Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Kontrola i wspomaganie

Kontrola i wspomaganie

Arkusze kontroli (4)

 1. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Arkusz kontroli realizacji godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Arkusz kontroli – współpraca z rodzicami

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Arkusz kontroli – ocenianie wewnątrzszkolne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1

Arkusze obserwacji zajęć (10)

 1. Arkusz rozmowy poobserwacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Arkusz obserwacji zajęć z wychowawcą

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 5. Arkusz obserwacji zajęć języka angielskiego w grupie dzieci 6-letnich

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 6. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych pod kątem oceniania uczniów w szkole ponadpodstawowej – wychowanie fizyczne

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 4
 7. Arkusz obserwacji zajęć – przedmiotu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 8. Arkusz obserwacji podstawy programowej w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Arkusz obserwacji lekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 10. Arkusz obserwacji nauczyciela stażysty

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT