Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej na I półrocze roku szkolnego 2015/2016

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej spotkała się dzisiaj w MEN z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie wynagrodzeń.

Było to spotkanie uzgodnieniowe dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Tematem rozmów były także ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

– Naszym nadrzędnym celem jest zrobienie wszystkiego, by nauczyciele nie tracili pracy. Musimy poszukiwać takich rozwiązań, aby temu zapobiegać. Należy zadbać o doskonalenie nauczycieli, także o ich status materialny – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Przedstawiciele MEN zaprezentowali dane statystyczne dotyczące wynagrodzeń oraz struktury zatrudnienia nauczycieli w 2015r. Przedstawiciele związków zgłosili natomiast uwagi i przedstawili postulaty dotyczące wynagrodzeń nauczycieli na kolejne lata. Strony zgodziły się, że potrzebna jest praca nad zmianą systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że Minister edukacji zwróci się do Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego zespołu problemowego do spraw wynagrodzeń nauczycieli. W zespole tym będą prowadzone dalsze rozmowy odnośnie kierunku zmian systemu w zakresie wynagradzania nauczycieli.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele WZZ Solidarność Oświata, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

 

Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021
Data publikacji: 28 Styczeń 2016

Publikacja
Dokument opracowany i opublikowany na prośbę
użytkowników serwisu
wiecejPodgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT