Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z wynagrodzenia za pracę odlicza się z najbliższej wypłaty, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który...

PORADA PRAWNA

Jakie są zasady potrącania wynagrodzenia za okres strajku? (nauczyciele strajkowali od 8 do 25 kwietnia)? Czy należy odliczać wynagrodzenie za soboty i niedziele w okresie strajku?

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się z najbliższej wypłaty, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, w tym za czas udziału w strajku - art. 87 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 174. Nadpłacone wynagrodzenie może zostać odjęte od najbliższej wypłaty bez zgody nauczyciela, a późniejsze potrącenie wymaga uzyskania pisemnej zgody pracownika (art. 91 § 1 KP). Potrącenia dokonuje się w sposób uregulowany w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. W przypadku pracownika wynagrodzenie za kwiecień 2019 r., gdy w tym miesiącu pracownik brał udział w strajku, oblicza się w następujący sposób: miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ze stałymi dodatkami dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, czyli wynagrodzenie dzieli się przez 168 godzin (21 dni roboczych * 8 godzin) w celu obliczenia wynagrodzenia za 1 godzinę. Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy, np. 8 godzin, gdy pracownik strajkował przez cały 1 dzień i nie świadczył pracy, a gdy nauczyciel w ogóle nie świadczył pracy od 8 do 25 kwietnia w dniach od poniedziałku do piątku, potrącenie obejmuje 14 dni * 8 godzin. Potrącanie za wszystkie godziny pracy z art. 42 ust. 1 i 2 KN, a nie tylko planowane w ramach pensum, potwierdza Kuratorium Oświaty w Opolu (https://www.kuratorium.opole.pl/wynagrodzenie-a-udzial-w-strajku/). Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc oraz w związku z dokonaną z góry wypłatą w nadmiernej wysokości, potrąca się ją od najbliższej wypłaty. Potrąceń dokonuje się tylko za dni udziału w strajku, pokrywające się z dniami roboczymi, którymi mogą być dla niektórych pracowników soboty i niedziele. Jeśli natomiast pracownik strajkował w sobotę i niedzielę, a nie są to dla niego dni robocze, nie dokonuje się za te dni potraceń i pomija się je w wyliczeniach, ponieważ pracownik w takiej sytuacji nie był nieobecny w pracy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT