Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Wobec pracowników zatrudnionych przed 1.01.2019 r. obowiązuje art. 946 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., który nakazuje...

PORADA PRAWNA

18 stycznia 2019 Kadry

Świadectwo pracy 2019 r. Pracownik zatrudniony za czas określony od 01.09.2018 r. do 25.01.2019 r. Czy wraz ze świadectwem pracy należy wydać pracownikowi informację o okresie przechowywania jego akt osobowych i możliwości ich odbioru? Nadmieniam, iż na chwilę obecną pracodawca nie podjął decyzji o przesłaniu do ZUS raportów informacyjnych, tj. o skróceniu okresu przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat.

 Wobec pracowników zatrudnionych przed 1.01.2019 r. obowiązuje art. 946 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., który nakazuje poinformowanie pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru po upływie okresu przechowywania oraz likwidacji nieodebranej dokumentacji. Art. 7 ustawy z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) stanowi o przechowywaniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. według dotychczasowych zasad, czyli przez 50 lat. Jednocześnie zaś przepisy przejściowe nie regulują zagadnienia rozwiązania stosunku pracy ww. osób po dniu 1.01.2019 r. W związku z tym, że wobec nich regulacja art. 946 KP nie została wyłączona, należy wywiązać się z obowiązku informacyjnego w chwili wydawania świadectwa pracy, wskazując, że dokumentacja pracownicza będzie przechowywana przez 50 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu, można ją odebrać do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania oraz że nieodebrana w tym terminie dokumentacja może zostać zniszczona.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT