Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy internacie określa Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli...

PORADA PRAWNA

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu kwalifikacji: Chcemy zatrudnić osobę jako wychowawcę w internacie dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, kandydatka przedstawiła dwa dyplomy: tytuł zawodowy licencjata - ukończony kierunek pedagogika w specjalności psychopedagogika z detektywistyką oraz tytuł zawodowy magister - ukończony kierunek pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: pedagogika małego dziecka. Czy mogę uznać, że kandydatka ma wystarczające kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku wychowawca w internacie?

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy internacie określa Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Zgodnie z § 24 jest to osoba, która ukończyła:

1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzony jest internat.

Zasadniczo więc kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w internacie daje przede wszystkim pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (specjalność odpowiadająca prowadzonym zajęciom). Zważywszy na to, że internat jest dla uczniów szkoły zawodowej, specjalność "pedagogika małego dziecka" nie pokrywa się z zajęciami z uczniami szkoły zawodowej. Dla pełnego wyjaśnienia kwalifikacji nauczycielki należy sprawdzić zapisy w suplemencie do dyplomu.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT