Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Aktualnie nauczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, a więc zastosowanie mają kodeksowe normy dotyczące wypowiedzenia takiej umowy – art. 91c ust. 1...

PORADA PRAWNA

07 stycznia 2021 Kadry

Jesteśmy szkołą feryjną. Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole na podstawie Karty Nauczyciela w okresach: - od 2.09.2002 r. do 30.04.2012 r. (w tym urlop bezpłatny od 1.02.2007 r. do 31.08.2011 r., od 11.04.2012 r. do 27.04.2012 r. i 30.04.2012 r.); - od 23.03.2020 r. do 26.06.2020 r. w wymiarze 3/18; - oraz umowa – od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w wymiarze 17,5/18. Dnia 4.01.2021 r. (poniedziałek) w czasie ferii szkolnych nauczyciel złożył wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Jaki jest okres wypowiedzenia dla ww. nauczyciela, którego dnia kończy się umowa z nauczycielem? Jak wyliczyć urlop nauczycielowi? roszę o podstawę prawną.

Aktualnie nauczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, a więc zastosowanie mają kodeksowe normy dotyczące wypowiedzenia takiej umowy – art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 w zw. z art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. Ponieważ u tego samego pracodawcy nauczyciel w ramach wszystkich podlegających sumowaniu zatrudnień przepracował ponad 3 lata, to okres wypowiedzenia nie wynosi 14 dni, tylko 3 miesiące – art. 36 § 1 pkt 3 KP (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4). Ponadto ponieważ okres wypowiedzenia obejmujący wielokrotność miesiąca upływa zawsze z końcem miesiąca kalendarzowego (art. 30 § 11 KP), to z racji złożenia wypowiedzenia w trakcie miesiąca (4 stycznia 2021 r.) okres wypowiedzenia upłynie 30 kwietnia 2021 r. (wypowiedzenie obejmuje 3 pełne miesiące kalendarzowe i upływa zawsze z końcem miesiąca); będzie to ostatni dzień pracy nauczyciela w szkole. Nauczyciel nie może jednostronnie skrócić okresu wypowiedzenia. Ewentualnie strony po dokonanym wypowiedzeniu mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę (art. 30 § 6 KP).
Ponieważ w pytaniu nie podano, aby dyrektor ustalił z nauczycielem wcześniejszy termin zakończenia zatrudnienia niż 30 kwietnia 2021 r., dlatego urlop zostaje wyliczony do tego dnia. Zgodnie z art. 64 ust. 5 zd. 2 w zw. z art. 66 ust. 2 KN, ponieważ w ramach obecnej umowy nauczyciel będzie zatrudniony krócej niż 10 miesięcy dydaktycznych w danym roku szkolnym, to urlop przelicza się: 5,6 dni za 1 miesiąc pracy, a więc 8 * 5,6 dni = 44,8 dni, zaokrąglone do 45 dni (art. 1553 § 1 KP), a od tego wymiaru odejmuje się urlop wykorzystany w naturze w czasie ferii zimowych; nauczyciel będzie uprawniony do ekwiwalentu za 31 dni niewykorzystanego urlopu, jeśli strony nie ustalą wcześniejszego terminu zakończenia zatrudnienia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT