Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 67c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) w przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do...

PORADA PRAWNA

19 września 2022 Kadry

W szkole (placówka feryjna) nauczycielowi został udzielony urlop wychowawczy w trzech częściach: od września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r. i od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Z dniem 31 sierpnia 2022 nauczyciel skończył zatrudnienie. Czy w takiej sytuacji dyrektor powinien wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na 2020 i 2021 rok?

Zgodnie z art. 67c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) w przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego.
Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nauczycielka w dniu 1 stycznia 2020 i 1 stycznia 2022 r. była w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy trwał nieprzerwanie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wobec powyższego, nauczycielka nie nabyła wiec prawa do urlopu wypoczynkowego za rok 2020 i 2021. Zgodnie bowiem z powołanym na wstępie przepisem, prawo to uzyskałaby z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego – a więc wraz z dniem rozpoczęcia ferii letnich w roku 2022, co zresztą się stało- i wykorzystała urlop w wymiarze co najmniej 8 tygodni. Stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2022 r. Nauczycielowi nie będzie zatem przysługiwać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Nie ma więc podstaw by wypłacać ekwiwalent.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT