Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYStatuty, koncepcje pracy, uchwały

 1. Przykładowe zapisy w statucie szkoły dotyczące egzaminów i oceniania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 31 Marzec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 8
 2. Przykładowe zapisy w statucie szkoły dotyczące przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Marzec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Wzór zmiany statutu placówki w związku z ustawą z dnia 9 sierpnia 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Wzór zmiany statutu uwzględniającego nauczanie na odległość (nauczanie zdalne)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Październik 2022
  Liczba stron w dokumencie: 7
 5. Przykładowa uchwała w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły ponadpodstawowej

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 8. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 41
 9. Statut przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 22
 10. Statut liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 11. Statut zespołu szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 11
 12. Uchwała Rady Rodziców w sprawie programu profilaktyczno-wychowawczego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 22
 14. Statut szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 26 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 23
 15. Koncepcja pracy przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 16. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 17. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 10
 18. Statut Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 19. Wzór statutu technikum budowlanego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 20. Wzór uchwały zmian w statucie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 21. Procedura projektowania i uchwalania zmiany statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 22. Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Uchwała w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w projekcie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 27. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 28. Uchwała w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 29. Uchwała w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 31. Statut młodzieżowego domu kultury

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 32. Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 24 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Pismo w sprawie rekolekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 35. Kontynuowanie nauki w OHP

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 36. Informacje dotyczące oddziałów integracyjnych w statucie szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 37. Podstawa prawna uchwały rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 38. Przykładowy wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Wzór uchwały – uchwalenie przez radę pedagogiczną nowego statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Wzór wniosku do organu prowadzącego o zmianę/nadanie imienia szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 22
 43. Wzór uchwały rady pedagogicznej przyjmującej nowy statut

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 44. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 20
 45. Statut publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi – przykładowe rozwiązania do wykorzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 26 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 24
 46. Wzór Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 47. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów szkoły – rozdział statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 12
 48. Statut przedszkola z oddziałami specjalnymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 49. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 50. Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 3 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 38
 51. Opinia rady pedagogicznej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 52. Opinia rady pedagogicznej w sprawie zestawu podręczników w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 53. Statut niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 3 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 34
 54. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 55. Statut zespołu szkolno-przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 56. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2021
  Liczba stron w dokumencie: 60
 57. Statut bursy

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 18
 58. Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 59. Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 68
 60. Statut publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego (stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 49
 61. Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 62. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 63. Zapis w statucie szkoły podstawowej dotyczący organizacji zajęć dodatkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Umowa o sprawowanie opieki w niepublicznym przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 65. Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 66. Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 67. Postanowienie (uchwała) rady pedagogicznej o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 68. Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 69. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie organizacji spotkań z rodzicami wychowanków

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 70. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Uchwała Rady Rodziców przedszkola w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Uchwała Rady Rodziców przedszkola w sprawie planu finansowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

  Odnośnie dopuszczenia programu nauczania dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej. Nauczyciele przedstawiają radzie pedagogicznej proponowane programy nauczania, a ona podejmuje uchwałę opiniującą. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 76. Wniosek o wprowadzenie zmian do statutu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 77. Projekt zmian w statucie szkoły

  Statut szkoły jest najważniejszym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu szkoły. Poniżej do pobrania znajduje się wzór projektu zmian w statucie szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT