Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Powyższe rozwiązanie jest nieprawidłowe, jeżeli psycholog jest nauczycielem. Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021...

PORADA PRAWNA

19 listopada 2021 Kadry

Czy psycholog może być zatrudniony w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w placówce niepublicznej w wymiarze nieprzekraczającym średnio 4 godzin tygodniowo? Co w przypadku gdy w jednym miesiącu psycholog przepracuje 10 godzin łącznie, ale w jednym tygodniu – czy można z nim wówczas zawrzeć umowę zlecenia lub zatrudnić go w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

Powyższe rozwiązanie jest nieprawidłowe, jeżeli psycholog jest nauczycielem. Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Przepis ten nie uprawnia do przeliczania wymiaru 4 godzin „średnio” tygodniowo w jakimś okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym), a więc jeśli w niektórych tygodniach nauczyciel psycholog przepracuje 10 godzin, to obowiązuje wymóg zawarcia z nim umowy o pracę (art. 10a ust. 1 KN).

Natomiast w sytuacji gdy psycholog nie jest nauczycielem, na stanowisku niepedagogicznym zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej nie jest ograniczone tygodniową liczbą godzin oraz jest dopuszczalne, gdy psycholog nie będzie wykonywał zadań w warunkach typowych dla stosunku pracy, do których należy otrzymywanie poleceń co do czasu i miejsca, czy sposobu wykonywania zadań (art. 22 § 1 – §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT