Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Złożenie sprawozdania z realizacji stażu - nowy termin 7 dni od dnia zakończenia stażu – dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż po 1...

PORADA PRAWNA

05 marca 2019 Awans zawodowy

Proszę o odpowiedź czy nauczyciel kończący staż na dyplomowanego po l-4 i macierzyńskim 28 listopada 2018 r. ma 30 dni czy 7 dni na złożenie sprawozdania za okres stażu i czy dyrektor powinien ocenić go w ciągu 21 dni na podstawie regulaminu obowiązującego do 31.12.2018 r. czy już po 1 stycznia 2019 r. wg kryteriów z rozporządzenia o ocenie pracy.

Złożenie sprawozdania z realizacji stażu - nowy termin 7 dni od dnia zakończenia stażu – dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż po 1 września 2018 r. (§4 ust. 5 rozporządzenia MEN) Ocena pracy po zakończeniu stażu - 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu (art. 6a ust. 2a i ust. 2b Karty Nauczyciela). Po zakończeniu stażu nauczyciel podlega procedurze oceny pracy – art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.). Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożony po dniu 1 września 2018 r. powinien być przygotowany do komisji kwalifkacyjnej/egzaminacyjnej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Oznacza to, że dokumentacja powinna spełniać wymogi nowego rozporządzenia.Jeśli nauczyciel 1.09.2018 r. jest w trakcie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, ocena pracy, dokumentacja załączona do wniosku oraz praca komisji kwalifikacyjnej odbywa się na nowych zasadach, czyli wg nowych przepisów.Podstawa prawna:1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).2. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245), w szczególności art. 9c, 9f.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT