Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda...

PORADA PRAWNA

28 listopada 2022 Kadry

Pan dozorca z dniem 28 listopada 2021 r. rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Rozwiązując umowę miał 43 lata i 3 miesiące stażu pracy. Dnia 1 grudnia 2021 r. ponownie zawarto z nim umowę o pracę na czas nieokreślony. Dnia 3 sierpnia 2023 r. pan dozorca osiągnie 45 lat pracy. Czy w związku z powyższym należy mu się nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy? Jaka jest podstawa prawna? Czy są jakieś wyłączenia dla osób pobierających emeryturę?

Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 ze zm.) pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

Nagroda jubileuszowa, o której mowa powyżej, przysługuje pracownikom samorządowym, a jedynym warunkiem jej nabycia jest osiągnięcie wymaganego okresu pracy. Nie ma zatem znaczenia fakt, że będąc zatrudnionym w samorządowej jednostce organizacyjnej pracownik jednocześnie pobiera emeryturę. Jest to okoliczność nie mająca wpływu na prawo do tej nagrody.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT