Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru

Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”. Poniżej przedstawiono schemat sprawozdania dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności szkoły za I półrocze roku szkolnego. Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego powinno zostać wzbogacone o wyniki i wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji i kontroli (zgodnie z zapisem § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , poz. 1324 z późn. zm.).

Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021
Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
Data publikacji: 24 Lipiec 2012
archiwum

Publikacja
Dokument opracowany i opublikowany na prośbę
użytkowników serwisu
wiecejPodgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT