Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) wprowadzono nowy model uzyskiwania awansu zawodowego. Jednakże...

PORADA PRAWNA

04 września 2022 Awans zawodowy

W naszym przedszkolu jest jeden nauczyciel dyplomowany(dyrektor) i 1 nauczyciel mianowany (w tym roku kończy staż na nauczyciela dyplomowanego) jest on opiekunem stażu nauczycielki ubiegającej się o awans na nauczyciela mianowanego. Od 1 września 2022r 4 kolejne nauczycielki chcą rozpocząć awans na nauczyciela mianowanego. Czy nauczyciel może być opiekunem aż dla 5 nauczycielek? Czy może być dyrektor? Przedszkole nowe prowadzone przez JST.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) wprowadzono nowy model uzyskiwania awansu zawodowego. Jednakże nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego, kontynuują awans zawodowy według starych przepisów. Oznacza to, że nauczyciel odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu oraz opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Zgodnie z art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela w brzmieniu sprzed 1 września 2022 r. nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach niesamorządowych, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. W placówkach samorządowych nie ma możliwości wyznaczenia dyrektora przedszkola na opiekuna stażu. Drugą część przepisu art. 9c ust. 4 stosuje się bowiem tylko do przedszkoli niesamorządowych.

Przepisy oświatowe nie wprowadzają zakazu pełnienia funkcji opiekuna stażu dla więcej niż jednego nauczyciela. Ograniczenia mogą być wprowadzone na poziomie uchwał JST w sprawie wynagradzania nauczycieli. Dyrektor szkoły musi dokonać oceny czy w ramach 40 – godzinnego tygodnia pracy nauczyciel przedszkola będzie w stanie dodatkowo prawidłowo realizować funkcję – opiekuna stażu dla więcej niż jednego nauczyciela.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT