Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Liczbę godzin "karcianych" dla nauczycieli niepełnozatrudnionych oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu w stosunku do półrocznego okresu rozliczeniowego (art. 42 ust....

PORADA PRAWNA

01 września 2015 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Pracuję w szkole podstawowej na 6/18. Ile godzin karcianych muszę wypracować? Nauczyciel ma indywidualne nauczanie i musi dojechać do ucznia ok 12 km. Czy powinien dostać zwrot kosztów podróży(delegację)?

Liczbę godzin "karcianych" dla nauczycieli niepełnozatrudnionych oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu w stosunku do półrocznego okresu rozliczeniowego (art. 42 ust. 3b Karty Nauczyciela). Oznacza to, ze przy np. 19 tygodniach pracy w I półroczu, nauczyciela pełnozatrudnionego obowiązuje 38 godzin. Nauczycielowi zatrudnionemu na 6/18, nalezy obliczyć wymiar godzin w następujący sposób:

6/18 x 2 x 19 =  12,67 albo 6/18 x 38 = 12,67

 

 

 Przepisy oświatowe nie regulują kwestii dojazdu nauczyciela do domu ucznia nauczanego indywidualnie. Możliwe są dwa rozwiązania:

1. jeżeli nauczyciel nauczanie indywidualne w domu ucznia ma wpisane w umowie o pracę/akcie mianowania, wówcas w tym dokumencie, jako miejsce świadczenia pracy określa się dom ucznia (adres) i nie ma mowy o zwrocie jakichkolwiek kosztów dojazdu,

2. jeżeli godziny nauczania indywidualnego przydzielone zostały nauczycielowi zatrudnionemu w szkole (w umowie ma wpisane miejsce wykonywania pracy - szkoła ... w miesjcowości...), a nauczanie indywidualne odbywa się w innej miejscowośći, wówczas dyrektor wystawia nauczycielowi delegację i na jej podstawie dokonuje zwrotu kosztów przejazdu (art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT