Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYRegulamin Samorządu Uczniowskiego

Podstawą prawną tworzenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 55 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Samorząd Uczniowski ma za zadanie integrować społeczność danej szkoły, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów. W nowoczesnej szkole Samorząd powinien spełniać przede wszystkim funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien być podstawową formą współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości. Przedstawiony wzór regulaminu ma zastosowanie do wszystkich typów szkół.

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
Data publikacji: 5 Sierpień 2009


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT