Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania, zwolnienie byłoby dopuszczalne po uzyskaniu negatywnej oceny pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem albo za...

PORADA PRAWNA

16 grudnia 2019 Inne

Jako dyrektor szkoły mam problem z nauczycielem, który wybitnie nie radzi sobie w klasie z uczniami. Jest to nauczyciel dyplomowany, anglista. Od rozpoczęcia roku szkolnego odbyłem trzykrotnie rozmowy, ale nie widać poprawy. Dzieci ignorują obecność nauczyciela, przeszkadzają, chodzą po pracowni, a ostatnio doszło nawet do okopania jednej z uczennic. Jedynym wyjściem byłoby wypowiedzenie umowy o pracę. Nigdy nie musiałem nikogo zwalniać. Nadmieniam, że rodzice zaczynają żądać zmiany nauczyciela. Proszę o procedury związane z wygaszeniem umowy tegoż nauczyciela.

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania, zwolnienie byłoby dopuszczalne po uzyskaniu negatywnej oceny pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron za zgodą nauczyciela w terminie ustalonym przez strony – art. 23 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć umowę można wypowiedzieć za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego (31 sierpnia 2020 r.) z powodu niezadowalających wyników pracy i nienależytego nadzoru nad uczniami (art. 27 ust. 1 KN) albo za zgodą nauczyciela za porozumieniem stron w terminie ustalonym przez strony (art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 KN). W sytuacji zatrudnienia na czas określony nauczyciela można zwolnić za wypowiedzeniem, którego długość jest uzależniona od okresu zatrudnienia w danej szkole i nie wymaga podania przyczyny zwolnienia nauczyciela (art. 32 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) albo za porozumieniem stron w terminie ustalonym przez strony (art. 30 § 1 pkt 1 KP). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT