Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego wicedyrektor byłby zwolniony, gdyby łącznie spełnił następujące warunki: posiadał co najmniej stopień naukowy doktora co...

PORADA PRAWNA

21 października 2019 Awans zawodowy

Od września jestem wicedyrektorem ds. edukacji w placówce niepublicznej. Czy chcąc robić awans na nauczyciela dyplomowanego piszę plan rozwoju i daję go dyrektorowi do zatwierdzenia i odbywam staż jak inni nauczyciele, czy po 3 latach wnioskuję o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego?

Z odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego wicedyrektor byłby zwolniony, gdyby łącznie spełnił następujące warunki: posiadał co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy; wówczas mógłby złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Wicedyrektor, który tych warunków nie spełnia, musi odbyć staż, co wiąże się z koniecznością złożenia do dyrektora wniosku o rozpoczęcie stażu w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym wraz z planem rozwoju zawodowego, zgodnie z art. 9d ust. 1 KN i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574). Złożenie wniosku do dyrektora po tym terminie powoduje to, iż do końca bieżącego roku szkolnego nauczyciel nie może rozpocząć stażu (art. 9d ust. 2 KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT