Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYRegulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: „organ prowadzący szkołę/placówkę wyodrębnia w swoim budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe” oraz uchwały rady gminy/miasta określającej szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania tych środków na dany rok budżetowy. Prezentowany regulamin – zawierający obowiązującą procedurę – ułatwi nauczycielowi podjęcie starań o takie dofinansowanie.

Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2015
Data publikacji: 2 Listopad 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT