Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYDydaktyka

Plany i harmonogramy pracy (142)

 1. Kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej – szkoła podstawowa – stan prawny 1.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 3. Przykładowy plan pracy przedszkola uwzględniający główne kierunki polityki oświatowej państwa

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 4. Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla kasy VIII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 6. Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy VIII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Zasady dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 8. Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 9. Zakres informacji zawarty we wniosku nauczyciela o dopuszczanie programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. IPET dla ucznia z afazją

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 11. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Program profilaktyczno-wychowawczy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 13. Koncepcja pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Plan pracy zespołu wychowawczego dla klasy IV

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 15. Plan pracy zespołu humanistycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 16. Plan pracy dla ucznia obcokrajowca – klasa VII

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 30 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Program wychowawczy dla klasy VI szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 27 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 18. Program wychowawczo - profilaktyczny dla branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 19. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla branżowej szkoły I stopnia uwzględniający kierunki pracy szkoły wynikające z wniosków nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 oraz tzw. priorytety MEN na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 20. Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 21. Program wychowawczo-profilaktyczny dla liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 22. Przykładowy ramowy plan dnia w oddziale dzieci 5-6-letnich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 23. Plan pracy zespołu szkół na 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 24. Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. Plan pracy wychowawczej dla klasy VII i III gimnazjum

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 26. Przykład programu wychowawczo-profilaktycznego dla liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 27. Przykład programu wychowawczo-profilaktycznego dla gimnazjum

   Przykład programu wychowawczo-profilaktycznego dla gimnazjum

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 12 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 28. Koncepcja pracy Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego na lata 2017/2018 - 2022/2023

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 7 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 29. Program wychowawczo - profilaktyczny dla bursy w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 6 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 30. Plan pracy wychowawczo - opiekuńczej w Bursie/ Internacie w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 6 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 31. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla szkoły podstawowej na rok 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 32. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla przedszkola na rok 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 33. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na lata 2017 -2022

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 1 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 34. Program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 30 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 35. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla Liceum Ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 29 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 36. Program wychowawczo - profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 37. Program wychowawczo - profilaktyczny - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 16 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 38. Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 39. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 3 i 4 -letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 40. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel geografii i przyrody

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 31 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 41. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 6 - letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 42. Szkolny zestaw programów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 43. Przykład indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) dla dziecka z autyzmem w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 44. Wniosek rady pedagogicznej o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 45. Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 46. Ramowy plan nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

   

 47. Przykładowy program profilaktyki dla bursy szkolnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 48. Plan pracy bursy i plan pracy opiekuńczo – wychowawczej bursy

   

 49. Plan pracy pedagoga w szkole z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 50. Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 (szkoła podstawowa)

   

 51. Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2016/2017 (klasy I-III oraz IV – VI szkoły podstawowej, klasy I-III gimnazjum)

   

 52. Przykładowy program wychowawczy dla liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2016/2017

   

 53. Roczny plan pracy ośrodka szkolno – wychowawczego na rok szkolny 2016/2017 (przedszkole, szkoła podstawowa, internat, wczesne wspomaganie)

   

 54. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017

   

 55. Plan pracy Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

   

 56. Plan pracy szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

   

 57. Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

   

 58. Przykładowy roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły ponadgimnazjalnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 59. Przykładowy program poprawy efektywności kształcenia języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej i gimnazjum

   

 60. Propozycja programu profilaktyki dla technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 18
 61. Propozycja programu wychowawczego dla technikum

   

 62. Przykładowe wzory dokumentów do wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

   

 63. Przykład planu pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

   

 64. Przykład 5-letniego planu rozwoju szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (na okres 2015-2020)

   

 65. Szkolny plan nauczania opracowany dla klasy I Gimnazjum od roku szkolnego 2016/2017

  Dwa przykładowe warianty szkolnego planu nauczania dla klasy I gimnazjum w 3 -letnim cyklu nauczania, począwszy od klasy I w roku szkolnym 2016/2017. 

 66. Plan pracy niepublicznego przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 67. Program profilaktyki szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

   

 68. Program wychowawczy szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

   

 69. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 70. Przykład planu pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych w roku szkolnym 2015/2016

   

 71. Plan pracy zespołu ds. wewnętrznego oceniania (Zespół zadaniowy)

   

 72. Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN w sprawie przeciwdziałania narkomanii

  Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 73. Program i materiały szkoleniowe – Zmiany w szkolnym programie profilaktyki i programie wychowawczym

   

 74. Plan pracy rady rodziców 2015/2016

   

 75. Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs

   

 76. Program wychowawczy bursy szkolnej na rok szkolny 2015/2016

   

 77. Plan pracy Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

   

 78. Plan pracy specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja rocznego planu pracy dla SOSzW. 

 79. Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 80. Strategiczny plan rozwoju przedszkola na lata 2015-2019

  Pięcioletni plan rozwoju przedszkola pomaga w skutecznym realizowaniu potrzeb placówki, ustaleniu jej priorytetów i spojrzeniu na funkcjonowanie całego przedszkola z kilku perspektyw. Tak dalekosiężną strategię pracy przedszkola należy opracować z dużą uwagą. Przydatne będą wnioski z kontroli i ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. W pracach pomoże zbadanie potrzeb społeczności przedszkolnej i uwzględnienie zgłaszanych przez nią postulatów, analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz obserwacji dzieci. Miarą sukcesu w tym wypadku będzie przede wszystkim skuteczność w zaspokajaniu potrzeb wszystkich odbiorców przedszkola. 

 81. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

  Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia. Z kolei nauczyciel, który sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy ramowy rozkład dnia uwzględniający czas aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 82. Szkolny zestaw programów nauczania

  Poniżej prezentujemy do pobrania szkolny zestaw programów nauczania do gimnazjum. 

 83. Lista obecności na zebraniu założycielskim

   

 84. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 85. Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 86. Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

  Dyrektor szkoły tworzy zespól planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor wyznacza ponadto osobę koordynująca prace zespołu. Zespół powinien działać w oparciu o specjalnie stworzony regulamin. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 87. Plan działań wspierających ucznia z dyslekcją rozwojową w szkole podstawowej

  Plan działań wspierających ucznia jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, dla którego założono indywidualną kartę potrzeb. Poniżej prezentujemy wzór takiego planu działań wpierających, przygotowany dla ucznia szkoły podstawowej, cierpiącego na dyslekcję rozwojową. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 88. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z afazją

  Aby opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), należy przeanalizować dokumentację dziecka, przeprowadzić wywiad z rodzicami, wnikliwie obserwować zachowanie dziecka i wyciągać wnioski. Każdy nauczyciel, który ma kontakt z dzieckiem, powinien dodatkowo pogłębić wiedzę na temat schorzenia, jego objawów, uwarunkowań, a przede wszystkim założeń terapeutycznych w pracy z dzieckiem. Poniżej prezentujemy przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny stworzony dla ucznia z afazją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 89. Harmonogram kontroli wewnetrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 90. Przykład decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej

   

 91. Protokół z egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 92. Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 93. Procedura dopuszczenia programów nauczania

   Dokument z zakresu organizacji pracy szkoły.

 94. Arkusz organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 95. Plan wynikowy z odniesieniem do podstawy programowej

  Przykład konstrukcji planu wynikowego, umożliwiającego bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej przedmiotu przez nauczyciela uczącego. Jest to najprostsza forma systematycznego monitorowania, nie wymagająca dodatkowej, żmudnej pracy. Osoby lub zespół kontrolujący w szkole realizację podstawy programowej, mający do dyspozycji tak uzupełnione plany dydaktyczne nauczycieli, mogą czynności kontrolne ograniczyć do wyrywkowego porównania zapisów planu z dziennikiem lekcyjnym danej klasy.

 96. Arkusz organizacji szkoły

  Tabelaryczny harmonogram rozkładu godzin dla poszczególnych klas i przedmiotów.

 97. Szkolny plan nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej

  Proponowany szkolny plan nauczania dla I etapu edukacyjnego, tj. kl. 1-3 szkoły podstawowej, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania dla I etapu edukacyjnego

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 98. Szkolny plan nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej

  Proponowany szkolny plan nauczania dla II etapu edukacyjnego, tj. kl. 4-6 szkoły podstawowej, przygotowany w oparciu o ramowy plan nauczania dla tego etapu.

 99. Szkolny plan nauczania dla klas 4-6

  Inna propozycja rozkładu godzin dla klas 4-6 szkoły podstawowej, przygotowana z godnie z Ramowym planem nauczania zawartym w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania z 2002 r. (ze zm.).

 100. Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej

  Inna propozycja rozkładu godzin dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania z 2002 r. (Dz. U. z 2002r.,Nr 15, poz. 142 ze zm.).

 101. Ramowy plan nauczania i przykłady szkolnych planów nauczania dla szkół podstawowych

  Przygotowany wzór szkolnego planu nauczania wg nowych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 lutego 2012r., sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U poz 204), można wykorzystać w szkole podstawowej.

 102. Ramowy i szkolny plan nauczania dla szkół ponagimnazjalnych

  Przykłady szkolnego planu nauczania przygotowane zostały według nowych przepisów.

 103. Ramowy plan nauczania i przykłady szkolnych planów nauczania dla gimnazjum

  Przykłady ramowego planu nauczania i szkolnych planów nauczania przygotowane zostały według nowych przepisów.

 104. Program rozwoju szkoły

  Dokument jest opracowany z myślą o szkole podstawowej. Zmodyfikowany może być wykorzystany do innych typów szkół. Program rozwoju powinien uwzględniać specyfikę szkoły, dlatego należy go dostosować do potrzeb placówki.

 105. Program wychowawczy dla gimnazjum

  Przykład programu wychowawczego dla gimnazjum na rok szkolny 2011/2012. Dokument zakłada wyeksponowanie w działaniach wychowawczych szkoły, trzech obszarów: rozwijanie motywacji uczniów do nauki, kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój oraz wzmacnianie postaw patriotycznych, obywatelskich, przygotowanie do życia w Europie i wspólnocie ludzkiej.

 106. Plan pracy przedszkola

  Wzór planu pracy na rok szkolny 2011/12 może być wykorzystany w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 107. Nadzór nad planowaniem pracy dydaktycznej

  Druk jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli (samokontrola) jak i dyrektora każdego typu szkoły w zakresie planowania pracy dydaktycznej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 108. Plan pracy biblioteki szkolnej

  Plan jest opracowany w oparciu o nowe podstawy i wymagania programowe. Może być wykorzystany we wszystkich typach szkoły.
   

 109. Harmonogram obserwacji zajęć ze względu na cel

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany harmonogram obserwacji zajęć ze względu na cel – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi przedszkola organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 110. Obszary pracy przedszkola

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodziców informacji postdiagnostycznych


   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 111. Harmonogram czynności wizytatorów

  Prezentowany harmonogram czynności wizytatorów umożliwia przygotowanie się każdej placówki do ewaluacji i kontroli zewnętrznej prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 112. Propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami

  Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola jest zadaniem wychowawczo-profilaktycznym podejmowanym przez tę placówkę. Jest również jednym z wymagań stawianych wobec przedszkola w załączniku do nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Prezentowana propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami, uwzględniająca różnorodne jej formy, adresowana jest do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 113. Propozycja harmonogramu imprez przedszkolnych

  Integralną częścią rocznego planu pracy przedszkola jest m.in. harmonogram imprez i uroczystości organizowanych przez tę placówkę. Wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w przedszkolu każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 114. Plan wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

  Nadzór dyrektora przedszkola obejmuje wspomaganie nauczycieli (§ 21 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) w realizacji ich zadań m.in. poprzez organizowanie szkoleń i narad oraz motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Przy opracowaniu planu nadzoru należy również zaplanować wewnątrzszkolne doskonalenie członków Rady Pedagogicznej. Wzór takiego planu prezentujemy poniżej.

 115. Wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego

  Dyrektor każdej placówki oświatowej – w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego – „wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego…”. Prezentowany wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego stanowi podstawę takiego wspomagania.

 116. Plan pracy nauczyciela – pytania kontrolne

  Zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) i rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) stanowią podstawę planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej każdego nauczyciela. Prezentowany zestaw pytań umożliwi sprawdzenie, czy opracowany plan jest zgodny z wymogami reformy.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 117. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

  Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do posiadania – w każdym roku szkolnym – planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podstawą prawną funkcjonowania takiego planu jest:

  • ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. wraz z późniejszymi zmianami
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji danego roku szkolnego
  • inne aktualnie obowiązujące akty prawne oraz wytyczne i zarządzenia władz oświatowych
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
  • wnioski z ubiegłego roku szkolnego
    

  Prezentowany wzór planu pracy dydaktyczno-wychowawczej może być wykorzystany zarówno w przedszkolu, jak i w szkole każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 118. Szkolny plan nauczania dla Zespołu Szkół – gimnazjum

  W związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zaistniała konieczność zmiany ramowych planów nauczania realizowanych w klasach I–III gimnazjum (III etap edukacyjny). Wprowadza je od 1 września 2009 r. rozporządzenie MEN z 23.03.2009 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 442). Prezentowany plan nauczania dla gimnazjum uwzględnia te zmiany w pełni.

 119. Roczny plan pracy szkoły – wersja II

  Planując organizację nowego roku szkolnego należy uwzględnić terminy ustawowych przerw w pracy placówki, świąt oraz imprez okolicznościowych. Wzór takiego rocznego planu pracy, uwzględniający każdą klasę oddzielnie, może być wykorzystany zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej.

 120. Roczny plan pracy szkoły – wersja I

  Przy planowaniu organizacji nowego roku szkolnego należy uwzględnić terminy ustawowych przerw w pracy placówki, świąt oraz imprez okolicznościowych. Wzór takiego rocznego planu pracy może być wykorzystany zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej.

 121. Plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia

  Nadzór nad efektywnością kształcenia – na wszystkich etapach edukacyjnych – pełni dyrektor szkoły. Prezentowany plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia systematyzuje zadania dyrektora szkoły każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 122. Plan nauczania

  Od 1 września 2009 r. w szkole podstawowej i gimnazjum uczniowie klas I rozpoczynają naukę zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej. Dla tych klas dyrektorzy tworzą ramowe plany nauczania wg zmienionego rozporządzenia o tych planach. W pozostałych klasach ramowy plan nauczania nie ulega zmianie. Okres przejściowy, w którym obowiązywać będą dwa ramowe plany nauczania, trwać będzie w szkole podstawowej 5 lat, w gimnazjum 2 lata. Prezentowany plan nauczania opracowany na użytek gimnazjum pozwala rozsądnie realizować nową podstawę programową z uwzględnieniem rzeczywistej liczby tygodni nauki i godzin.

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 123. Plan działań kontrolnych w placówce

   

  Ewaluacja, kontrole i wspomaganie nauczycieli to formy nadzoru wewnętrznego przynależne dyrektorowi szkoły (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Prezentowany plan systematyzuje działania kontrolne dotyczące realizacji nowej podstawy programowej, która od roku szkolnego 2012/2013 będzie realizowana po raz pierwszy w klasach IV szkoły podstawowej

   

 124. Kalendarz imprez szkolnych

  Przy planowaniu organizacji nowego roku szkolnego należy uwzględnić stałe oraz okolicznościowe imprezy adresowane do szkolnej lub przedszkolnej społeczności. Kalendarz takich imprez można opracować z wykorzystaniem prezentowanego wzoru.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 125. Harmonogram oceniania pracy nauczycieli

  Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela ocenie podlega praca nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Dokonanie tej oceny nie jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego, ale ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki. Prezentowany wzór harmonogramu oceny pracy nauczycieli pozwoli dyrektorowi każdej szkoły prawidłowo ją zaplanować.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 126. Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej

  Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie we wszystkich obszarach. Pełniony przez niego nadzór (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Dokument obejmuje zadania także spoza nadzoru pedagogicznego. Proponowany przykład harmonogramu kontroli może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 127. Harmonogram obserwacji

  Do obowiązków dyrektora odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w szkole każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 128. Harmonogram obserwacji wg rodzajów

  Do obowiązków dyrektora, odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany harmonogram obserwacji wg jej rodzajów może być wykorzystany w szkole każdego typu.

 129. Harmonogram obserwacji wg nauczycieli

  Do obowiązków dyrektora odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany harmonogram obserwacji może być wykorzystany w szkole każdego typu.
   

 130. Harmonogram hospitacji wg kolejnych miesięcy

  Do obowiązków dyrektora, odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole, należy opracowanie harmonogramu hospitacji/obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany harmonogram miesięcznych hospitacji/obserwacji może być wykorzystany w szkole każdego typu.

 131. Arkusz diagnostyczny – planowanie pracy dydaktycznej

  Efektywność kształcenia – na każdym etapie edukacyjnym – wiąże się ściśle z planowaniem pracy dydaktycznej każdego nauczyciela. Nadzór nad tym procesem pełni dyrektor szkoły. Prezentowany arkusz zawiera pytania, które pomogą dyrektorowi monitorować plany pracy z poszczególnych przedmiotów.
   

 132. Aneks do arkusza organizacyjnego

  Opracowanie arkusza organizacyjnego jest ustawowym obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej. Praktyka wskazuje, iż w ciągu roku szkolnego bywa on zmieniany, nawet kilkakrotnie. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzane odpowiednim aneksem. Prezentowany wzór aneksu do arkusza organizacyjnego może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 133. Program poprawy efektywności kształcenia

  Poprawa jakości kształcenia jest podstawowym celem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W dobrej szkole wszystkie podejmowane działania podporządkowane są jej jakościowemu progresowi, ukierunkowanemu na rozwój ucznia lub wychowanka. Prezentowany program poprawy efektywności kształcenia może być wykorzystany przede wszystkim w szkole podstawowej i w gimnazjum, dla której nadzór zewnętrzny zalecił opracowanie takiego programu na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zm.).

 134. Przykładowy plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa

  Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole powoływany jest na mocy uchwały rządowej nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach. Jego rolę uzasadnia także Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowany w latach 2008–2013. Przykładowy plan pracy jest cenną wskazówką szczególnie dla nauczycieli pełniących tę funkcję od niedawna.

   

 135. Harmonogram wycieczki

  Zanim wycieczka dojdzie do skutku, dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej powinien zaakceptować niezbędną jej dokumentację, którą stanowi - obok regulaminu wycieczki i listy uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział uczniów - również harmonogram wycieczki. Jeden jego egzemplarz pozostaje w szkole, drugi ma przy sobie kierownik wycieczki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 136. Szkolny program profilaktyki

  Szkolny Program Profilaktyki ma służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu patologii w środowisku szkolnym – takim zjawiskom jak: alkoholizm, narkomania, agresja i przemoc – oraz ma zapobiegać niedostosowaniu społecznemu i przestępczości. Jego innowacyjność powinna polegać na stosowaniu wobec dzieci i młodzieży profilaktyki zintegrowanej – bowiem zjawiska patologiczne nie występują w oderwaniu od siebie, nie są charakterystyczne tylko dla określonej grupy wiekowej. Program powinien zawierać całościowy opis działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę. Część tych działań określają ustawy i rozporządzenia, pozostałe muszą wynikać z diagnozy środowiska, w której szkoła funkcjonuje. Wzór przedstawionego programu jest dostosowany do szkoły gimnazjalnej.

 137. Szkolny program profilaktyki

  Szkolny Program Profilaktyki ma służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu patologii w środowisku szkolnym, takim zjawiskom jak: alkoholizm, narkomania, agresja i przemoc oraz ma zapobiegać niedostosowaniu społecznemu i przestępczości. Jego innowacyjność powinna polegać na stosowaniu wobec dzieci i młodzieży profilaktyki zintegrowanej – bowiem zjawiska patologiczne nie występują w oderwaniu od siebie, nie są charakterystyczne tylko dla określonej grupy wiekowej. Program powinien zawierać całościowy opis działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę. Część tych działań określają: ustawa i rozporządzenia, pozostałe muszą wynikać z diagnozy środowiska, w której szkoła funkcjonuje. Wzór programu jest dostosowany do szkoły podstawowej.

 138. Program wychowawczy szkoły - szkoła podstawowa

   

 139. Program wychowawczy szkoły - gimnazjum

   

 140. Szkolny plan nauczania dla zespołu szkół gimnazjum

  Proponowany szkolny plan nauczania dla III etapu edukacyjnego, tj. kl. 1-3 gimnazjum, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.

 141. Szkolny plan nauczania dla Zespołu Szkół – szkoła podstawowa

  Wzór szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa), zgodny z aktualnymi przepisami - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.,poz.204) 

 142. Szkolny program nauczania dla klas 4-6

  Inna propozycja rozkładu godzin dla klas 4-6 szkoły podstawowej, przygotowana z godnie z Ramowym planem nauczania zawartym w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania z 2002 r. (ze zm.).

Realizacja i monitorowanie podstawy programowej (155)

 1. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania w technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Lipiec 2019
  aktualizacja
  Ilość stron w dokumencie: 3
 2. Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 3. Arkusz monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 4. Propozycja arkusza monitorowania nowej podstawy w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Arkusz monitorowania podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 6. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej – język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 7. Decyzja o dopuszczeniu programu nauczania do użytku w szkole – przykład

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Analiza prawidłowości procedury dopuszczania programu do użytku w danej szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia procedury monitorowania podstawy programowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. Procedura monitorowania podstawy programowej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Arkusz monitorowania podstawy programowej - matematyka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Arkusz monitorowania podstawy programowej - język obcy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Arkusz monitorowania podstawy programowej - chemia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 14. Dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 15. Monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w sicie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 16. Wytyczne do monitorowania podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 17. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (edukacja wczesnoszkolna)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 18. Program poprawy efektywności kształcenia

   

 19. Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia w szkole podstawowej

   

 20. Propozycja oceniania wg średniej ważonej ocen w zasadniczej szkole zawodowej i technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 21. Program zajęć korekcyjno–kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej

  Program jest przeznaczony dla uczniów klasy I edukacji wczesnoszkolnej mających
  trudności wczytaniu i pisaniu oraz edukacji matematycznej. Realizowany będzie podczas
  zajęć korekcyjno - wyrównawczych. Program jest zgodny z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 22. Arkusz do monitorowania procesów wspomagania i rozwoju w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 23. System badania osiągnięć uczniów w szkole

   

 24. Ocenianie wewnątrzszkolne w szkołach prowadzących kształcenie w zawodzie

   

 25. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 14
 26. Propozycja oceny opisowej osiągnięć ucznia z chemii

   

 27. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym. Ewaluacja w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym.

   

 28. Zapisy w dzienniku zajęć przedszkola z uwzględnieniem „zasady 1/5” dla dzieci 3 i 4-letnich

  Propozycja dotycząca zapisu zajęć w dzienniku przedszkola uwzględniająca zasadę 1/5 dla dzieci 3 i 4 - letnich wraz z komentarzem.

 29. Zasady dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania – obowiązujący stan prawny od 8 lipca 2014 r.

   

 30. Procedura oceny pracy nauczycieli

   

 31. Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 16
 32. Analiza struktury programu nauczania – układ tabelaryczny

   

 33. Analiza realizacji programu nauczania – układ tabelaryczny

   

 34. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

  Program nauczania z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w danej szkole dopuszcza, na wniosek nauczyciela, dyrektor szkoły. Poniżej prezentujemy wzór wniosku o dopuszczenie programu nauczania w liceum ogólnokształcącym. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 35. Arkusz rozmowy przedobserwacyjnej

  Na dwa dni przed obserwacją należy przeprowadzić z nauczycielem przedszkola rozmowę przedobserwacyjną. Jej celem jest uzyskanie szczegółowych informacji o planowanych zajęciach do obserwacji, o efektach oraz problemach w pracy nauczyciela, związanych z prowadzoną grupą dzieci, o sposobach realizacji nowej podstawy programowej: czy sprawia trudności, jeżeli tak, to jakie?, o doskonaleniu zawodowym, o współpracy z innymi nauczycielami, o współpracy z rodzicami itp. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 36. Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

  Obserwacji podlegają m.in. wszystkie rodzaje i formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu. Jej przeprowadzeniu służy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania taki arkusz. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 37. Arkusz kontrolny zasad organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

  Przedszkole jest zobowiązane do zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach. Sprawdź, czy w Twoim przedszkolu pomoc ta jest zorganizowana prawidłowo. Pomoże Ci w tym arkusz kontrolny zasad organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

 38. Arkusz kontrolny zasad odbierania dzieci z przedszkola

  Zasady odbierania dzieci z przedszkola podlegają kontroli. Dzięki arkuszowi kontroli sprawdzisz, czy Twoje przedszkole działa zgodnie z zasadami i nie ma uchybień w kwestii zasad odbierania dzieci z przedszkola. Pobierz wzór. 

 39. Arkusz kontrolny zabezpieczania i obiegu dokumentacji przedszkolnej

  Dokumentacja przedszkolna musi być odpowiednio zabezpieczona. Aby właściwie skontrolować obieg oraz poprawność zabezpieczenia dokumentacji przedszkolnej można posłużyć się arkuszem kontrolnym zabezpieczenia i obiegu dokumentacji przebiegu nauczania. 

 40. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie przedszkola

  Statut przedszkola musi być zgodny z przepisami prawa. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu przedszkola. Statut zawiera również inne postanowienia, które muszą być adekwatne do przyjętych zasad funkcjonowania szkoły. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie ma pomóc w określeniu, czy statut przedszkola nie wymaga przeprowadzenia zmian. 

 41. Arkusz kontroli zapisów w dzienniku zajęć

  Dyrektor przedszkola nadzoruje kontrolę wszystkich dzienników zajęć. W tym celu można posłużyć się przykładowym arkuszem kontroli zapisów w dzienniku zajęć, który można pobrać poniżej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 42. Arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu

  Zgodnie z systemem HACCP dyrektor w przedszkolu tworzy system monitorowania podjętych działań przydzielając je określonym pracownikom. Analizujemy i oceniamy wszystko to, co jest istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego przygotowywanych w przedszkolu posiłków i to, co mogłoby stać się przyczyną zatrucia pokarmowego dzieci lub innej choroby spowodowanej spożyciem zanieczyszczonej żywności. Właśnie te elementy należy poddać szczególnej kontroli oraz systematycznemu nadzorowi. Do pobrania arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 43. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór

  Informację o gotowości dziecka do podjęcia edukacji szkolnej należy wydać do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Decyzję wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonej obserwacji pedagogicznej dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 44. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej w przedszkolu

  Podczas kontroli realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć wykorzystujemy dwie techniki: analizę dokumentów (plan miesięczny pracy wychowawczo-dydaktycznej, dziennik zajęć) oraz rozmowę z kontrolowanym nauczycielem. Aby uporządkować zgromadzone w ten sposób informacje, zapisujemy je w specjalnie przygotowanym do tego arkuszu kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Arkusz kontroli miesięcznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej

  Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole. Temu celowi służyć ma dobry program wychowawczo-dydaktyczny. Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej podlega kontroli. Aby ułatwić tę kontrolę można posłużyć się specjalnie w tym celu przygotowanym arkuszem kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 46. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

   

 47. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

   

 48. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

   

 49. Arkusz obserwacji pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 50. Arkusz obserwacji innych zajęć

  Hospitacja to bezpośrednia obserwacja nie tylko zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych z dziećmi przez nauczyciela, ale również innych zajęć wynikających z tych zadań, np. wycieczek i zajęć terenowych, konkursów, współpracy z rodzicami, uroczystości i imprez. Arkusz obserwacji innych zajęć to wzór, który z pewnością przyda się każdemu dyrektorowi, przeprowadzającemu hospitację. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 51. Monitorowanie liczby zrealizowanych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego

  Pod koniec roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów wypełniają arkusz umożliwiający monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Wskazują w nim liczbę zaplanowanych i zrealizowanych godzin, a także treści, które nie zostały zrealizowane. Za prawidłowe wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 52. Arkusz monitorowania zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w cyklu trzyletnim

  Wychowawca klasy odpowiada za terminowe wypełnienie przez nauczycieli poszczególnych ankiet kontrolujących liczbę zrealizowanych zajęć edukacyjnych. Następnie wpisuje dane do arkusza monitorowania zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w cyklu trzyletnim 

 53. Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych po I semestrze

  Po pierwszym semestrze nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w gimnazjum, wypełniają arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Formułują w nim m.in. wnioski do pracy na przyszłość. Za terminowe i rzetelne wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 54. Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego

  Pod koniec roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów wypełniają arkusz umożliwiający monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Wskazują w nim liczbę zaplanowanych i zrealizowanych godzin, a także treści, które nie zostały zrealizowane. Za prawidłowe wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 55. Arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową

  Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, dopuszcza do użytku program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, bądź też program nauczania dla zawodu. Jednakże przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku szkolnego, dyrektor szkoły musi sprawdzić czy określony program nauczania jest zgodny z podstawą programową. Służy temu arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 56. Opinia w sprawie zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki

  Decyzję odnośnie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub indywidualny tok nauki podejmuje dyrektor szkoły. Przedtem jednak występuje m.in. do rady pedagogicznej o opinię w tej sprawie. Jest ona jednym z elementów, które dyrektor szkoły bierze pod uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawie udzielenia uczniowi zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. 

 57. Karta informacyjna innowacji pedagogicznej

  Dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę Kartę informacyjną innowacji pedagogicznej. Poniżej zamieszczamy jej wzór. 

 58. Informacja o gotowości szkolnej

  Nauczyciele wychowania przedszkolnego mają obowiązek przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, czyli dokonywania tzw. diagnozy przedszkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które powinny pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, a nauczycielowi – w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 59. Arkusz oceny programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 60. Analiza struktury programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 61. Analiza realizacji programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 62. Arkusz obserwacji zajęć - aktywność dzieci

  Stosowanie przez nauczyciela metod wywołujących aktywność dzieci. Organizowanie sytuacji angażujących dzieci do podejmowania samodzielnych działań i wykonywania czynności samoobsługowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 63. Arkusz obserwacji zajęć - stosowane przez nauczyciela sposoby indywidualizacji pracy podczas zajęć z zakresu matematyki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 64. Arkusz obserwacji zajęć w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 65. Arkusz obserwacji/kontroli pracy nauczyciela i zachowania uczniów

  Przed rozpoczęciem lekcji i po jej zakończeniu oraz podczas dyżuru na przerwach. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 66. Arkusz obserwacji - Ocena organizacji procesu nauczania na lekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 67. Arkusz obserwacji nauczyciela

  Ocena skuteczności kształcenia wybranych umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 68. Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych - przykład 2

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 69. Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych – przykład 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 70. Arkusz obserwacji wspomagajacej

   Przykład arkusza obserwacji wspomagającej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 71. Lista kontrolna ułatwiająca monitorowanie podstawy programowej po pierwszym etapie edukacyjnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 72. Sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej dla dyrektora po pierwszym etapie edukacyjnym

   Arkusz dla dyrektora.

 73. Sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej dla nauczycieli po pierwszym etapie edukacyjnym

   Arkusz do wypełnienia przez nauczycieli uczących.

 74. Arkusz analizy ilościowej realizacji podstawy programowej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 75. Plan monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie zgodności realizowanych treści i spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 76. Karta monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 77. Arkusz monitorowania podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 78. Arkusz kontroli dokumentacji realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 79. Arkusz analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej przez nauczycieli

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 80. Arkusz postępów dziecka trzyletniego

  Wzór arkusza postępów dziecka trzyletniego jest przygotowany do diagnozy dziecka w przedszkolu w oparciu o wymagania zawarte w podstawie programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 81. Monitorowanie podstawy programowej - nauczyciel

  Arkusz monitorowania podstawy programowej przeznaczony dla nauczyciela.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 82. Monitorowanie realizacji podstawy programowej - ocena efektów

  Dokument monitorowania efektów realizacji podstawy programowej z zakresu wybranego przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej. Dokument może być wypełniany przez nauczycieli uczących przedmiotu lub edukacji wczesnoszkolnej na zakończenie roku szkolnego lub na zakończenie etapu edukacyjnego.
  Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.
   

 83. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej

  Dokument monitorowania realizacji podstawy programowej z zakresu wybranego przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej, wypełniany na podstawie przeglądu dziennika lekcyjnego. Przewidziano w nim możliwość wyrywkowego udokumentowania realizacji wymagań szczegółowych z podstawy programowej przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej poprzez dwa przykładowe tematy zajęć. Można dodać więcej przykładów realizacji.
  Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.
   

 84. Arkusz analizy stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej

  Przykładowy arkusz analizy przygotowany został z myślą o przedszkolach. Uwzględnione w nim zostały m.in. takie elementy jak: umiejętności społeczne, czynności samoobsługowe, intelektualne i wiele innych, niezbędnych przy weryfikowaniu postępów wychowanka, a tym samym w analizowaniu stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 85. Arkusz obserwacji godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 86. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych

  Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych. Celem obserwacji jest monitorowanie realizacji podstawy programowej. Dokument zawiera wzór arkusz obserwacji oraz przykładowy – wypełniony arkusz.

 87. Szkolny zestaw programów nauczania

  Wzór dokumentu w sprawie dopuszczenia programów nauczania przez dyrektora do użytku szkolnego w gimnazjum.

 88. Arkusz przedhospitacyjny 5 – nowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

 89. Analiza realizacji podstawy programowej

  Analiza realizacji programu nauczania w układzie tabelarycznym jest uniwersalnym drukiem do wykorzystania we wszystkich typach szkół dla oceny stopnia realizacji programu nauczania.

 90. Analiza realizacji standardów wymagań na poszczególnych przedmiotach

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji standardów (do sprawdzianu) dla szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2012/13 można go jeszcze wykorzystać dla klas V i VI, a w roku szkolnym 2013/14 tylko w klasach VI.

 91. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w gimnazjum

  Szczegółowy druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej, dotyczy języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 26
 92. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanie przez nauczycieli

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej we wszystkich typach szkół kształcenia ogólnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 93. Zadania dyrektora w ramach monitoringu realizacji podstawy programowej

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 94. Arkusz monitorowania rytmiczności realizacji podstawy programowej w gimnazjum

  Dokument z zakresu monitorowania realizacji wymaganej ilości godzin podstawy programowej przedmiotu/zajęć edukacyjnych, wypełniany przez nauczycieli po każdym półroczu. Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 95. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej

  Dokument z zakresu monitorowania realizacji podstawy programowej przedmiotu, wypełniany po przeglądzie dziennika lekcyjnego i planu dydaktycznego nauczyciela. Do zastosowania w szkole podstawowej i gimnazjum.

 96. Zakres podstawy programowej, który należy uwzględnić w informacji o gotowości dziecka do szkoły

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informacjię o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Poniższy dokument wskazuje zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego do pozyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w poszczególnych sferach rozwoju, pomocny w przygotowaniu „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

   

 97. Plan diagnozy gotowości szkolnej dziecka

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Poniższy plan diagnozy jest dostosowany do pozyskania informacji potrzebnych do jej przygotowania.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 98. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

  Informację o gotowości dziecka do podjęcia edukacji szkolnej należy wydać do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Decyzję wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonej obserwacji pedagogicznej dziecka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 99. Arkusz ankiety dla nauczyciela szkoły badający losy absolwentów przedszkola

  Jednym z wymagań jest pozyskanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Ankieta jest sposobem pozyskania informacji od nauczycieli szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 100. Dziennik obserwacji - karta monitoringu czynności nauczyciela

  Monitorowanie czynności nauczyciela jest jednym z elementów nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora placówki. Proponowany dziennik obserwacji – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 101. Arkusz obserwacji problemowej wraz z przykładem wypełnienia

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji problemowej –  rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

   

 102. Arkusz obserwacji oceniającej

  Obserwacje muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej i gimnazjum sprawnie udokumentować obserwację oceniającą.

 103. Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji doradczo-doskonalącej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

 104. Arkusz obserwacji diagnozującej IV - biologia

  Obserwacje zajęć muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawnie udokumentować obserwację diagnozującą.

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 105. Skala Gotowości Szkolnej SGS – Arkusz obserwacji

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana Skala Gotowości Szkolnej jest narzędziem usprawniającym nauczycielowi dokonanie tej diagnozy poprzez wnikliwą obserwację zachowania dziecka 6-letniego oraz jego umiejętności.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 106. Podsumowanie wyników obserwacji końcowej - SGS

  Arkusz podsumowujący wyniki obserwacji końcowej jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej – narzędzia, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 107. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka GE-5 – Arkusz obserwacji

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowane kryteria Gotowości Edukacyjnej są narzędziem usprawniającym nauczycielowi dokonanie tej diagnozy poprzez wnikliwą obserwację zachowania oraz umiejętności dziecka 5 letniego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 108. Arkusz samowiedzy (samooceny dziecka)

  Wnikliwe poznanie dziecka przedszkolnego poprzez obserwację jego rozwoju, dostrzeganie zdolności oraz indywidualnego potencjału jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Prezentowany Arkusz samowiedzy czyli samooceny jest techniką umożliwiającą nauczycielowi pozyskanie niezbędnych informacji bezpośrednio od dziecka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 109. Arkusz obserwacji rozwoju umiejętności dziecka – akceptacja rodziców

  O wynikach dokonanej diagnozy rozwoju umiejętności dziecka przedszkolnego muszą być poinformowani jego rodzice/prawni opiekunowie. Prezentowany Arkusz umożliwia jasną i przejrzystą prezentację wyników uzyskanych w toku obserwacji, jak również uzyskanie od rodziców - bądź nie - akceptacji tych wyników.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 110. Zasada 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola” – 5- i 6-latki

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć grupy dzieci 5 i 6-letnich, korzystających z całodziennego pobytu w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 111. Zadania nauczycieli związane z realizacją nowej podstawy programowej – lista kontrolna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakazuje dyrektorowi przedszkola m.in. ewaluację wewnętrzną oraz kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Prezentowany inwentarz zadań nauczycieli pozwoli dyrektorowi usprawnić proces ewaluacyjno-kontrolny w zakresie realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 112. Propozycja zapisu z uwzględnieniem zasady 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola”

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie do zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 113. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową – nauczyciel

  Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ustanawia, że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera wykaz szczegółowych celów kształcenia i wychowania, opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań określonych w podstawie programowej i jest poprawny pod względem metodycznym i merytorycznym. Proponowany arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową pozwoli dyrektorowi każdej placówki dopuścić program własny nauczyciela zgodnie z obowiązującą podstawą prawną.

 114. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową – autor programu

  Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ustanawia, że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera wykaz szczegółowych celów kształcenia i wychowania, opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań określonych w podstawie programowej i jest poprawny pod względem metodycznym i merytorycznym. Proponowany arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową pozwoli dyrektorowi każdej placówki dopuścić program własny nauczyciela zgodnie z obowiązującą procedurą.

 115. Plan obserwacji - obserwacje problemowe

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji problemowej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację bieżącego nadzoru nad realizacją wybranych zadań edukacyjnych przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 116. Plan obserwacji - obserwacje doradczo-doskonalące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji doradczo-doskonalącej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 117. Plan obserwacji - obserwacje diagnozujące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu bieżącego nadzoru.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 118. Arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej

  Lekcje koleżeńskie są jedną z podstawowych form Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  Umożliwiają wymianę doświadczeń, są niezbędnym elementem dbałości o jakość pracy szkoły, jak również  wsparciem młodych nauczycieli na drodze ich awansu zawodowego. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej może być przydatny w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez dyrektora szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 119. Arkusz obserwacji zajęć

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 120. Protokół obserwacji lekcji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji tych zadań.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 121. Pytania dotyczące obserwacji zajęć w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 122. Zestaw dokumentacji – obserwacja diagnozująca

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 123. Arkusz protokołu z hospitacji zajęć pozalekcyjnych

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz protokołu z hospitacji zajęć pozalekcyjnych - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – umożliwi dyrektorowi sprawniejszą organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 124. Arkusz podsumowujący cykl obserwacji zajęć

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji diagnoztycznej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – umozliwi dyrektorowi lepszą organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 125. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami


   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 126. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 127. Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji uroczystości szkolnej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 128. Arkusz obserwacji lekcji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji – rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań oraz kontroli realizowania podstawy programowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 129. Arkusz obserwacji lekcji II

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji rozumianej jako narzędzie zbierania informacji, ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

 130. Rozmowa przed obserwacją – dyrektorska lista pytań

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa przed lekcją z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 131. Rozmowa po lekcji obserwowanej – obserwacja dyrektorska

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa po lekcji z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 132. Protokół obserwacji kontrolno-oceniającej

  Obserwacje zajęć muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły każdego typu sprawnie udokumentować obserwację kontrolno-oceniającą.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 133. Planowanie obserwacji diagnozującej oraz zapis rozmowy po obserwacji diagnozującej

  Niezbędnym elementem obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora jest rzetelne jej zaplanowanie oraz podsumowanie. Prezentowany arkusz umożliwia dyrektorowi każdej szkoły sprawne udokumentowanie obserwacji diagnozującej.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 134. Arkusz zbiorczy klasa I

  Zmiany wprowadzone od 1 września 2009r. rozporządzeniem MEN z 23.03.2009 r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. Nr 54, poz. 442) nakładają na dyrektora szkoły obowiązek monitorowania realizacji godzin wskazanych na dany etap edukacyjny. Prezentowany arkusz zbiorczy umożliwi dyrektorowi gimnazjum sprawne monitorowanie realizacji godzin wskazanych dla klasy pierwszej. Po odpowiedniej modyfikacji, stosownie do ramowego planu nauczania danej szkoły, dokument może być wykorzystany w innych typach szkół.

 135. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego - procedura szczegółowa

  Programy dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (poprzednio także Rady Rodziców). Niniejsza szczegółowa procedura dopuszczenia programów nauczania – zgodna z wytycznymi rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752) – systematyzuje ten proces krok po kroku.

 136. Nadzór nad realizacją podstaw i standardów wymagań

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, który obejmuje m. in. dbałość o prawidłową realizację podstaw programowych i wymagań egzaminacyjnych odpowiednich do danego etapu edukacyjnego. Proponowany arkusz zawiera przykładowe zadania dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawdzające pracę nauczycieli w tym zakresie.

 137. Kryteria oceny podręcznika do nauki języka obcego

  W rozporządzeniu MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie ma zasadniczych zmian w procedurze dopuszczania podręczników w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialny nauczyciel sam dokonuje oceny podręcznika, na bazie którego będzie realizował podstawę programową z danego przedmiotu. Niniejsze kryteria, opracowane na użytek podręcznika do nauki języka angielskiego, stanowią wzór również dla innych przedmiotów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 138. Arkusz obserwacji problemowej

  Obserwacje zajęć nauczyciela prowadzonych przez dyrektora muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawnie udokumentować obserwację problemową.

 139. Arkusz obserwacji problemowej II

  Obserwacje zajęć nauczyciela prowadzonych przez dyrektora muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sprawnie udokumentować obserwację problemową.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 140. Arkusz obserwacji

  Obserwacje muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi każdej szkoły sprawnie udokumentować obserwację oceniającą.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 141. Arkusz obserwacji oceniającej II

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji oceniającej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi przedszkola organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

 142. Arkusz obserwacji diagnozującej II

  Hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej sprawnie udokumentować hospitację diagnozującą w klasie I.

  Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej sprawnie udokumentować obserwację diagnozującą, prowadzoną w etapie edukacji wczesnoszkolnej.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 143. Arkusz obserwacji diagnozującej III - edukacja wczesnoszkolna

  Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły podstawowej sprawnie udokumentować obserwację diagnozującą, prowadzoną w etapie edukacji wczesnoszkolnej, dotycząca umiejętności wypowiadania się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 144. Arkusz obserwacji diagnozującej - przedszkole

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 145. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za wszystkie programy dopuszczone do użytku i używane w szkole, a przede wszystkim za uwzględnienie w tych programach całości podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego. Proponowany arkusz umożliwi dokonanie rzetelnej analizy zgodności każdego przyjętego programu nauczania z nową podstawą programową dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 146. Analiza i ocena programu nauczania

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za wszystkie programy dopuszczone do użytku oraz używane w szkole. Procedura dopuszczania zakłada, iż nauczyciel przedmiotowy dokona wnikliwej analizy i oceny proponowanego programu nauczania. Niniejszy schemat pokazuje jak zrobić to odpowiedzialnie.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 147. Karta monitorowania obecności i zachowania uczniów

  Do obowiązków nauczyciela–wychowawcy określonych w statucie szkoły należy min. bieżące monitorowanie frekwencji oraz zachowania uczniów na zajęciach. Proponowana karta miesięcznego monitoringu ułatwi wychowawcy zbieranie danych i dokumentowanie podjętych działań interwencyjnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 148. Karta monitorowania zachowania uczniów na przerwach

  Monitorowanie zachowań uczniów w szkole odbywa się również w czasie przerw śródlekcyjnych i należy do obowiązków każdego nauczyciela. Szczegółowo określa to regulamin dyżurów nauczycieli stanowiący załącznik do Statutu Szkoły. Proponowana karta ułatwi nauczycielom bieżące dokumentowanie zaistniałych sytuacji i podejmowanych interwencji tak w szkole podstawowej, jak w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 149. Arkusz miesięcznej analizy sytuacji wychowawczej klasy

  Zadania nauczyciela–wychowawcy klasy określone są w Statucie Szkoły – na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Jednym z takich zadań jest monitorowanie sytuacji wychowawczej zespołu klasowego. Proponowany arkusz pozwala dokonywać analizy w cyklu miesięcznym, co przydatne jest szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 150. Arkusz przedhospitacyjny 6 – nowa podstawa programowa

   

 151. Arkusz przedhospitacyjny 4 – nowa podstawa programowa

   

 152. Arkusz przedhospitacyjny 2 – dotychczasowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

 153. Arkusz przedhospitacyjny 1 – dotychczasowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

 154. Arkusze hospitacji

  Hospitacja lekcji związana jest z zapisem. Nie każdy z nas dyrektorów potrafi notować swoje spostrzeżenia. Często sporządzane zawierają nadmiar informacji, przeładowane są szczegółami. Prawidłowo sporządzone notatki powinny dotyczyć spraw zasadniczych, by w trakcie rozmowy pohospitacyjnej nie gubić się w drobnostkach, gdyż wówczas analiza lekcji dokonana będzie w sposób powierzchowny, niepełny, chaotyczny. Dużą pomocą w prowadzeniu obserwacji jest arkusz hospitacyjny. Dokonane w nim zapisy ułatwiają ocenę pracy nauczyciela, indywidualne podejście do każdej lekcji, przeprowadzenie analizy obserwowanych zajęć w oparciu o ich cele, treść, przebieg i metody oraz postawę nauczyciela i uczniów. Przedstawione poniżej arkusze hospitacyjne są jedynie propozycją, z której można skorzystać w całości lub części. Pamiętać jednak musimy, że konstrukcja arkusza zależy tylko i wyłącznie od osoby hospitującej. Arkusz hospitacyjny najlepiej spełni swoje zadanie wówczas, gdy zostanie osobiście opracowany przez hospitującego. Ma on bowiem jedynie pomóc dyrektorowi uporządkować jego spojrzenie na działania nauczyciela i uczniów. Zaprezentowane arkusze hospitacji można stosować we wszystkich typach szkół.

 155. Monitorowanie realizacji podstawy programowej pod kątem jakościowym. Realizacja podstawy programowej w kl. 1, 4,7

   

  Typ placówki: inne
  Ilość stron w dokumencie: 4

Współpraca z rodzicami (31)

 1. REGULAMIN RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU JEDNOODDZIAŁOWYM

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 9
 2. PRZYKŁAD REGULAMINU RADY RODZICÓW WRAZ Z UCHWAŁĄ RADY RODZICÓW W SPRAWIE REGULAMINU RADY

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 8
 3. Wzór notatki z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Zasady współpracy z rodzicami

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Ankieta dla rodziców - Zapotrzebowanie na zorganizowanie na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Wzór zawiadomienia o wycieczce przedszkolnej

  W sytuacji, gdy w przedszkolu organizowana jest wycieczka, należy pisemnie poinformować rodziców o terminie i miejscu wycieczki, osobie opiekuna, możliwym kontakcie itp. Pobierz wzór takiego zawiadomienia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

  Rodzice zobowiązani są do pisemnego wskazania wszystkich osób pełnoletnich, które są przez nich upoważnione do odbioru dziecka w danym roku szkolnym. Służy temu odpowiednie upoważnienie sporządzone na piśmie. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Wzór oświadczenia zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce

  Każdy rodzic zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udział dziecka w wycieczce. Niniejsza zgoda musi zostać sporządzona na piśmie. Pobierz wzór takiego oświadczenia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Procedura kontaktów z rodzicami

  Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie rodziców w życiu przedszkola. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele oraz rodzice. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Zawiadomienie rodziców o przeprowadzonym posiedzeniu Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

 11. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  Zaświadczenie wydaje się rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przepisy rozporządzenia nie wskazują ani aktualnego wzoru dokumentu, ani terminu jego przekazania, jednak, jak pokazuje praktyka, dyrektorzy przedszkoli wydają takie zaświadczenie do końca roku szkolnego. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 12. Odbieranie dziecka z przedszkola - lista dla nauczyciela

  Odbieranie dziecka z przedszkola ściśle określa odpowiednia procedura. Poniższa lista zawiera niezbędne informacje, kto i na jakich zasadach może odebrać dziecko z przedszkola, jak należy reagować w przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  Zaświadczenie wydaje się rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przepisy rozporządzenia nie wskazują ani aktualnego wzoru dokumentu, ani terminu jego przekazania, jednak, jak pokazuje praktyka, dyrektorzy przedszkoli wydają takie zaświadczenie do końca roku szkolnego. 

 14. Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce

  Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia zobowiązani są do wyrażenia zgody na udział dziecka w wycieczce. Niniejsza zgoda musi zostać sporządzona na piśmie 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 15. Wzór zawiadomienia rodziców o wycieczce szkolnej

  W sytuacji, gdy w szkole organizowana jest wycieczka, należy pisemnie poinformować rodziców o terminie i miejscu wycieczki, osobie opiekuna, możliwym kontakcie itp. Pobierz wzór takiego zawiadomienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 16. Oświadczenie w sprawie nauki religii i etyki

  Na mocy nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach została sprecyzowana forma wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii i etyki. Dotychczas oświadczenie było wyrażane w najprostszej formie, zwykle ustnej. Od 1 września 2014 r. obowiązywać będzie jedynie deklaracja w formie pisemnej. W przypadku uczniów niepełnoletnich to rodzice zadecydują o udziale w wybranych zajęciach, składając w imieniu dziecka stosowne oświadczenie. Co ważne, uczeń ma prawo chodzić na zajęcia religii i etyki jednocześnie oraz nie uczestniczyć w żadnym z tych zajęć. 

 17. Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 18. Wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego

  W przypadku, gdy dyrektor szkoły stwierdzi, że dziecko nie spełnia lub nie podjęło obowiązku szkolnego, zaś interwencje wychowawcy lub pedagoga szkolnego nie odnoszą skutku, kieruje do rodziców lub opiekunów dziecka upomnienie. Pismo należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz kierowany do rodziców należy nadać za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 19. Informacja dla rodziców odnośnie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi

   Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, któremu ma być udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, muszą być właściwie poinformowani o zakresie tej pomocy oraz jej formach. Wzór takiej informacji do pobrania poniżej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Pismo do rodziców w sprawie pozyskania sponsorów lub darowizny

  Sponsora czy darczyńcy najłatwiej szukać wśród społeczności lokalnej. Najczęściej jest to przedsiębiorca będący jednocześnie rodzicem dziecka uczęszczającego do szkoły, która szuka wsparcia. Najłatwiej znaleźć go na organizowanych przez szkołę zebraniach z rodzicami. Poniżej wzór pisma do rodziców w sprawie pozyskania sponsorów lub darowizny. 

 21. Życzenie organizowania zajęć z etyki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 22. Wzór umowy w sprawie świadczenia usług przez przedszkole

  Prezentowany wzór wskazuje elementy związane ze świadczeniem usług przez przedszkole. Może być wykorzystany w zaprezentowanej formie lub można go dowolnie modyfikować.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 23. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

  Przedszkolna procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki przewiduje, iż dziecko może być odbierane przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny – pod warunkiem, że osoba ta będzie do tego pisemnie upoważniona. Prezentowany wzór takiego upoważnienia winien być załącznikiem do dokumentu, jakim jest ww. procedura.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Rejestr upoważnień telefonicznych do odbioru dziecka z przedszkola

  Przedszkolna procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki przewiduje, iż dziecko może być odbierane przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny – pod warunkiem, że osoba ta będzie do tego upoważniona pisemnie lub telefonicznie. Prezentowany wzór rejestru upoważnień składanych drogą telefoniczną winien być załącznikiem do dokumentu, jakim jest w/w procedura.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 25. Schemat scenariusza spotkania z rodzicami

  Schemat, wg którego można konstruować scenariusz spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 26. Propozycja scenariusza Festynu Rodzinnego

  Wśród imprez środowiskowych, organizowanych przez przedszkola, wielką popularnością cieszą się FESTYNY RODZINNE. Ich celem jest zarówno integracja społeczności przedszkolnej, jak i promocja placówki na zewnątrz. Prezentowany scenariusz takiego festynu może być wykorzystany przez każdą placówkę wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 27. Test domowy gotowości szkolnej - propozycja dla rodziców

  Nauczyciel przedszkola prowadząc i dokumentując diagnozę przedszkolną dzieci w roku poprzedzającym planowane przez nie rozpoczęcie nauki w szkole, powinien czynić to we współpracy z rodzicami dziecka. Prezentowany test domowej gotowości szkolnej ułatwi uzyskanie opinii rodziców na temat zachowania i umiejętności ich 5–6-latka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 28. Wywiad z rodzicami – program pracy z uczniem zdolnym

  Przykład wywiadu przeprowadzanego przez wychowawcę z rodzicami ucznia zdolnego.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Ewidencja spotkań z rodzicami, uczniami

  Jednym z elementów nadzoru pedagogicznego jest współpraca z rodzicami uczniów. Ewidencja spotkań z nimi usprawni dyrektorowi szkoły organizację procesu ewaluacyjno-kontrolnego w tym obszarze.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 30. Oświadczenie rodzica o nieobecności dziecka

  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami określa w art. 15, iż nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Na podstawie art.18 ww. ustawy rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna nakładana na ustawowego przedstawiciela dziecka do wysokości 8 000 zł. Proponowany wzór oświadczenia jest formą dokumentowania współpracy z rodzicem w zakresie kontroli spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Informacje o zasadach komunikowania się rodzica ze szkołą

  Współpraca z rodzicami jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Aby była efektywna, konieczne jest rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości rodziców w tym zakresie. Proponowany kwestionariusz ankiety pomoże wychowawcy szybko i sprawnie uzyskać niezbędne informacje.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (77)

 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 2. IPET dla dziecka niedowidzącego w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 12
 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - upośledzenie lekkie - technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 4. Przykładowy program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 6. IPET dla dziecka z niedosłuchem

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 7 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 7. IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 7 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 8. Analiza wniosku do poradni pp o przeprowadzenie diagnozy ucznia w przypadku braku efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Dokumentowanie udzielania słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 25 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 10. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 12 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 11. IPET dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 10 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 13. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 14. IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 15. Plan wspomagania nauczycieli w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 16. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z autyzmem

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 18. Plan terapii pedagogicznej do pracy z dziećmi w poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 19. Plan terapii logopedycznej do pracy z dziećmi w poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 20. Zadania nauczyciela wspierającego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 21. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – I etap edukacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 22. Przykład: Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Afazja motoryczna – etap edukacyjny: przedszkole.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 23. Program pracy terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 24. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. IPET dla dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

   

 26. Powołanie zespołu nauczycieli i specjalistów dla ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem specjalnym

   

 27. Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

   

 28. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 29. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 30. Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi przez pedagoga szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 31. Wniosek dyrektora o wgląd w sytuację rodzinna dziecka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 32. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

   

 33. Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia/pełnoletniego ucznia

   

 34. Zarządzanie dyrektora przedszkola w sprawie powołania zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

   

 35. Wewnętrzna polityka antymobbingowa w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 36. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Przykład pisma do sądu rodzinnego

  Przedszkole jest zobowiązane do wczesnego rozpoznania niedostosowania społecznego dziecka i podejmowania stosownych działań profilaktycznych i wychowawczych. W przypadku braku współpracy rodziców i poprawy sytuacji rodzinnej trzeba sięgać po inne środki – powiadomić sąd rodzinny. Osoba zgłaszająca (np. dyrektor przedszkola) nieprawidłowości w rodzinie prosi sąd o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 38. Protokół posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 39. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

  Celem placówki oświatowej jest wczesne diagnozowane i pomoc dzieciom sprawiającym trudności edukacyjne. Zapoznaj się z procedurą dotyczącą diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz dowiedz się, jak zapobiegać zaburzeniom zachowania poprzez wykorzystanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 40. Powołanie Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

 41. Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

  Przedstawiamy listę wskazówek dla nauczyciela jak można rozwijać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspomagać w tym rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 42. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 43. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje jego dyrektor. Pomocy tej udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. Poniżej znajduje się do pobrania gotowa procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

 44. Powołanie Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

 45. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (wypełniona) - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 46. Informacja dla rodziców na temat ustalonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, któremu ma być udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, muszą być właściwie poinformowani o zakresie tej pomocy oraz jej formach. Wzór takiej informacji do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 47. Wzór wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną sporządzanego przez wychowawcę

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 48. Wzór pisma do rodzica/opiekuna prawnego ucznia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 49. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi, to różnorodne działania polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Dla sprawnego funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej warto posłużyć się gotową procedurą. 

 50. Powołanie zespołu koordynującego pomoc psychologiczno - pedagogiczną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 51. Kontrakt wychowawczy

  Kontrakt pomiędzy wychowawcą klasy reprezentującym wszystkich nauczycieli, a uczniami dotyczący najważniejszych zasad zachowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 52. Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

  Przykładowy wzór decyzji o odroczenie obowiązku szkolnego do wykorzystania przez szkołę podstawową.

 53. Wewnętrzna polityka antymobbingowa

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 54. Opinia wychowawcy na temat ucznia

  Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki składa się za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i dotychczasowych osiągnięciach ucznia. Prezentowany wzór ułatwi nauczycielom opracowanie takiej opinii.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 55. Decyzja dyrektora o przyznaniu indywidualnego toku/programu nauczania

  Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prezentowany wzór takiej decyzji ułatwi jej skonstruowanie.

 56. Wniosek o zapewnienie dziecku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na terenie domu rodzinnego

  Na podstawie § 4.2 rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim rodzic/prawny opiekun może złyć wniosek o organizację zajęć dla dziecka w domu rodzinnym. Dokument jest przykładem takiego wniosku.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 57. Zeszyt obserwacji uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim dyrektor ma obowiązek objęcia zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie realizowania takich zajęć. Prezentowany dokument pozwoli na prowadzenie obserwacji realizowanych zajęć.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 58. Opinia na temat ucznia

  Wzór opinii o uczniu dla sądu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 59. Wzór pisma w sprawie naucznia indywidualnego

  Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie nauczania indywidualnego.

 60. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego

  Zamieszczony wzór decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być wykorzystany we wszystkich typach szkół.

 61. Opinia o uczniu na prośbę sądu

  Na wniosek sądu szkoła ma obowiązek wystawiania opinii o postępach w nauce i zachowaniu się ucznia. Prezentowany schemat ułatwi wychowawcy/pedagogowi szkolnemu rzetelne jej opracowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 62. Druk zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

  Druk jest opracowany dla szkoły podstawowej, by ułatwić gromadzenie danych o uczniu i stworzyć właściwą grupę na zajęcia świetlicowe.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 63. Przykłady zabaw do wykorzystania podczas spotkań adaptacyjnych

  Przy organizowaniu w przedszkolu zajęć adaptacyjnych dla dzieci i ich rodziców należy przede wszystkim zadbać o dobrą i bezpieczną wspólną zabawę. Proponowany poniżej zestaw zabaw uatrakcyjni spotkanie i umożliwi integrację dzieci z dorosłymi w przyjaznej atmosferze.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 64. Przykładowy scenariusz zajęć integrujących

  Integracja społeczności przedszkolnej to ważne zadanie wychowawczo-profilaktyczne. Dzieciom umożliwia lepszą adaptację w placówce, a rodzicom stwarza szanse bycia partnerami przedszkola. Proponowany scenariusz takich zajęć spełnia te oczekiwania, gwarantując dobrą, wspólną zabawę.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 65. Formy adaptacji

  Podstawą efektywnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest prawidłowa adaptacja dzieci objętych tymi działaniami w przedszkolu. Prezentowany wzór organizacji różnych form adaptacyjnych może być przydatny w przedszkolu każdego typu.

 66. Propozycja indywidualnego programu wspomagającego

  Jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych jest indywidualna praca wspomagająca ich wszechstronny rozwój. Prezentowany program obejmuje najważniejsze obszary funkcjonowania dziecka, które należy poddać indywidualnemu wspomaganiu za zgodą jego rodziców.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 67. Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla ucznia, jak radzić sobie w przypadku prześladowania w szkole

  Jedną z form wsparcia ucznia w trudnych sytuacjach są ulotki oraz informacje eksponowane na szkolnych gazetkach. Prezentowane wskazówki mogą ułatwić uczniom radzenie sobie w przypadku prześladowania na terenie szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 68. Wzór opinii szkoły o uczniu kierowanej do sądu

  Na wniosek sądu szkoła ma obowiązek wystawiania opinii o postępach w nauce i zachowaniu się ucznia. Prezentowany schemat ułatwi wychowawcy/pedagogowi szkolnemu rzetelne jej opracowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 69. Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Jednym ze sposobów dokumentowania współpracy z rodzicami jest notatka służbowa. Prezentowany wzór takiej notatki może być wykorzystany przez koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole w przypadku interwencji wobec ucznia zagrażającego swym zachowaniem

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 70. Notatka służbowa z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Jednym ze sposobów dokumentowania oddziaływań interwencyjnych podejmowanych w szkole jest notatka służbowa. Wzór takiej notatki, sporządzonej przez koordynatora ds. bezpieczeństwa z pedagogiem szkolnym, może być wykorzystany w przypadku ucznia, który poprzez swoje zachowanie stanowi zagrożenie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 71. Notatka służbowa z rozmowy z dyrektorem szkoły w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Każda szkoła posiada procedury interwencji na wypadek ryzykownych zachowań uczniów, w tym zagrażających bezpieczeństwu. Notatka służbowa, której wzór prezentujemy, jest jedną z form dokumentowania podjętych działań.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 72. Kontrakt sytuacyjny – złe zachowanie ucznia – wersja II

  Kontrakt jest jedną z metod pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę uczniom mającym szczególne problemy z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków, łamiącym nagminnie szkolne zasady – czyli trudnym wychowawczo. Jego celem jest wsparcie ucznia i jego rodziców w procesie zmiany nieakceptowanego postępowania na właściwe. Musi zatem zawierać oczekiwania i zobowiązania każdej ze stron oraz opis konsekwencji zgodnych z prawem, jakie będą wyciągnięte w przypadku jego niedotrzymania. Kontrakt może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 73. Decyzja administracyjna zwalniająca ucznia z zajęć

  Przykładowy druk decyzji administracyjnej zwalniającej ucznia z zajęć.

 74. Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu bądź będących pod opieką kuratora sądowego

  Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, którzy objęci są dozorem kuratorskim, monitorowanie ich sytuacji edukacyjno-rodzinnej, w tym spełnienia szkolnego obowiązku. Zatem karta ewidencji takich uczniów może być przydatna w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 75. Kontrakt na linii uczeń - nauczyciel - rodzic

  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspieranie rodziców w procesie wychowania jest statutowym zadaniem szkoły. Jedną z form pomocy jest kontrakt zawierany trójstronnie w przypadku wspierania ucznia w próbie zmiany jego postaw wobec szkolnych obowiązków. Niniejszy wzór może być wykorzystany przez każdego nauczyciela i pedagoga szkolnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 76. Strategie prowadzące do poprawienia dyscypliny w klasie, szkole

  Trudnych sytuacji w szkole nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Nawet nauczyciel z największym doświadczeniem, wyczuciem pedagogicznym wcześniej czy później stanie w obliczu trudnej sytuacji. Jeżeli wyraźnie czujemy, że różne zachowania uczniów mają na celu skrzywdzenie czy upokorzenie kogokolwiek – REAGUJMY. Warto wówczas wykorzystać strategie prowadzące do poprawienia dyscypliny u ucznia, w klasie, szkole. Przedstawione strategie można stosować we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 77. Kontrakt wychowawczy nauczyciel – uczeń

  Wprowadzenie kontraktu wychowawczego nauczyciel – uczeń ułatwia zintegrowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i dydaktycznych realizowanych przez szkołę, gwarantuje współdziałanie wszystkich nauczycieli na rzecz wychowania, a nie tylko wychowawców klas, umożliwia utrzymanie równowagi pomiędzy działaniami dydaktycznymi a wychowawczo-profilaktycznymi oraz ułatwia współpracę wszystkich nauczycieli z rodzicami uczniów. Wytyczenie jasnych, zrozumiałych dla wszystkich uczniów zasad zachowania się w określonych sytuacjach ułatwia pracę wychowawczą w grupie. Zasady te muszą być jednak zaakceptowane przez uczniów. Podpisy złożone pod kontraktem przez wszystkich uczniów obligują ich do przestrzegania zawartych tam postanowień. Fakt podpisu złożonego dobrowolnie ma duże znaczenie psychologiczne i pomaga w budowaniu poczucia odpowiedzialności u ucznia. Uświadamia młodzieży, że już nie wypada się „wykręcać”, „kombinować”. Przedstawiona propozycja kontraktu może być stosowana w szkole podstawowej i gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT