Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie kadrą Dokumenty Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych

 1. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy świetlicy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 7 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Plan wspomagania i doskonalenia nauczycieli – dokument dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Dokumentowanie pracy psychologa i pedagoga SOSW

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 5. Wzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 14 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 6. Opis stanowiska pracy nauczyciela

  Zatrudniając nauczyciela, dyrektor szkoły powinien zaznajomić nauczyciela z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku (np. poprzez wręczenie nauczycielowi zakresu czynności). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Lista pytań kontrolnych służących pomiarowi osiągnięć zespołu realizującego projekt edukacyjny

  Każdy zespół powołany w placówce ma określone zadania do zrealizowania, wyznaczone np. przez dyrektora. Lista pomaga w zweryfikowaniu faktycznych osiągnięć zespołu i wskazaniu obszarów niezbędnych do dopracowania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego

  Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego. Uwzględnia realizację zaplanowanych zadań (priorytety, imprezy szkolne, wspomaganie pracy szkoły), realizację także zadań pozaplanowych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 9. Propozycje sprawozdań z pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli po I okresie roku szkolnego i z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT