Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie kadrą Dokumenty Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych

 1. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy świetlicy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 7 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Plan wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym - plan WDN-u na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 3. Plan wspomagania i doskonalenia nauczycieli – dokument dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 4. Dokumentowanie pracy psychologa i pedagoga SOSW

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 6. Wzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 14 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 7. Opis stanowiska pracy nauczyciela

  Zatrudniając nauczyciela, dyrektor szkoły powinien zaznajomić nauczyciela z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku (np. poprzez wręczenie nauczycielowi zakresu czynności). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Lista pytań kontrolnych służących pomiarowi osiągnięć zespołu realizującego projekt edukacyjny

  Każdy zespół powołany w placówce ma określone zadania do zrealizowania, wyznaczone np. przez dyrektora. Lista pomaga w zweryfikowaniu faktycznych osiągnięć zespołu i wskazaniu obszarów niezbędnych do dopracowania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego

  Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego. Uwzględnia realizację zaplanowanych zadań (priorytety, imprezy szkolne, wspomaganie pracy szkoły), realizację także zadań pozaplanowych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 10. Propozycje sprawozdań z pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli po I okresie roku szkolnego i z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego

   

 11. Tematyka zebrań i schematy rad pedagogicznych na cały rok szkolny

   

 12. Plan pracy zespołu przedmiotowego

   Wzór jest propozycją planu pracy zespołu przedmiotowego do wszystkich typów szkół.

 13. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego

  Przykład sprawozdania z działań zespołu wychowawczego.

 14. Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu profilaktyki

  Przykład sprawozdania przygotowanego przez pedagoga szkolnego z realizacji programu profilaktyki.

 15. Sprawozdanie z pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Sprawozdanie z pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być wykorzystane do każdego typu placówki.

 16. Przykładowa struktura raportu ewaluacyjnego

  Prezentowany schemat raportu może być wykorzystany w każdym typie placówki oświatowej. Jest to wzór wraz z komentarzem i omówieniem wymaganych elementów.

 17. Sprawozdanie z realizacji zadan zawartych w programie wychowawczym

  Sprawozdanie z realizacji zadań programu wychowawczego uwzględnia ocenę ich realizacji wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny.

 18. Sprawozdanie z realizacji zadan zespołów przedmiotowych

  Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych uwzględnia ocenę realizacji podjętych zadań wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny i rekomendacjami na przyszły rok szkolny. Załączony arkusz wniosków ułatwia planowanie pracy szkoły.

 19. Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela przedmiotu

  Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela przedmiotu wyszczególnia różnorodne informacje: statystyczne, średnie wyniki klas, rozkład ocen w poszczególnych klasach a także stopień realizacji podstaw programowych z przedmiotów oraz ścieżek edukacyjnych obowiązujących jeszcze przez 2 kolejne lata szkolne w szkołach podstawowych oraz gimnazjach wg „starej” podstawy programowej. Zawiera także rekomendacje rozumiane jako wskazania do pracy na rok następny (ew. następne półrocze).

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT