Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu wyłonionemu w drodze konkursu (art. 36a ust. 1 ustawy o systemie...

PORADA PRAWNA

01 grudnia 2014 Awans zawodowy

Nauczycielka szkoły podstawowej zatrudniona na podstawie mianowania wygrała konkurs na dyrektora nowo tworzonego przedszkola gminnego. Czy możliwe jest przeniesienie tej Pani do przedszkola na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela? Kto ma dokonać tego przeniesienia, skoro to właśnie jej powierzone zostanie stanowisko dyrektora?

 Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu wyłonionemu w drodze konkursu (art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Jeżeli nauczyciel, który wygrał konkurs zatrudniony jest w innej szkole na podstawie mianowania, należy zastosować procedurę przeniesienia nauczyciela do szkoły, w której ma być dyrektorem.Należy wszcząć procedurę przeniesienia
Przeniesienie nauczyciela następuje na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela. W przypadku, gdy nie ma dyrektora, bo jest to nowo utworzona placówka, przeniesienia może dokonać organ wykonawczy organu prowadzącego - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zgodnie z aktualnym fragmentem uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 1994 r. (uchwała TK z dnia 23 marca 1994 r., W 9/93) "zarząd gminy (obecnie: wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do zatrudniania dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej, w znaczeniu nawiązania stosunku pracy z osoba, wyłonioną na to stanowisko w uprzednim postępowaniu konkursowym.”

Zatem czynności przeniesienia powinien dokonać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu pracodawcy jakim jest przedszkole.

Powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu dokonuje również organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Przez sam fakt powierzenia stanowiska kierowniczego, jednostka samorządu terytorialnego nie staje się pracodawcą dyrektora – nauczyciela, a jedynie wypełnia obowiązki pracodawcy, którym jest przedszkole (art. 10 ust. 1 KN).

Data powierzenia stanowiska nie może być wcześniejsza niż data przeniesienia, gdyż - zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 ustawy – szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT