Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Szkoła publiczna ma obowiązek zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 01.08.2017 r. w sprawie...

PORADA PRAWNA

Szkoła organizuje zajęcia z wychowania fizycznego na basenie. W zajęciach uczestniczy 22 uczniów. Mam pytanie, czy zgodne z prawem jest gdy obok nauczyciela wf zajęcia prowadzi pracownik pływalni z odpowiednimi kwalifikacjami. Czy w takim przypadku trzeba podpisać stosowne porozumienie z pływalnią. Czy są przepisy określające liczbe uczniów którzy moga uczestniczyć w zajęciach na basenie pod opieką jednego nauczyciela?

Szkoła publiczna ma obowiązek zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). Wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Taką umowę zatrudnia się na umowę o pracę (art. 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 3 PO). W związku z tym zajęcia na basenie powinien prowadzić wykwalifikowany nauczyciel zatrudniony przez szkołę w ramach stosunku pracy albo osoba niebędąca nauczycielem, zatrudniona za zgodą kuratora oświaty. Wyjątkowo na podstawie § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (czyli zajęć dodatkowych, nieobowiązkowych dla uczniów) posiada osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23.08.2013 r., oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Szkoła nie może więc w celu realizacji zajęć obowiązkowych - objętych programem nauczania zawrzeć umowy bezpośrednio z instruktorem..

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT