Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z art. 36 ust. 4-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe - Dz. U. z 2024 r. poz. 737) dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko...

PORADA PRAWNA

03 kwietnia 2024 Inne

Rodzic dziecka 6-letniego ur. 2017r.chce odroczyć dziecko od obowiązku szkolnego. Chce aby uczęszczało do oddziału przedszkolnego jeszcze jeden rok szkolny. Dziecko nie uzyskało dojrzałości szkolnej (opinia wychowawcy i prywatnej poradni). Bardzo proszę o podstawę prawną. Czy wystarczy wniosek rodzica, czy ma być to opinia z poradni (np.prywatnej?). Dziękuję.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 4-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe - Dz. U. z 2024 r. poz. 737) dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

Wniosek rodzice składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, obecnie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2024 r. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Do wymienionego wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 cytowanej ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (proszę sprawdzić czy wymieniona w pytaniu prywatna poradnia spełnia te warunki).

Dziecko, któremu w ten sposób odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT