Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce...

PORADA PRAWNA

29 czerwca 2020 Awans zawodowy

Jaką podstawę prawną wpisać w zaświadczeniu dla n-la w przypadku zmiany pracy w trakcie odbywania stażu?

Na podstawie art. 9f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocena ta jest uwzględniana przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu. Jednocześnie KN nie wymaga od dyrektora, u którego nauczyciel realizował staż, wydania zaświadczenia. Również takiego wymogu nie nakłada na niego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm). Załącznik do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego stanowi zaświadczenie wydane przez dyrektora ostatniej szkoły, w której nauczyciel realizował staż, zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż - § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) ww. rozporządzenia. W związku z tym, że dyrektorzy poprzednich szkół nie są wyraźnie zobowiązani do wystawienia nauczycielom zaświadczeń mających ułatwić wystawienie zaświadczenia ostatniemu dyrektorowi należy uznać, że sporządzając je na zasadzie dobrowolności działają w ramach ogólnych kompetencji przełożonego służbowego nauczyciela i kierownika zakładu pracy – art. 7 ust. 1 KN i art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT