Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYStatuty, koncepcje pracy, uchwały

 1. Uchwała rady rodziców w sprawie programu profilaktyczno-wychowawczego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 28 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 21
 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 4. Statut szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 1 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 23
 5. Koncepcja pracy przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 6. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 7. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 8. Statut liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 9. Statut Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 10. Wzór statutu technikum budowlanego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 11. Przykładowy statut niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 20
 12. Wzór uchwały zmian w statucie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 13. Procedura projektowania i uchwalania zmiany statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 14. Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 15. Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 18. Uchwała w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w projekcie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Uchwała w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Uchwała w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 22. Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 23. Statut młodzieżowego domu kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 24. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – załącznik do statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 25. Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Zarządzenie dyrektora szkoły wprowadzające regulamin udostępniania bezpłatnych podręczników

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 27. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 28. Pismo w sprawie rekolekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 29. Kontynuowanie nauki w OHP

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 30. Przykłady uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 31. Informacje dotyczące oddziałów integracyjnych w statucie szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 32. Podstawa prawna uchwały rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 33. Przykładowy wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Statut bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 18
 35. Wzór uchwały – uchwalenie przez radę pedagogiczną nowego statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie nadania nowego statutu Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 30 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 37. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Wzór wniosku do organu prowadzącego o zmianę/nadanie imienia szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 22
 41. Wzór uchwały rady pedagogicznej przyjmującej nowy statut

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 42. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 22
 43. Statut publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi - przykładowe rozwiązania do wykorzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 25
 44. Wzór Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 45. Statut zespołu szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 22
 46. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 39
 47. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów szkoły – rozdział statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 12
 48. Koncepcja pracy szkoły podstawowej

   Realizacja w placówce zadań zgodnych z przepisami wynikającymi z nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 49. Statut przedszkola z oddziałami specjalnymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 50. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 51. Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 38
 52. Opinia rady pedagogicznej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 53. Opinia rady pedagogicznej w sprawie zestawu podręczników w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 54. Statut niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 34
 55. Statut zespołu szkolno - przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 56. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 59
 57. Statut bursy

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 58. Statut przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 23
 59. Statut branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 30
 60. Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 61. Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 68
 62. Statut publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego (stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 49
 63. Zapis w statucie szkoły podstawowej dotyczący organizacji zajęć dodatkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 64. Umowa o sprawowanie opieki w niepublicznym przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 65. Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

  Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej szkoły, która w drodze uchwały ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 66. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie organizacji spotkań z rodzicami wychowanków

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 67. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 68. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 69. Uchwała rady rodziców przedszkola w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 70. Uchwała rady rodziców przedszkola w sprawie planu finansowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Zarządzenie w sprawie przyjęcia zmian w statucie przedszkola

  W przypadku przedszkola publicznego zmiany w statucie przeważnie dokonywane są przez organ prowadzący. Tej kompetencji organ prowadzący nie przekazuje dyrektorowi, czy radzie pedagogicznej, jeżeli ją powoła. Przyczyną zmian w statucie przedszkola mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa. 

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola

  Statut przedszkola jest najważniejszym dokumentem regulującym sposób funkcjonowania przedszkola. W przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian do statutu powoduje jego nieczytelność, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego. Poniżej znajduje się do pobrania wzór zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Wniosek o wprowadzenie zmian do statutu szkoły

  Prawo do występowania z wnioskiem o zmiany w statucie lub z opiniami ma każdy organ szkoły rada szkoły, rada pedagogiczna, w tym dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie może wystąpić również organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Projekt zmian w statucie szkoły

  Statut szkoły jest najważniejszym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu szkoły. Poniżej do pobrania znajduje się wzór projektu zmian w statucie szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 76. Przykładowy statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

 77. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

 78. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji o nazwie Szkolny system wspierania uzdolnień

   

 79. Przykład statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie)

   

 80. Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

   

 81. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

   

 82. Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów

   

 83. Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

   

 84. Postanowienie (uchwała) rady pedagogicznej o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego

   

 85. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

  Odnośnie dopuszczenia programu nauczania dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej. Nauczyciele przedstawiają radzie pedagogicznej proponowane programy nauczania, a ona podejmuje uchwałę opiniującą. 

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT