Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nagroda jubileuszowa wypłacana jest bez względu na wymiar zatrudnienia w każdym miejscu pracy. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30...

PORADA PRAWNA

19 maja 2023 Kadry

Nauczyciel zatrudniony jest na pełen etat w innej szkole od 1 września 2019 r. do chwili obecnej. Nauczyciel dostarczył świadectwa pracy do 31 sierpnia 2019 r. oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole od 1 września 2019 r. do nadal. U nas pracuje od 1 września 2022 r. na 16/18. W miesiącu maju 2023 r. mija 35 lat pracy. Czy my, jako druga szkoła, również wypłacamy nagrodę jubileuszową i w jakim procencie?

Nagroda jubileuszowa wypłacana jest bez względu na wymiar zatrudnienia w każdym miejscu pracy. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r., poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

Wypłata nagrody jubileuszowej następuje po nabyciu przez nauczyciela prawa do nagrody. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1990 r.,(III PZP 57/89) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody. Z kolei w uchwale z dnia 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91), Sąd Najwyższy sprecyzował, ze pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT