy

Zobacz dokumenty do propozycji arkusz obserwacji w przedszkolu - umiejętności dzieci poj. matematyczna
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji lekcji w szkole ponadgimnazjalnej pod kątem oceniania uczniów

Proszę o umieszczenie w arkuszu zarówno elementów oceny, które wystąpią na lekcji, jak i tych, które dotyczą rozmowy po obserwacji, np. częstotliwość oceniania, zgodność z PSO, z zasadami szkolnymi ...

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji lekcji w szkole ponadgimnazjalnej pod kątem oceniania uczniów
Opublikowany Opublikowany

Zasady dopuszczenia programów nauczania

dokumenty dyrektora szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady dopuszczenia programów nauczania
Opublikowany Opublikowany

uchwała - plan WDN 2017

sprawdzenie podstawy prawnej

Zobacz dokumenty do propozycji uchwała - plan WDN 2017
Opublikowany Opublikowany

Arkusz Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

organizacja pracy ośrodka

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

wykorzystanie w szkole

Zobacz dokumenty do propozycji ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów
Opublikowany Opublikowany

Regulamin organizacyjny w zaocznym gimnazjum dla dorosłych

dla potrzeb szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin organizacyjny w zaocznym gimnazjum dla dorosłych
Opublikowany Opublikowany

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla 4 l. dziecka z niedosłuchem

w ramach pomocy psychologiczno -pedagogiczna

Zobacz dokumenty do propozycji Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla 4 l. dziecka z niedosłuchem
Opublikowany Opublikowany

wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron z nauczycielem dyplomowanym

Dokument: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Zobacz dokumenty do propozycji wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron z nauczycielem dyplomowanym
Opublikowany Opublikowany

wzór decyzji dyrektora o kontynuowaniu nauki w OHP

dokumentacja szkolna

Zobacz dokumenty do propozycji wzór decyzji dyrektora o kontynuowaniu nauki w OHP
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych w szkole

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami
Opublikowany Opublikowany

Notatka z rozmowy z rodzicem

Bardzo proszę o wzór notatki z rozmowy przeprowadzanej z rodzicem a dyrektorem, przy swiadkach

Zobacz dokumenty do propozycji Notatka z rozmowy z rodzicem
Opublikowany Opublikowany

statut dla zaocznego Liceum dla dorosłych

Proszę o opracowanie statutu dla szkoły niepublicznej tj Liceum dla Dorosłych stan prawny na 1 września 2017

Zobacz dokumenty do propozycji statut dla zaocznego Liceum dla dorosłych
Opublikowany Opublikowany

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Dokument dla nadzoru pedagogicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych na dzień 01.01.2018

Sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych na dzień 01.01.2018
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia

odpowiedź na podanie rodziców o organizację nauczania indywidualnego, informacja dla wychowawcy i dla nauczycieli

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia
Opublikowany Opublikowany

Nadzór pedagogiczny Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2017/2018

Bardzo proszę o zamieszczenie przykładowego planu nadzoru pedagogicznego uwzględniającego zmiany w roku szkolnym 2017/2018

Zobacz dokumenty do propozycji Nadzór pedagogiczny Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2017/2018
Opublikowany Opublikowany

NADZOR PEDAGOGICZNY NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOL- PEDAG

brak takiej publikacji

Zobacz dokumenty do propozycji NADZOR PEDAGOGICZNY NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOL- PEDAG
Opublikowany Opublikowany

Statut gimnazjum

Bardzo proszę o aktualny wzór statutu gimnazjum/podstawa prawna,zmiany dotyczące poszczególnych obszarów/

Zobacz dokumenty do propozycji Statut gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

zakres obowiązków trenera środowiskowego

Bardzo proszę o opracowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla trenera środowiskowego (pracownika na boisku orliku)

Zobacz dokumenty do propozycji zakres obowiązków trenera środowiskowego
Opublikowany Opublikowany

statut gimnazjum-wzór

Bardzo proszę o zamieszczenie przykładowego statutu gimnazjum uwzględniającego zmiany w roku szkolnym 2017/2018

Zobacz dokumenty do propozycji statut gimnazjum-wzór
Opublikowany Opublikowany

zakres obowiązków koordynatora zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej

zakres obowiązków dla pracownika

Zobacz dokumenty do propozycji zakres obowiązków koordynatora zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

podstawy prawne dotyczące "Wykazu zbiorów osobowych".

Zobacz dokumenty do propozycji DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM
Opublikowany Opublikowany

arkusz monitorowania - język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna

monitorowanie podstawy programowej

Zobacz dokumenty do propozycji arkusz monitorowania - język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna
Opublikowany Opublikowany

uchwała

Proszę o wydrukowanie podstawy prawnej uchwały Rady Rady Pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji rocznej Pedagogicznej2016/2017roku

Zobacz dokumenty do propozycji uchwała
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla nauczycieli o realizacji podstawy programowej

Ankieta dla nauczycieli

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla nauczycieli o realizacji podstawy programowej
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla rodziców dotycząca informacji o realizacji podstawy programowej

Ankieta dla rodziców

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla rodziców dotycząca informacji o realizacji podstawy programowej
Opublikowany Opublikowany

wzór pisma o zawieszenie n-la w obowiązkach

Nauczyciel dostał skierowanie na badania lekarskie okresowe do lekarza medycyny pracy, które kończyły się 21 listopada 2017. Nauczyciel 22 listopada oświadczył, że jeszcze nie był u lekarza dyrektor musi zawiesić takiego nauczyciela w obowiązkach proszę o wzór dokumentu.

Zobacz dokumenty do propozycji wzór pisma o zawieszenie n-la w obowiązkach
Opublikowany Opublikowany

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole podstawowej - do stosowania przy zatrudnianiu pracowników na przedmiotowe stanowiska.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Opublikowany Opublikowany

konkurs na dyrektora szkoły

Witam, w roku 2018 przystępuję do konkursu na dyrektora szkoły, man prośbę o pomoc w opracowaniu koncepcji pracy na kolejną kadencję biorąc pod uwagę wdrażaną reformę oświaty.

Zobacz dokumenty do propozycji konkurs na dyrektora szkoły
Opublikowany Opublikowany

dokumentacja psychol-pedagog dla ucz G i LO z oddziałami integracyjnymi (wzory)

uzupełnienie dokumentacji w szkole

Zobacz dokumenty do propozycji dokumentacja psychol-pedagog dla ucz G i LO z oddziałami integracyjnymi (wzory)
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną

Małego przedszkola -oddział "0" i oddział mieszany.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną
Opublikowany Opublikowany

statut osrodka rewalidacyjno-wychowawczego

modyfikacja istniejacego ststuty zgodnie z przepisami

Zobacz dokumenty do propozycji statut osrodka rewalidacyjno-wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Program profilaktyczno -wychowawczy osrodka rewalidacyjno- wychowawczego

modyfikacja istniejacych programow

Zobacz dokumenty do propozycji Program profilaktyczno -wychowawczy osrodka rewalidacyjno- wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Procedura funkcjonowania świetlicy dla uczniów Sp i oddziałów gim

W zespole szkół od tego roku funkcjonuje świetlica dla uczniów klas I SP i jednocześnie dla oddziałów gimnazjalnych. Jak powinna wyglądać procedura funkcjonowania takiej świetlicy?

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura funkcjonowania świetlicy dla uczniów Sp i oddziałów gim
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wolontariatu

Dla szkoły podstawowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wolontariatu
Opublikowany Opublikowany

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki i czytelni - szkoła podstawowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin biblioteki
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy

Plan pracy dla ucznia obcokrajowca kl.VII

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018

Plan nadzoru dla zaocznego liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018
Opublikowany Opublikowany

Dokumentacja psych-pedag w szkole dla dorosłych (SP, G, LO, policealne)

Wykorzystanie wzorów przez dyrektora szkoły policealnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Dokumentacja psych-pedag w szkole dla dorosłych (SP, G, LO, policealne)
Opublikowany Opublikowany

Raport z nadzoru pedagogicznego

Działania szkoły związane z edukacją włączająca uczniów niepełnosprawnych - podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Program wychowawczy

Proszę o umieszczenie wzoru programu wychowawczego dla kl 6 w roku szkolnym 2017/2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Program wychowawczy
Opublikowany Opublikowany

Arkusz kontroli sali przedszkolnej

Dla przedszkola niepublicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz kontroli sali przedszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII

Opis procedury monitorowania nowej podstawy programowej, wzór zarządzenia dyrektora oraz przykładowe arkusze dla nauczycieli.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII
Opublikowany Opublikowany

Program edukacyjno-terapeutyczny

Dla wychowanka ORW posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawnosć sprzężona( w tym intelektualna w stopniu umiarkowamym, ruchowa i niedosłuch) - I ETAP EDUKACYJNY.

Zobacz dokumenty do propozycji Program edukacyjno-terapeutyczny
Opublikowany Opublikowany

IPET MOS

IPET dla wychowanka młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET MOS
Opublikowany Opublikowany

IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI

IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu wychowawczego klas IV szkoły podstawowej

Dokument wewnętrzny.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu wychowawczego klas IV szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

IPET dla dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu

CO powinien zawierać IPET w świetle najnowszych przepisów przepisów prawa oświatowego

Zobacz dokumenty do propozycji IPET dla dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Plan wspomagania przez dyrektora realizacji zadań z zakresu pomocy p-p

Do użytku wewnętrzneg. Dokument dla szkoły podstawowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan wspomagania przez dyrektora realizacji zadań z zakresu pomocy p-p
Opublikowany Opublikowany

Obserwacja dzieci przedszkolnych jęz. ang.

Obserwacja półroczna i roczna dla dochodzącego nauczyciela z jęz. ang.

Zobacz dokumenty do propozycji Obserwacja dzieci przedszkolnych jęz. ang.
Opublikowany Opublikowany

Arkusz monitorowania

Monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci. Działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz monitorowania
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji lekcji

Dotyczy oceny stopnia znajomości przez nauczyciela nowej podstawy programowej oraz stosowania przez niego zalecanych warunków na lekcji : matematyki,przyrody, fizyki, biologii, informatyki

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji lekcji
Opublikowany Opublikowany

Akt założycielski niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej

Utworzenie nowej placowki.

Zobacz dokumenty do propozycji Akt założycielski niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej
Opublikowany Opublikowany

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedag.

Do wykorzystania w pracy przedszkola.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedag.
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej poradni.

Obszar ewaluacji: zgodność z prawem pracy zespołu orzekającego.

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej poradni.
Nieopublikowany Propozycja

Dokument - powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły w dniu 1 września 2017 r.

Sprawy kadrowe.

Opublikowany Opublikowany

Statut zespołu szkół-przedszkola i szkoły podst. 8 let. z klasami gimnazjalnymi

Wzór do wykorzystania.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut zespołu szkół-przedszkola i szkoły podst. 8 let. z klasami gimnazjalnymi
Opublikowany Opublikowany

Ipet

Ipet dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia kl. I ( I etap edukacyjny).

Zobacz dokumenty do propozycji Ipet
Opublikowany Opublikowany

Program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii

Program wychowawczo-profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii, w struktórach którego funkcjonuje szkoła podstawowa kl. VII oraz wygaszane gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym

Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym prowadzonym przez Gminę.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla LO

Prawidłowo opracowany plan pracy dydaktyczno-wychowawczy.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla LO
Opublikowany Opublikowany

Negatywna opinia KO w sprawie arkusza organizacji.

KO negatywnie opiniuje arkusz organizacji szkoły. Jakie pismo i do kogo kieruje dyrektor szkoły?

Zobacz dokumenty do propozycji Negatywna opinia KO w sprawie arkusza organizacji.
Opublikowany Opublikowany

Kompetencje rady rodziców od 01 wrzesnia 2017 r.

Prawidłowe funkcjonowanie organów szkolnych.

Zobacz dokumenty do propozycji Kompetencje rady rodziców od 01 wrzesnia 2017 r.
Opublikowany Opublikowany

Program profilaktyczno - wychowawczy dla szkoły podstawowej

Dokumentacja szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Program profilaktyczno - wychowawczy dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola publicznego z oddziałami specjalnymi

Pomoc w uwzględnieniu w statucie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących grup specjalnych oraz ogólnych.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola publicznego z oddziałami specjalnymi
Opublikowany Opublikowany

Regulamin pracy dla SOSW

Pracownicy w 24 godzinnym systemie pracy z dyżurami w sobotę i niedziele.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin pracy dla SOSW
Opublikowany Opublikowany

Statut SOSW

Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut SOSW
Opublikowany Opublikowany

Ocena poziomu bezpieczeństwa w Internacie

Internat sosw szkoła podstawowa i gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Ocena poziomu bezpieczeństwa w Internacie
Opublikowany Opublikowany

Program profilaktyczno-wychowawczy dla internatu SOSW

Szkoła podstawowa i gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Program profilaktyczno-wychowawczy dla internatu SOSW
Opublikowany Opublikowany

Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego

Wzór Uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego w roku szkolnym 2017/2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Wniosek nauczyciela na dodatkowe zatrudnienie

Na potrzeby szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek nauczyciela na dodatkowe zatrudnienie
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy o pracę dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy

Zatrudnienie.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy o pracę dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy
Opublikowany Opublikowany

Wzór sprawozdanie z pracy zespołu bloku matematyczno-przyrodniczego

Opis zadań - działań zespołu po zakończeniu roku szkolnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór sprawozdanie z pracy zespołu bloku matematyczno-przyrodniczego
Opublikowany Opublikowany

Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciel wychowania fizycznego - ubiega się o stopień dyplomowany.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan rozwoju zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków zastępcy dyrektora

Od września będę dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego z oddziałami gimnazjalnymi będę miała 2 zastępców proszę o wzór podziału obowiązków.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków zastępcy dyrektora
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin uwzględniający organizację klasy wyjazdów dla uczniów I-VIII

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wycieczek szkolnych
Opublikowany Opublikowany

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardzo proszę o udostępnienie wniosku o podjecie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Opublikowany Opublikowany

Wzór zgody dyrektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela

Pismo z określeniem podstawowego miejsca pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zgody dyrektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Protokół kontroli przedszkola i placu zabaw

Proszę o przykładowy protokół kontroli stanu technicznego budynku przedszkola i placu zabaw który raz w roku powinien zrobić dyrektor.

Zobacz dokumenty do propozycji Protokół kontroli przedszkola i placu zabaw
Opublikowany Opublikowany

Uchwała w sprawie zestawu podręczników i uchwała w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała w sprawie zestawu podręczników i uchwała w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy na wykonanie przeglądu okresowego oświetlenia i pomiarów itd.

Sporządzenie umowy.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy na wykonanie przeglądu okresowego oświetlenia i pomiarów itd.
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowa na wykonanie usług kominiarskich - okresowej kontroli stanu techn.

Sporządzenie umowy na wykonanie w/w usług.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowa na wykonanie usług kominiarskich - okresowej kontroli stanu techn.
Opublikowany Opublikowany

Awans zawodowy - przerwanie stażu

Chciałam poprosić o wzór pisma do nauczyciela, który w związku z nieobecnością w pracy (zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński/rodzicielski - nieobecność ponad 1,5 roku) przerwał swój staż na nauczyciela mianowanego i będzie go musiał raz jeszcze rozpocząć od 01.09.2017 r.

Zobacz dokumenty do propozycji Awans zawodowy - przerwanie stażu
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków logopedy w szkole podstawowej

Dokument do kadr.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków logopedy w szkole podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Statut Ośmioletniej NSP z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Dokument regulujący pracę szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Ośmioletniej NSP z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Opublikowany Opublikowany

Informacja do GOPS w sprawie częstych nieobecności ucznia na zajęciach

W szkole mamy rodzinę która znajduje się pod opieką GOPS. Obecnie jedno z dzieci tej rodziny bardzo niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny. Już realizujemy procedury szkolne, ale uważam że GOPS powinien wiedzieć o tym. Proszę o pomoc.

Zobacz dokumenty do propozycji Informacja do GOPS w sprawie częstych nieobecności ucznia na zajęciach
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu wymaganie 3

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymaganie nr 3.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu wymaganie 3
Opublikowany Opublikowany

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej

Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

Zobacz dokumenty do propozycji Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Regulamin komisji skontrowej

Przeprowadzenie skontrum w bibliotece szkolnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin komisji skontrowej
Opublikowany Opublikowany

Zmiana stanowiska dla nauczyciela mianowanego

Przeniesienie nauczyciela mianowanego na inne stanowisko w tej samej szkole. Z uwzględnieniem nowych przepisów.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiana stanowiska dla nauczyciela mianowanego
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna przedszkole niepubliczne

Proszę o przygotowanie ewaluacji wewnętrznej dla niepublicznego przedszkola wraz z narzędziami do jej przeprowadzenia.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna przedszkole niepubliczne
Opublikowany Opublikowany

IPET dla dziecka z autyzmem w przedszkolu z koniecznością dostosowania podstawy

W celu skonstruowania Ipetu dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w naszym przedszkolu.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET dla dziecka z autyzmem w przedszkolu z koniecznością dostosowania podstawy
Opublikowany Opublikowany

Wniosek nauczyciela zatrud. na podst. mianowania o rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z właściwymi artykułami KN w celu otrzymania emerytury na starych zasadach.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek nauczyciela zatrud. na podst. mianowania o rozwiązanie stosunku pracy
Opublikowany Opublikowany

Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych

Audyt wewnętrzny.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych
Opublikowany Opublikowany

Oświadczenie pracownika o odpowiedzialności materialnej za zbiory biblioteczne

Uzupełnienie dok. kadrowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Oświadczenie pracownika o odpowiedzialności materialnej za zbiory biblioteczne
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacyjny niepublicznej szkoły branżowej I stopnia

Wzór- analiza.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacyjny niepublicznej szkoły branżowej I stopnia
Opublikowany Opublikowany

Wzór wniosku do dyrektora o dopuszczenie podrecznika do użytku szkolnego

Dla nauczycieli.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór wniosku do dyrektora o dopuszczenie podrecznika do użytku szkolnego
Opublikowany Opublikowany

Statut zespołu szkolno-przedszkolnego

Statut dostosowany do nowych przepisów prawa.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut zespołu szkolno-przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi

Arkusz na rok szk. 2017/2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi
Opublikowany Opublikowany

Statut 8-letniej SP z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Statut związany ze zmianami prawa oświatowego.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut 8-letniej SP z oddziałami przysposabiającymi do pracy
Opublikowany Opublikowany

Instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

Zobacz dokumenty do propozycji Instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Opublikowany Opublikowany

Zmian wysokości wynagrodzenia dla nauczyciela

Zmiana wysokości wynagrodzenia dla nauczyciela na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmian wysokości wynagrodzenia dla nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Pismo do związków w sprawie zaopiniowania Arkusza 2017/2018

Bardzo proszę o zredagowanie pisma do związków zawodowych w sprawie zaopiniowania Arkusza organizacyjnego 2017/2018 zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo do związków w sprawie zaopiniowania Arkusza 2017/2018
Opublikowany Opublikowany

Pismo Dyrektora Szkoły do Związków Zawodowych

Proszę o wzór pisma dyrektora szkoły o zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły przez związki zawodowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo Dyrektora Szkoły do Związków Zawodowych
Opublikowany Opublikowany

Pismo infor. nauczy. o zmianach - art. 225 ust. 1

Art.225 ust.3. Informacja dla nauczyciela do 15.05. 2017 i 2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo infor. nauczy. o zmianach - art. 225 ust. 1
Opublikowany Opublikowany

Procedura monitorowania podstawy programowej od 1 września 2017r.

Przedszkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura monitorowania podstawy programowej od 1 września 2017r.
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do kl.I/SP z załącznikami.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola publicznego od 1 września 2017r.

Statut przedszkola publicznego zmiany w prawie oświatowym.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola publicznego od 1 września 2017r.
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza z zakresie wyżywienia w przedszkolu

Po kontroli wewnętrznej nakazano wprowadzenie mechanizmów mających na celu prawidłową ewidencję środków wyżywienia.

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza z zakresie wyżywienia w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Wzór karty zgłoszeń dziecka do przedszkola na rok 2017/18

Dokumentacja przedszkola.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór karty zgłoszeń dziecka do przedszkola na rok 2017/18
Opublikowany Opublikowany

Opinia związków zawodowych

Wzór opinii pozytywnej i negatywnej związków zawodowych do arkusza organizacji pracy szkoły 2017/18.

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia związków zawodowych
Opublikowany Opublikowany

Regulamin ZFŚS w szkole

Na potrzeby pracownicze.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin ZFŚS w szkole
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły branżowej I stopnia z klasą 2. i 3. ZSZ

Statut szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły branżowej I stopnia z klasą 2. i 3. ZSZ
Opublikowany Opublikowany

Pismo do sponsora

Prośba o zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych. Pomoce urozmaicą i poszerzą ofertę przedszkola, a zajęcia będą przyjemne i atrakcyjne dla dzieci.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo do sponsora
Opublikowany Opublikowany

Karta obserwacji sześciolatka

Obserwacja dziecka.

Zobacz dokumenty do propozycji Karta obserwacji sześciolatka
Opublikowany Opublikowany

Statut niepublicznej ośmioklasowej szkoły podst. z oddziałami przedszkolnymi

Dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut niepublicznej ośmioklasowej szkoły podst. z oddziałami przedszkolnymi
Opublikowany Opublikowany

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela za I półrocze

Analiza realizacji obszarów podstawy programowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela za I półrocze
Opublikowany Opublikowany

Wzór sprawozdania z pracy zespołu np. humanistycznego, EW, mat.-przyr.

Przedstawienie pracy zespołu danego bloku w I semestrze na koniec roku.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór sprawozdania z pracy zespołu np. humanistycznego, EW, mat.-przyr.
Opublikowany Opublikowany

Procedura przeciwdziałania mobbingowi

Do zapoznania się przez pracowników.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura przeciwdziałania mobbingowi
Opublikowany Opublikowany

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucz. kl. III z autyzmem dziecięcym

Jakie treści powinien zawierać taki dokument? Czy treści programowe z wszystkich edukacji powinny być dostosowane do możliwości dziecka? Czy zasady oceniania dziecka też należy wpisać w ten dokument? Jakie jeszcze inne zalecenia zapisać w tym dokumencie?

Zobacz dokumenty do propozycji Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucz. kl. III z autyzmem dziecięcym
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej

Szczególnie w zakresie podejmowania uchwał wydawania opinii i wnioskowania.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Dokumentacja dla bursy wg ustawy z 10 VI 2016 r.o dział. antyterr.

Dokument na potrzeby placówki a organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Dokumentacja dla bursy wg ustawy z 10 VI 2016 r.o dział. antyterr.
Opublikowany Opublikowany

Procedury postępowania w razie ataku agresji dz. upośledzonych

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury postępowania w razie ataku agresji dz. upośledzonych
Opublikowany Opublikowany

Arkusz kontrolny - ocena pracy dyrektora szkoły

Służyć ma do napisania samooceny pracy. Arkusz powinien być zgodny z wymaganiami jakie stawia się w rozporządzeniu o ocenie pracy z 15 grudnia 2016 r. a obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. Ma być pomocny w procedurze oceny pracy dyrektora szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz kontrolny - ocena pracy dyrektora szkoły
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej osmioklasowej stowarzyszeniowej

Statut celem złożenia w Samorządze do końca czerwca.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej osmioklasowej stowarzyszeniowej
Opublikowany Opublikowany

Instrukcja kancelaryjna razem z jednolitym rzeczowym wykazem akt

Prosimy o przykładową instrukcję kancelaryjna razem z jednolitym rzeczowym wykazem akt dostosowanym do warunków szkoły podstawowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Instrukcja kancelaryjna razem z jednolitym rzeczowym wykazem akt
Opublikowany Opublikowany

Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję

Uczen klasy II SP przejawia zachowania agresywne. Wstępna diagnoza: Dziecko niedostosowane społecznie. Proszę o pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedury postępowania z takim dzieckiem dla wszystkich pracowników szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję
Opublikowany Opublikowany

Raport - ewaluacja wewntrzna

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej - Warunki i organizacja pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb uczniów i rodziców.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport - ewaluacja wewntrzna
Opublikowany Opublikowany

Plan sprawdzeń w zbiorze danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan sprawdzeń w zbiorze danych osobowych
Opublikowany Opublikowany

Akt założycielski dla szkoły podstawowej ośmioklasowej-przekształcenie

Prosiłabym o pomoc w opracowaniu aktu założycielskiego dla szkoły podstawowej ośmioklasowej. Obecnie Publicznej sześcioklasowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Zobacz dokumenty do propozycji Akt założycielski dla szkoły podstawowej ośmioklasowej-przekształcenie
Opublikowany Opublikowany

Statut dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Jestem świeżym dyrektorem ze stażem pracy w przedszkolu, a nie w szkole i mam problem z napisaniem statutu dla naszej placówki.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla rodzica wykorzystanie TIK w szkole

Ankieta do ewaluacji wewnetrznej TIK w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla rodzica wykorzystanie TIK w szkole
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o skreśleniu ucznia z listy

Skreślenie z listy uczniów na podst. uchwały RP.

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o skreśleniu ucznia z listy
Opublikowany Opublikowany

Uchwała

Nauczyciel opracował program poprawy efektywności kształcenia. Czy taki program wprowadza dyrektor do realizacji uchwałą?Jaka powinna być treść takiej uchwały?

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała
Opublikowany Opublikowany

Karty realizacji zadań operacyjnych w szkole- zestawienie zadań OC

Do użytku wewnętrznego w związku z kontrolą wykonywania zadań obronnych.

Zobacz dokumenty do propozycji Karty realizacji zadań operacyjnych w szkole- zestawienie zadań OC
Opublikowany Opublikowany

Zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego

Procedura zwalniania, co powinien robić i gdzie przebywać uczeń ,który jest zwolniony z w-f,ale tylko z basenu, czy ma być w szkole w tym czasie czy może iść do domu za zgodą rodzica podstawa prawna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna w placówce niepublicznej z oddziałem przedszkolnym

Pytania kluczowe technologie informatyczne.

Zobacz dokumenty do propozycji  Ewaluacja wewnętrzna w placówce niepublicznej z oddziałem przedszkolnym
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacyjny pracy szkoły

Uprzejmie proszę o wzór arkusza organizacyjnego pracy szkoły (liceum ogólnokształcące) z uwzględnieniem zajęć dodatkowych, celem przesłania do organu prowadzącego i kuratorium. 

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacyjny pracy szkoły
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu

Teczka akt osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola jednodziałowego bez RP z narzędziami

Proszę o plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola jednodziałowego bez RP, gdzie pracuje 2 n-li kontraktowych w tym jeden pełni obowiązki dyrektora. W planie proszę uwzględnić wymaganie dot. czytelnictwa. Do planu poproszę narzędzia ewaluacyjne.)

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola jednodziałowego bez RP z narzędziami
Opublikowany Opublikowany

Status przedszkola niepublicznego

Uwzględnienie obecnych wymogów , które powinien zawierać statut.

Zobacz dokumenty do propozycji Status przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Analiza prawna

Czy dyrektor szkoły może patrząc na potrzeby szkoły nakazać nauczycielom prowadzenie dodatkowych dwóch zajęć tygodniowo przeznaczonych np. na koła zainteresowań? Co zrobić, jeżeli n-l nie realizuje tych zajęć twierdząc, że nie ma takiego obowiązku? Sprawa dotyczy br. szkolnego(2016/17).

Zobacz dokumenty do propozycji Analiza prawna
Opublikowany Opublikowany

Lista kontrolna dot. spełnienia wymagań wobec PPP,tracji

Ewaluacja obszaru IV wymagań wobec poradni Psychologiczno - Pedagogiczej.

Zobacz dokumenty do propozycji Lista kontrolna dot. spełnienia wymagań wobec PPP,tracji
Opublikowany Opublikowany

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w regulaminie rady

Podstawa prawna.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w regulaminie rady
Opublikowany Opublikowany

Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

Określenie zagrożeń zwiaząnych w wykonywaną pracą. Do akt osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Statut aneks.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Opublikowany Opublikowany

Arkusze obserwacji

Proszę o przykładowe arkusze obserwacji do zajęć edukacji wczesnoszkolnej czy dowolnego przedmiotu w klasach IV-VI oraz godziny wychowawczej oraz arkusze obserwacji dla nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego czy podsumowującej prace nauczyciela.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusze obserwacji
Opublikowany Opublikowany

IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

IPET - uczeń kl.I/SP

Zobacz dokumenty do propozycji IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia badawcze

Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną w procesie nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności. -pytania kluczowe,wskaźniki,narzedzia badawcze.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia badawcze
Opublikowany Opublikowany

Wz planu rozwoju zawdowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans nauczyciela w placówce.

Zobacz dokumenty do propozycji Wz planu rozwoju zawdowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Opublikowany Opublikowany

Arkusz wielospecjalist.oceny funkcjonowania w ośrodku rewalidacyjno-wychowowawczym

Wzór dokumentu analizy funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna. Analiza, którą należy dwa razy w roku przeprowadzić. Forma moim zdaniem tabelaryczna, konkretna i zwięzła.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz wielospecjalist.oceny funkcjonowania w ośrodku rewalidacyjno-wychowowawczym
Opublikowany Opublikowany

Regulamin korzystania z świetlicy szkolnej

Świetlica dla I i II etapu edukacyjnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin korzystania z świetlicy szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami

Tematyka obejmująca cały rok szkolny.

Zobacz dokumenty do propozycji Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami
Nieopublikowany Propozycja

Plan pracy świetlicy szkolnej 2016/17

Plan uwzględniający trzy etapy edukacyjne I,II,III.

Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Wymagana dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola niepublicznego

Przedszkole 4 oddziałowe w tym zerówka.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Szkolny program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017
Opublikowany Opublikowany

Harmonogram rad pedagogicznych

Harmonogram RP uwzględniający aktualną tematykę rad szkoleniowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Harmonogram rad pedagogicznych
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy i plan nadzoru

Dla sosw w składzie przedszkole, szkoła podstawowa,gimnazjum, internat, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy i plan nadzoru
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z działalności gimnazjum za rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie potrzebne na sesję rady gminy i każdego roku przedstawiane jest także na walnym zebraniu stowarzyszenia- organu prowadzącego gimnazjum

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z działalności gimnazjum za rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, plan pracy przedszkola

Dokument zbierający, opisujący podejmowane zadania w ciągu roku szkolnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, plan pracy przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkoły ponadgimnazjalnej

Wzór. Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkoły ponadgimnazjalnej
Opublikowany Opublikowany

Ankieta WDN

Ankieta - Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w ramach WDN.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta WDN
Opublikowany Opublikowany

Program poprawy efektywności kształcenia z języka obcego

Wskazanie przykładowych zadań do zrealizowania w ramach programu, sposobów ich realizacji, wskazanie metod, form pracy, narzędzi, srodków dydaktycznych, sposobów ewaluacji i tych czynników, które mogą wpływać na poprawę wyników nauczania.

Zobacz dokumenty do propozycji Program poprawy efektywności kształcenia z języka obcego
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia badawcze

Narzędzia badawcze do badania obszaru: Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia badawcze
Opublikowany Opublikowany

Pismo odmowne o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ust 2 KN nie przysługuje nauczycielce prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, może skorzystać z art. 88 ust 1 KN chociaż nie ma powszechnego wieku emerytalnego i przejść na emeryturę rozwiązując stosunek pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo odmowne o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
Opublikowany Opublikowany

Innowacjia pedagogiczna-dokumentacja

wzory dokumentów do innowacji pedagogicznej

Zobacz dokumenty do propozycji Innowacjia pedagogiczna-dokumentacja
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z WDN-u

Sprawozdanie z pracy lidera WDN

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z WDN-u
Opublikowany Opublikowany

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności w szkole

Regulamin określający zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez rodziców, prawnych opiekunów, wzór zwolnienia ucznia z lekcji.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin usprawiedliwiania nieobecności w szkole
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy lidera WDN

Plan pracy z zakresie WDN na rok szkolny 2016/17

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy lidera WDN
Opublikowany Opublikowany

Umowa z nauczycielem w sprawie udzielenia urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy.

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa z nauczycielem w sprawie udzielenia urlopu szkoleniowego
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z pracy wychowawczo–dydaktycznej nauczyciela przedszkola dzieci 3-4 letnie

Dokumentacja nauczyciela.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z pracy wychowawczo–dydaktycznej nauczyciela przedszkola dzieci 3-4 letnie
Opublikowany Opublikowany

Procedura niszczenia dokumentów w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura niszczenia dokumentów w szkole
Opublikowany Opublikowany

Zmiana warunków pracy

Przeniesienie nauczyciela mianowanego, zatrudnionego na czas nieokreślony, z pensum 14/18 do świetlicy na 26/26.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiana warunków pracy
Opublikowany Opublikowany

Rozwiązanie umowy o pracę

Wzór rozwiazania umowy o pracę z nauczycielem mianowanym ze względu na brak godzin edukacyjnych oraz nauczycielem kontraktowym, który nie posiada kwalifikacji do nauczanego przedmiotu. /podstawa prawna/

Zobacz dokumenty do propozycji Rozwiązanie umowy o pracę
Opublikowany Opublikowany

Umowa

Proszę o wzór umowy przedszkola niepublicznego z rodzicami.

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego

Proszę o przykładowy powyższy dokument, arkusz potrzebny jest do statusu.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Ocena ważona w zsz i technikum

Wzory dokumentów niezbędnych przy wprowadzaniu oceny ważonej.Zaznaczę,że bez dziennika elektronicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Ocena ważona w zsz i technikum
Opublikowany Opublikowany

Wzór pisma o urlop macierzyński i rodzicielski

Dokumentacja kadrowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór pisma o urlop macierzyński i rodzicielski
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, nauczyciela rewalidacji

Dodatek do umowy o prace specjalistom pracującym w gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, nauczyciela rewalidacji
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiazków nauczyciela biblioteki

Do umowy zakres obowiązków.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiazków nauczyciela biblioteki
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiazków nauczyciela wspomagającego

Do umowy, wynikające z KN i KP.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiazków nauczyciela wspomagającego
Opublikowany Opublikowany

Zgoda na realizację wychowania przedszkolnego poza przedszkolem

wzór decyzji administaracyjnej

Zobacz dokumenty do propozycji Zgoda na realizację wychowania przedszkolnego poza przedszkolem
Opublikowany Opublikowany

Wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

Wzór decyzji.

Zobacz dokumenty do propozycji Wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
Opublikowany Opublikowany

Zmiany do statutu

Wprowadzenie zapisu do statutu dot. zajęć dodatkowych, które będą realizowane jako zadania statutowe szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany do statutu
Opublikowany Opublikowany

Procedura szkolna - dotycząca ataku terrorystycznego

Wzór procedury - atak terrorystyczny w placówce szkolnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura szkolna - dotycząca ataku terrorystycznego
Opublikowany Opublikowany

IPET

Proszę o przykładowy IPET dla dziecka 3 letniego posiadającego opinię w sprawie wczesnego wspomagania. Dziecko ma afazję motoryczną. Dziecko należy objąć terapią psychopedagogiczną i logopedyczną.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET
Opublikowany Opublikowany

Przeniesienie

Wzory pism w sprawie przeniesienia n-la z art.18 KN (między dyrektorami,organem,decyzja).

Zobacz dokumenty do propozycji Przeniesienie
Opublikowany Opublikowany

Regulamin przydzielania środków ochrony, odzieży

Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i środków czystości.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin przydzielania środków ochrony, odzieży
Opublikowany Opublikowany

Szkolny plan nauczania dla Gimnazjum

Opracowanie arkusza organizacyjnego na 2016/17 rok.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny plan nauczania dla Gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego z załącznikami.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy przedszkola

Jesteśmy w trakcie przekształcania punktu przedszkolnego na przedszkole niepubliczne. W statucie jest zapis, iż placówka będzie posiadała plan pracy przedszkola: szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji. Proszę o przykładowy dokument. W placówce nie istnieje rada pedagogiczna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia mediów elektronicznych

Postępowania w szkole w sytuacji podejrzenia nadużywania w szkole takich zagrożeń jak: internet, portale społecznościowe, zakupy on-line, cyberprzemoc itp. z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych np. telefon, komputer, tablet. Zasady korzystania z połączeń internetowych W-F w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia mediów elektronicznych
Opublikowany Opublikowany

Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Czy JST może powołać w skład komisji przedstawicieli (2) różnych związków z tej samej szkoły, a kandydat na stanowisko dyrektora był rok temu pracownikiem tej placówki (o czym JST wiedziała)? Organ nie wyraził zgodny na wniosek o zmianę jednak z przedstawicieli ZZ. Proszę o odpowiedź i pp.

Zobacz dokumenty do propozycji Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Opublikowany Opublikowany

Program postępowania z dzieckiem zaburzonym

Dla ucznia klasy II z upośledzeniem w stopniu lekkim zaburzeniami zachowania-przemoc i agresja zarówno wśród rówieśników jak i nauczycieli (ciągnięcie za włosy, brzydkie słowa, nie wykonywanie poleceń, bicie,kopanie itp.)

Zobacz dokumenty do propozycji Program postępowania z dzieckiem zaburzonym
Opublikowany Opublikowany

Koncepcja uruchomienia nowego kierunku kształcenia

Szablon dokumentu, zawierający koncepcję uruchomienia nowego kierunku kształcenia, który planuję otworzyć w swojej szkole (chodzi o kierunek KKZ).

Zobacz dokumenty do propozycji Koncepcja uruchomienia nowego kierunku kształcenia
Opublikowany Opublikowany

Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej dyrektor - nauczyciele

Diagnoza potrzeb szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej dyrektor - nauczyciele
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

Zespół szkół.

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Wzór planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Sporządzenie własnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Regulamin przyznawania ekwiwalentu za odzież sportową dla n-li wf

Ekwiwalent za odzież sportową dla n-li wf oraz dla pracowników gospodarczych.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin przyznawania ekwiwalentu za odzież sportową dla n-li wf
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

 

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Regulaminy pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulaminy pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Oswiadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły

rekrutacja dzieci

Zobacz dokumenty do propozycji Oswiadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły
Opublikowany Opublikowany

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I jest mi potrzebny do realizacji ww. zajęć.

Zobacz dokumenty do propozycji Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków referenta zajmuj. się m.in zamów. publicznymi

Uszczegółowienie obowiązków w zakresie  zam.publicznych.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków referenta zajmuj. się m.in zamów. publicznymi
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków asystenta nauczyciela klas I-III

Określenie obowiązków w aktach osobowych pracownika.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków asystenta nauczyciela klas I-III
Opublikowany Opublikowany

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwizacji dla szkół wg nowych zasad ( Dz.U z 2015 poz. 566)

Zobacz dokumenty do propozycji Instrukcja kancelaryjna
Opublikowany Opublikowany

Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach

Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach ustawy. stan prawny na 2016 rok.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach
Opublikowany Opublikowany

Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.I.2016

Dokonanie prawidłowych zapisów w statucie.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.I.2016
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie nauczyciela przedszkola za I półrocze

Sprawozdanie do rady podsumowującej pracę szkoły/OP.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie nauczyciela przedszkola za I półrocze
Opublikowany Opublikowany

Uchwała rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów

Potrzebna do decyzji dla dyrektora.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów
Opublikowany Opublikowany

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Badane obszary:1.W szkole rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechniane jest czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży2.W szkole podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna

1.Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 2.Wzmożenie nie bezpieczeństwa w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej

Jako wzór do opracowania sprawozdania na radę pedagogiczną.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Arkusz do monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji w przedszkolu

Dokument przeznaczony będzie do analizy sposobu realizacji zadań przez nauczycieli w ramach prowadzonego procesu wspomagania rozwoju i edukacji.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz do monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Zasady korzystania z internetu w szkole i internacie sosw

Bezpieczeństwo.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady korzystania z internetu w szkole i internacie sosw
Opublikowany Opublikowany

Wzór regulaminu organizacyjnego publicznego gimnazjum

Dokument ma być załącznikiem do projektu boiska wielofunkcyjnego, który składa gmina na terenie, której znajduje się szkoła (uczniowie gimnazjum będą korzystać z powyższego boiska).

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór regulaminu organizacyjnego publicznego gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Dokument zostanie wykorzystany przy planowaniu rozwoju placówki i doskonalenia kadry. będzie też pomocny przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu
Opublikowany Opublikowany

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I 2015/16, arkusz analizy pracy nauczyciela

Dokumenty stanowiące podsumowanie pracy nauczyciela i dyrektora.

Zobacz dokumenty do propozycji Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I 2015/16, arkusz analizy pracy nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Umowa dla dyrektora przedszkola niepublicznego - zakres obowiązków

Uprzejmie proszę o wzór dokumentu - zakres obowiązków dyrektora przedszkola niepublicznego. Umowa - zatrudnienie dyrektora przedszkola niepublicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa dla dyrektora przedszkola niepublicznego - zakres obowiązków
Opublikowany Opublikowany

Szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki

Dla szkoły podstawowej- zgodne z najnowstymi rozporządzeniami.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki
Opublikowany Opublikowany

Wzór obowiązującego w przedszkolu IPET-u według nowych rozporządzeń

Dokumentacja przedszkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór obowiązującego w przedszkolu IPET-u według nowych rozporządzeń
Opublikowany Opublikowany

Regulamin komisji zdrowotnej

Dokument określający zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin komisji zdrowotnej
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola niepublicznego

Proszę o przykładowy statut przedszkola niepublicznego. Przedszkole jest małe przekształcone z punktu przedszkolnego. Nie ma w nim Rady Pedagogicznej. Proszę o przykładowy statut.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych

Dostosowanie dokumentacji szkoły do wymogów przepisów oświatowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych
Opublikowany Opublikowany

Zasady polityka rachunkowości

Wprowadzenie zasad rachunkowości.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady polityka rachunkowości
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla pracowników poradni.

Ankieta potrzebna do ewaluacji wewnętrznej obszaru III, tj. Poradnia zaspokaja potrzeby osób. ...

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla pracowników poradni.
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzanie szkołą, organizacja pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolny system oceniania, szkoły ponadgimnazjalnej

Jako wzór do utworzenia dokumentu potrzebnego w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej dla dorosłych i młodzieży.

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolny system oceniania, szkoły ponadgimnazjalnej
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej

Jako wzór do utworzenia włąsciwie skonstruowanego statuty szkoły dla dorosłych i młodzieży, zawodowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły niepublicznej (policealnej) kształcącej w różnych zawodach

Sprawdzenie poprawności stanu obecnego statutu zgodnie z ostatnimi przepisami prawa oświatowego.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły niepublicznej (policealnej) kształcącej w różnych zawodach
Opublikowany Opublikowany

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole
Opublikowany Opublikowany

Karta oceny ryzyka zawodowego dla opiekunki dziecięcej w przedszkolu

Teczka akt osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Karta oceny ryzyka zawodowego dla opiekunki dziecięcej w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej przedszkola

Opracowanie.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Wzór uchwały zatwierdzającej koncepcję pracy przedszkola przez Radę Pedagogiczną

Dokumentacja przedszkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór uchwały zatwierdzającej koncepcję pracy przedszkola przez Radę Pedagogiczną
Opublikowany Opublikowany

Regulamin biblioteki i czytelni

Zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin biblioteki i czytelni
Opublikowany Opublikowany

Regulamin szatni

Zachowanie, pobyt w szatni.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin szatni
Opublikowany Opublikowany

Procedura związana z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura związana z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji w szkole
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego
Opublikowany Opublikowany

Wzór statutu zespołu szkolno - przedszkolnego

Dokument wymagana w zarządzaniu placówką.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór statutu zespołu szkolno - przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec PPP

Z rozporządzenia MEN - Obszar 3.

Zobacz dokumenty do propozycji Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec PPP
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu ds wewnetrznego oceniania

Plan pracy zespołu - zadania, etapy pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu ds wewnetrznego oceniania
Opublikowany Opublikowany

Lista kontrolna spełnienia wymagań wobec poradni zgodnie z rozporządzeniem

do ewaluacji wewnętrznej PPP

Zobacz dokumenty do propozycji Lista kontrolna spełnienia wymagań wobec poradni zgodnie z rozporządzeniem
Opublikowany Opublikowany

Plan Nadzoru Placówki Oświatowo Wychowawczej

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan Nadzoru Placówki Oświatowo Wychowawczej
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla uczniów

W ramach kontroli stosowania przez nauczycieli najnowszego rozporządzenia w sprawie oceniania, chcę spytań uczniów o ocenianie na poszczególnych przedmiotach oraz sprawdzić ich znajomość zasad dotyczących oceniania w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla uczniów
Opublikowany Opublikowany

Zmiany w programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły

szkolenie RP

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany w programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia do nadzoru pedagogicznego dla przedszkola gminnego jednoodziałowego

Przedszkole jednoodziałowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia do nadzoru pedagogicznego dla przedszkola gminnego jednoodziałowego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy rady rodziców 2015/16

Propozycja współpracy, promocji szkoły,organizacji imprez,pozyskiwania funduszy.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy rady rodziców 2015/16
Opublikowany Opublikowany

Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu

Przedszkole publiczne.

Zobacz dokumenty do propozycji Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs

Wzór dokumentu.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru peadogogicznego 2015/2016 dla gminnego przedszkola jednoodziałowego

przedszkole jednoodziałowe

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru peadogogicznego 2015/2016 dla gminnego przedszkola jednoodziałowego
Opublikowany Opublikowany

Przykładowa ocena pracy nauczyciela religii

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowa ocena pracy nauczyciela religii
Opublikowany Opublikowany

Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników

Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników od roku szkolnego 2015/2016

Zobacz dokumenty do propozycji Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników
Opublikowany Opublikowany

Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Projekt ewaluacji wewnętrznej

Projekt ewaluacji wewnętrznej wraz z arkuszami, narzędziami, ankietami uwzględniający priorytet:

• rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

• wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Arkusze, ankiety, narzędzia do projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy

do wykorzystania w bursie szkolnej

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusze, ankiety, narzędzia do projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy
Opublikowany Opublikowany

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły

Do wykorzystania w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla MOS, w kórego składzie jest gimnazjum

W tym wypadku nazwa dokumentu wskazuje jego przeznaczenie

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla MOS, w kórego składzie jest gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Zmiana warunków pracy

W maju nauczycielka dyplomowana (pełny etat) otrzymała ograniczenie etatu do 15 godzin. W sierpniu okazało się, że w wyniku zmian organizacyjnych może być zatrudniona znów na cały etat. Jaki dokument powinnam napisać zmieniajacy ten fakt? Jak on ma wygladać? Proszę o wzór.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiana warunków pracy
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy o pracę z nauczycielem

Przez mianowanie.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy o pracę z nauczycielem
Opublikowany Opublikowany

Wzór uchwały RP ustalającej sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór uchwały RP ustalającej sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Opinia organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na wicedyrektora

Wniosek o opinię do organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora z krotkim uzasadniem.

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na wicedyrektora
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16 dla zespołu szkół specjalnych

Dla zespołu szkół w skład ,którego wchodzą szkola podstawowa, gimnazjum,szkoła zawodowa i przyspos. do pracy - w zespole uczą się dzieci z upośledzeniem lekkim, znacznym,umiarkowanym oraz występuje sprzężenie, autyzm.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16 dla zespołu szkół specjalnych
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2015/16 dla Zespołu Szkół (szk.pods. i gimnazjum)

Do wykorzystania w roku szkolnym 2015/16.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2015/16 dla Zespołu Szkół (szk.pods. i gimnazjum)
Opublikowany Opublikowany

Przykład ewaluacji wewnętrznej

Dla placówki psychologiczno - pedagogicznej.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykład ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym.

Ewaluacja w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym.

Zobacz dokumenty do propozycji Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym.
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Statut stowarzyszenia

Planuję założyć przyszkolne stowarzyszenie na rzecz edukacji.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut stowarzyszenia
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla CKU.

Szkoła ponadgimnazjalna (CKU) dla dorosłych.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla CKU.
Opublikowany Opublikowany

Statut SOSW Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku

W składzie przedszkole,wwrd, szkoła podstawowa,gimnazjum i internat.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut SOSW Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku
Opublikowany Opublikowany

Szkolny regulamin oceniania dla szkoły podstawowej

Spójny z publikowaną przez Państwa propozycją Statutu dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny regulamin oceniania dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Statut publicznego przedszkola

Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku

Zobacz dokumenty do propozycji Statut publicznego przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Projekt planu rozwoju zawodowego dla psychologa pracującego w gimnazjum

Jakie zagadnienia powinny w nim się znaleźć i jakie ewentualne sposoby realizacji zadań.

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt planu rozwoju zawodowego dla psychologa pracującego w gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego w gimnazjum na rok 2015/2016

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego w gimnazjum na rok 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Statut dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Funkcjonującej oddzielnie. Szkoła nie jest filią.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej z oddzialem zerowym

Dokument uwzględniajacy istnienie zerówki przy szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej z oddzialem zerowym
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej klasy I-III

Wraz z oddziałami przedszkolnymi (dzieci w wieku 3-5 lat).

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej klasy I-III
Opublikowany Opublikowany

Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej

Klasy (I-III) z oddziałami przedszkolnymi (grupy 3-latki,4-latki i 5-latki)na rok szkolny 2015/2016.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Roczny plan pracy

Roczny plan pracy SOSW w skład wchodzi:zespół WWRD,przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat

Zobacz dokumenty do propozycji Roczny plan pracy
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla Internatu/Bursy na rok szkolny 2015/2016

Na potrzeby placówki wg wytycznych MEN i rozporządzeń

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla Internatu/Bursy na rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Przykładowy plan rozwoju zawodowego

Dla katechety uczącego religii w szkole podstawowej i gimnazjum. Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, na nauczyciela mianowanego.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowy plan rozwoju zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Statut Szkoły Podstawowej

Statut SP na dzień 1 września z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych rozporządzeń.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Szkoły Podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Organizacja oddziałów sportowych w zespole szkół.

Wprowadzenie zapisu do statutu.

Zobacz dokumenty do propozycji Organizacja oddziałów sportowych w zespole szkół.
Opublikowany Opublikowany

Propozycja zapisu w dzienniku przedszkola z uwzględnieniem 1/5

Dla 3-4 latków.

Zobacz dokumenty do propozycji Propozycja zapisu w dzienniku przedszkola z uwzględnieniem 1/5
Opublikowany Opublikowany

Wzór decyzji dyrektora przedszkola

Dotyczącej zezwolenia na realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem (nauczanie domowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór decyzji dyrektora przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru SOSW: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat

Realny dokument dla czterech jednostek ale w ramach SOSW -jeden dyrektor.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru SOSW: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat
Opublikowany Opublikowany

Wzorcowy statut/szablon

Po zmianach do gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzorcowy statut/szablon
Opublikowany Opublikowany

Wzór zarządzenia w celu wprowadzenia zmian w regulaminie ZFŚS

Dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zarządzenia w celu wprowadzenia zmian w regulaminie ZFŚS
Opublikowany Opublikowany

Wpis do statutu

Dotyczący obowiązków bibliotekarza.

Zobacz dokumenty do propozycji Wpis do statutu
Opublikowany Opublikowany

Raport z ewaluacji wewnętrznej w bursie szkolnej 2014-2015

Raport należy przedstawić na radzie pedagogicznej.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z ewaluacji wewnętrznej w bursie szkolnej 2014-2015
Opublikowany Opublikowany

Statut Bursy Międzyszkolnej

Dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Bursy Międzyszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Bursy Międzyszkolnej

 

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Bursy Międzyszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Bursa szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Opublikowany Opublikowany

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Nowy wzór wniosku do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania do użytku w szkole i wpisanie do szkolnego zestawu programów nauczania.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
Opublikowany Opublikowany

Zakres zadań nauczyciela języka angielskiego

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres zadań nauczyciela języka angielskiego
Opublikowany Opublikowany

Zakres zadań dla katechety

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres zadań dla katechety
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11

Sprawozdanie z przeprowadzonej ewaluacji wewnetrznej- wymaganie 11.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11
Opublikowany Opublikowany

Wzór druku ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór druku ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Karty rowerowej

Regulamin określający warunki uzyskania, przebieg i sposób sprawdzenia umiejętności niezbędnych do uzyskania Karty rowerowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Karty rowerowej
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej

Dokument potrzebny do ustalenia obowiązków nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej
Opublikowany Opublikowany

Wzór kryteriów pracowników niepedagogicznych w szkole do zwolnienia

Przykładowe kryteria.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór kryteriów pracowników niepedagogicznych w szkole do zwolnienia
Opublikowany Opublikowany

Wzór kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia/ obniżenia etatu

Dokumentacja kadrowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia/ obniżenia etatu
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków nauczyciela gimnazjum i wychowawcy

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków nauczyciela gimnazjum i wychowawcy
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizowania nauczania domowego w szkole

Wpłynął wniosek o nauczanie domowe uczennicy w gimnazjum - jak prawidłowo to zorganizować, kiedy przeprowadzać egzaminy, jaka komisja.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizowania nauczania domowego w szkole
Opublikowany Opublikowany

Opinia rady pedagogicznej na temat dyrektora przedszkola

Opinia na temat pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia rady pedagogicznej na temat dyrektora przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Statut Zespołu Szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum

Od roku szkolnego 2015/16 zostanie utworzony zespół szkól w skład którego wejdzie istniejąca szkoła podstawowa i istniejące gimnazjum jak powinien wyglądać statut zespoły szkół co w nim umieścić proszę o przykładowy statut - w szczególności zapisy dotyczące dokumentacji oraz rad pedagogicznych.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Zespołu Szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków woźnej

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków woźnej
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków sprzątaczki

Dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków sprzątaczki
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe

Studia podyplomowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe
Opublikowany Opublikowany

Szkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2015

Dokument niezbędny w procedurze egzaminu gimnazjalnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2015
Opublikowany Opublikowany

Uchwała nowelizująca statut

Wzór uchwały.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała nowelizująca statut
Opublikowany Opublikowany

Procedura utworzenia klasy sportowej

Opis krok po kroku.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura utworzenia klasy sportowej
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego

Zespół Szkół.

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków dla opiekuna IPN

Szczegółowy dokument.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków dla opiekuna IPN
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizowania indywidualnego programu nauczania lub toku

Szkoła podstawowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizowania indywidualnego programu nauczania lub toku
Opublikowany Opublikowany

Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu 2015

Dokumnetacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu 2015
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego dla burs i internatów

Na konferencje RP.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego dla burs i internatów
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 - przedszkole niepubliczne jednooddziałowe

Do zastosowania w przedszkolu jednooddziałowym (tylko 3-4-latki), gdzie pracują tylko 2 osoby: organ prowadzący, dyrektor, nauczyciel w jednej osobie oraz 1 nauczyciel zatrudniony. A więc gdzie nie ma także Rady Pedagogicznej.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 - przedszkole niepubliczne jednooddziałowe
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków sekretarza i sekretarki w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków sekretarza i sekretarki w szkole
Opublikowany Opublikowany

Procedura oceny pracy nauczyciela

Gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura oceny pracy nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Wzór zaświadczenia dla ucznia zmieniającego szkołę w trakcie roku szkolnego

Zaświadczenie do nowej szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zaświadczenia dla ucznia zmieniającego szkołę w trakcie roku szkolnego
Opublikowany Opublikowany

Obowiązki szefa kuchni,kucharki i intendentki w szkole

Na potrzeby Zespołu Szkół -SP i Gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Obowiązki szefa kuchni,kucharki i intendentki w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin ZFŚS zgodnego z nową ustawą

 

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin ZFŚS zgodnego z nową ustawą
Opublikowany Opublikowany

Rejestr ryzyk

Rejestr ryzyk Jednostka organizacyjna Urzędu/ Jednostka organizacyjna Gminy

Zobacz dokumenty do propozycji Rejestr ryzyk
Opublikowany Opublikowany

Statut gimnazjum z oddziałami integracyjnymi

Dokument, uwzględnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut gimnazjum z oddziałami integracyjnymi
Opublikowany Opublikowany

Regulamin praktyk zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych.

 

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin praktyk zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych.
Opublikowany Opublikowany

Wymaganie 11- ankiety, narzędzia ewaluacyjne dla szkoły ponadgimnazjalnej (ewaluacja wewnętrzna)

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

Zobacz dokumenty do propozycji Wymaganie 11- ankiety, narzędzia ewaluacyjne dla szkoły ponadgimnazjalnej (ewaluacja wewnętrzna)
Opublikowany Opublikowany

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Opublikowany Opublikowany

Plan ewaluacji - wymaganie 7

Ewaluacja wewnętrznej w zakresie współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych w zespole szkół (SP i GIMNAZJUM).

Zobacz dokumenty do propozycji Plan ewaluacji - wymaganie 7
Opublikowany Opublikowany

Tematyka zebrań rady pedagogicznej na cały rok szkolny

Pomoc w prawidłowym przygotowaniu zebrań rady pedagogicznej tak, aby uwzględniały całokształt koniecznych do podjęcia uchwał i wyrażenia opinii.

Zobacz dokumenty do propozycji Tematyka zebrań rady pedagogicznej na cały rok szkolny
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 placówki doskonalenia nauczycieli

Wynikający z rozporządzenia. 

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 placówki doskonalenia nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji zajęć wychowawcy w internacie SOSZW

Dokument potrzebny do przeprowadzenia nadzoru pedagogicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji zajęć wychowawcy w internacie SOSZW
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru 2014/2015 dla SOSZW

Od wrezśnia b.r. zespół szkół został przekształcony w SOSZW.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru 2014/2015 dla SOSZW
Opublikowany Opublikowany

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Ewaluacja w przedszkolu wymaganie 6.

Zobacz dokumenty do propozycji Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Kontrakt wychowawczy

Kontrakt pomiędzy wychowawcą klasy reprezentującym wszystkich nauczycieli a uczniami dotyczący najważniejszych zasad zachowania i stroju szkolnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrakt wychowawczy
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego zespołu szkolno -przedszkolnego 2014/2015

 

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego zespołu szkolno -przedszkolnego 2014/2015
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o przyjęciu pięciolatka do klasy I

W związku z możliwością przyjęcia dzieci pięcioletnich (opinia ppp pozytywna) bardzo proszę o przygotowanie dokumentu w tym zakresie.

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o przyjęciu pięciolatka do klasy I
Opublikowany Opublikowany

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
Opublikowany Opublikowany

Aktualny statut szkoły podstawowej

 

Zobacz dokumenty do propozycji Aktualny statut szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Procedura antymobingowa w szkole

Do użytku wewnętrznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura antymobingowa w szkole
Opublikowany Opublikowany

Procedura odwołania wicedyrektora ze stanowiska

 

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura odwołania wicedyrektora ze stanowiska
Opublikowany Opublikowany

Arkusz oceny pracy nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kryteria oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz oceny pracy nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Wzór pisma udzielenia nagany nauczycielowi

Dokument z kategori zarządzanie kadrą.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór pisma udzielenia nagany nauczycielowi
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły

Statut szkoły z aktualnymi zapisami - szkoła podstawowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły
Opublikowany Opublikowany

Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne

Dokument przeznaczony jest do użytku szkolnego jako podsumowanie procesu ewaluacji

Zobacz dokumenty do propozycji Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego w poradni

Plan nadzoru pedagogicznego w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego w poradni
Opublikowany Opublikowany

Procedura dopuszczenia programów nauczania

Dokument z zakresu organizacji pracy szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura dopuszczenia programów nauczania
Opublikowany Opublikowany

Regulamin remontów w szkole

Minimalna liczba ofert na remont bez przetargu, jaka oferta wygrywa itp.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin remontów w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli

Kiedy sprawa rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem trafia do sądu, to analizuje on kryteria dyrektora przyjęte do zwolnienia nauczyciela.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Regulamin pracy

Regulacja praw i obowiązków pracowników i pracodawcy

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin pracy
Opublikowany Opublikowany

Arkusz kontroli świetlicy szkolnej

Kontrola wewnętrzna Dyrektora Szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz kontroli świetlicy szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Wzór pisma - przyznanie zasiłku na zagospodarowanie

Nauczyciel kontraktowy podjął pierwsza pracę i stara się o zasiłek na zagospodarowanie (spełnia wymogi)

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór pisma - przyznanie zasiłku na zagospodarowanie
Opublikowany Opublikowany

Regulamin pracy świetlicy

Regulamin pracy świetlicy dla szkoły podstawowej

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin pracy świetlicy
Opublikowany Opublikowany

Podstawa prawna - zmiana komisji na egzaminie poprawkowym

Rozporządzenie dyrektora w sprawie zmiany komisji w księdze rozporządzeń

Zobacz dokumenty do propozycji Podstawa prawna - zmiana komisji na egzaminie poprawkowym
Opublikowany Opublikowany

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora

Co powinno być zawarte w opinii?

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora
Opublikowany Opublikowany

Kodeks etyki dla nauczycieli i dla pracowników administr. i obsługi

do kontroli zarządczej

Zobacz dokumenty do propozycji Kodeks etyki dla nauczycieli i dla pracowników administr. i obsługi
Opublikowany Opublikowany

Plan nauczania

Przykładowy plan nauczania dla gimnazjum i szkoły podstawowej zgodnie z nowym rozporządzeniem

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nauczania
Opublikowany Opublikowany

Rozliczenie nadgodzin

Wykaz n-li i godz., wypracowane nadgodziny z etatu i zastępstwa przekazywane do płac

Zobacz dokumenty do propozycji Rozliczenie nadgodzin
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej

Pensum wychowawcow wynosi 26 godzin tygodniowo; rozliczanie urlopów; ustalanie dni wolnych w harmonogramie pracy

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej
Opublikowany Opublikowany

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły

Przykładowy wzór opinii pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną.

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły
Opublikowany Opublikowany

Arkusz postępów dziecka trzyletniego

Arkusz ma na celu bieżącą ocenę postępów dziecka trzyletniego w przedszkolu w oparciu o aktualną podstawę programową

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz postępów dziecka trzyletniego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu przedmiotowego

Jako załączenie do dokumentacji szkolnej

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu przedmiotowego
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla nauczycieli

ankieta dla nauczycieli podsumowująca pracę dyrektora w zakresie sprawowanego nadzoru

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Procedury rozpoczęcia awansu zawodowego

Do użytku w szkole podstawowej procedury rozpoczęcia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury rozpoczęcia awansu zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego

przykładowy plan nadzoru pedagogicznego zawierający priorytety ministra na ten rok szkolny typowy dla przedszkola, bo te co znajdują się na stronce to typowe tylko do szkół. Pozdrawiam

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola

statut niepublicznego przedszkola przedszkole czynne od 730 do 1630.Grupa 3-4 latkow i 5-6 latkow.Przedszkole zapewnia zajecia;jezyk angielski,logopedie,rytmike,zajecia umuzykalniajace i zajecia zgodne z programem men

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Delegowanie uprawnień

dokument pozwalający dyrektorowi szkoły na przekazanie pracownikowi uprawnień do podejmowania zadań, decyzji, które leżą w gestii dyrektora, a mogą być scedowane na pracownika razem z odpowiedzialnością za wykonanie.

Zobacz dokumenty do propozycji Delegowanie uprawnień
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza

Co powinno zawierać sprawozdanie z kontroli zarządczej jak to napisać.

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza
Opublikowany Opublikowany

Procedury przyjmowania do klasy 1 szkoły pod.i gimn.

procedury szkolne

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury przyjmowania do klasy 1 szkoły pod.i gimn.
Opublikowany Opublikowany

Procedury wycieczek szkolnych

procedury szkolne

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury wycieczek szkolnych
Opublikowany Opublikowany

Procedura nagradzania uczniów

procedury szkolne

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura nagradzania uczniów
Opublikowany Opublikowany

Procedura kontroli obowiązku szkolnego

Procedury szkolne

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura kontroli obowiązku szkolnego
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza

przykłady dokumentów obowiązująca dokumentacja

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza
Opublikowany Opublikowany

Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły

I obszar 1.4 Respektowane są normy społeczne Szkła w Zakładzie Poprawczym

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły
Opublikowany Opublikowany

Harmonogram ewaluacji wewnątrzszkolnej

Opracowanie poszczególnych wymagań z 4 obszarów (wg rozporządzenia) dla szkoły podstawowej i gimnazjum - nie wszyscy, którzy opłacili dostęp pracują w przedszkolu!!!
Zobacz dokumenty do propozycji Harmonogram ewaluacji wewnątrzszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza

dokument dla dyrektora szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie dyrektora gimnazjum z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

zakończenie roku szkolnego

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie dyrektora gimnazjum z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego

roczne sprawozdanie dyrektora  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wg nowego rozporządzenia

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Urlop dla poratowania zdrowia

wzór druku

 

Zobacz dokumenty do propozycji Urlop dla poratowania zdrowia
Opublikowany Opublikowany

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

ważna sprawa

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

przykładowy regulamin wraz z załącznikami

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Opublikowany Opublikowany

Projekt ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej oraz narzędzia badawcze

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej oraz narzędzia badawcze
Opublikowany Opublikowany

Koncepcja pracy szkoły

koncepcja pracy szkoły ma wspierać osiągnięcie przez szkołę sukcesu.Powinna być skoncentrowana na uczniu, jegocechach ,postawach , umiejętnościach i wiedzy.

Zobacz dokumenty do propozycji Koncepcja pracy szkoły
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia do ewaluacji dla przedszkoli

pomoc do ewaluacji

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia do ewaluacji dla przedszkoli
Opublikowany Opublikowany

Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli

dokument przeznaczony dla organu prowadzącego w celu planowania środków finansowych potrzbnych na realizację zadań związanych z doskonaleniem.

Zobacz dokumenty do propozycji Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

potrzebny do dokumentacji

Zobacz dokumenty do propozycji Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru w przedszkolu

nadzór pedagogiczny w przedszkolu, narzędzia do badania, arkusze

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego

jeden z podstawowych dokumentów szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu nauczania

Uważam, że już przynajmniej tydzień temu taki wzór powinien się tutaj znaleźć i wszystkie dokumenty związane z realizacją rozporządzenia o programach nauczania

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu nauczania
Opublikowany Opublikowany

Diagnoza dziecka przedszkolnego

diagnozowanie rozwoju dziecka w przedszkolu

Zobacz dokumenty do propozycji Diagnoza dziecka przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy nauczyciela - pytania kontrolne

Lista kontrolna

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy nauczyciela - pytania kontrolne
Opublikowany Opublikowany

Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie

Opłaty za kształcenie. Wnioski, formularze.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie
Opublikowany Opublikowany

Rejestr zdarzeń i sytuacji kryzysowych

Jak zbierać informacje o sytuacjach kryzysowych

Zobacz dokumenty do propozycji Rejestr zdarzeń i sytuacji kryzysowych
Opublikowany Opublikowany

Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu

Opieka kuratora sądowego

Zobacz dokumenty do propozycji Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu
Opublikowany Opublikowany

Ewidencja spotkań z rodzicami, uczniami

Monitorowanie wywiadówek, spotkań z rodzicami i uczniami

Zobacz dokumenty do propozycji Ewidencja spotkań z rodzicami, uczniami
Opublikowany Opublikowany

Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieli

Dokument służący ewidencjonowaniu szkoleń nauczycielskich.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieli