Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W podanych przypadkach dyrektor decyduje, czy zajęcia rewalidacyjne przydzieli na stanowisku nauczyciela przedmiotu, czy nauczyciela – specjalisty. W orzecznictwie (wyrok SN z...

PORADA PRAWNA

23 sierpnia 2018 Kadry

Z jakiego pensum liczy się rewalidację, jeżeli przydzielono ją nauczycielom przedmiotów, posiadającym kwalifikacje do ich prowadzenia? Przykłady: 16 godz. przedmiotu i 3 godziny rewalidacji; 4 godz. przedmiotu, 12 godzin rewalidacji, 2 godziny zająć rozwijających komp. emocjonalne i społeczne, a w podwymiarze 4 godziny wdż.

W podanych przypadkach dyrektor decyduje, czy zajęcia rewalidacyjne przydzieli na stanowisku nauczyciela przedmiotu, czy nauczyciela – specjalisty. W orzecznictwie (wyrok SN z dnia 11 stycznia 2011 r., I PK 153/10, OSNP 2012, nr 5-6, poz. 63 oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 września 2014 r., IV SA/Gl 674/14, LEX nr 1513910) ugruntowany jest pogląd, że prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w zależności od rozmiaru indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży uczących się w danej szkole lub placówce, a konkretnie - mniejszego lub większego - zapotrzebowania w danej szkole na zajęcia z zakresu rewalidacji, realizacja tych zajęć może odbywać się albo poprzez powierzenie ich prowadzenia nauczycielom konkretnych przedmiotów nauczania posiadającym odpowiednie przygotowanie w ramach pensum (art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967), albo poprzez zatrudnienie nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje na stanowisku nauczyciela wspomagającego z pensum 20 godzinnym (art. 42 ust. 3 lp. 12) lub specjalisty z wymiarem pensum ustalonym przez organ prowadzący szkołę na poziomie nie wyższym niż 22 godziny w oparciu o art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b KN. Nauczyciel może mieć powierzone także różne stanowiska, a wówczas wylicza się dla niego wymiar pensum łączonego na podstawie art. 42 ust. 5c KN. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT