Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy, nie zaś od ogólnego stażu pracy i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie,...

PORADA PRAWNA

27 czerwca 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W czerwcu zmarła nauczycielka,we wrześniu miałaby 30 lat pracy. Jaka odprawa pośmiertna należy się mężowi. Czy należy się mu jubileuszówka, trzynastka, urlopowe i ekwiwalent za urlop. Proszę o dokładne sprecyzowanie.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy, nie zaś od ogólnego stażu pracy i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat u ostatniego pracodawcy; 2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat; 3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat (art. 93 § 2 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN). Ponieważ nauczycielka nie wypracowała wymaganego 30-letniego stażu z art. 47 ust. 1 pkt 3 KN, nie nabyła prawa do nagrody jubileuszowej, a w konsekwencji nie wypłaca się jej małżonkowi (§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418). Małżonkowi należy wypłacić trzynastkę w wysokości proporcjonalnej do efektywnie przepracowanego okresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia śmierci nauczycielki, odejmując od tego okresu okresy ewentualnych zwolnień lekarskich (art. 2 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej, Dz. U. z 2016 r. poz. 2217). Świadczenie urlopowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia śmierci nauczycielki (niepełnego miesiąca pracy – czerwca 2017 r. nie zaokrągla się w górę) i ewentualnie także od wymiaru etatu, jeśli nie była zatrudniona w pełnym wymiarze zajęć (art. 53 ust. 1a KN). Ekwiwalent pieniężny jest uzależniony od miejsca pracy nauczycielki oraz tego, czy w bieżącym roku kalendarzowym wykorzystywała urlop wypoczynkowy. W szkole feryjnej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługuje urlop: 6/12 * 56 = 28 dni, które się pomniejsza o urlop wykorzystany w okresie ferii zimowych (14 dni), czyli ostatecznie 14 dni, chyba że nauczycielka z niego nie skorzystała lub wybrała urlop w niższym wymiarze - wówczas ma prawo do 28 dni lub 28 dni pomniejszone o urlop wykorzystany w części w okresie ferii zimowych w 2017 r. (art. 66 ust. 2 KN). W przedszkolu samorządowym miała prawo do urlopu: 6/12 * 35 dni (zakładając pracę na pełen etat), czyli 17,5 dni zaokrąglonych do 18 dni, od których się odejmuje urlop wykorzystany w naturze w 2017 r., o ile nauczycielka wypoczywała (art. 64 ust. 3 KN, art. 1551 § 1 pkt 1, art. 1552a § 1, art. 1553 § 1 KP). Ekwiwalent wypłaca się za dni niewykorzystanego urlopu.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT