Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia...

PORADA PRAWNA

17 maja 2018 Awans zawodowy

Przedłużenie stażu na awans zawodowy a urlop macierzyński, rodzicielski i zwolnienia lekarskie. Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego 01.09.2014 r. (planowo do 31.05.2017 r.). W okresie trwania stażu zaszła w ciążę. Pierwsze zwolnienie lekarskie trwało od 04.11.2015 do 31.12.2015 r. (łącznie 58 dni). Bezpośrednio przed porodem wykorzystano zwolnienie lekarskie od 09.05.2016 do 01.06.2017 r. (23 dni) – to zwolnienie chyba nie ma wpływu na przedłużenie stażu? W terminie 02.06.2016-19.10.2016 przebywała na urlopie macierzyńskim (140 dni-20 tyg.). Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w terminie 20.10.2016-31.05.2017, przebywała na urlopie rodzicielskim (224 dni-32 tyg.). W czerwcu 2017 oraz w roku szkolnym 2017/2018 wykorzystała pozostały urlop uzupełniający (łącznie 42 dni - rozumiem, że traktuje się go tak samo, jak urlop wypoczynkowy i jego długość nie przedłuża długości odbywania stażu). Wobec powyższego serdecznie proszę o odpowiedź na jaki dzień kończy się trwanie awansu zawodowego.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Podstawa prawna:1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 9d ust. 5, 5a.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególności §4.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT