Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel powinien złożyć wniosek do zarządu fundacji jako organu upoważnionego do jej reprezentacji albo do innego organu wskazanego w statucie fundacji jako upoważnionego...

PORADA PRAWNA

13 czerwca 2016 Awans zawodowy

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu niepublicznym: Zgodnie z KN: "Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: ..... nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę". Przedszkole prowadzi Fundacja. Czy nauczyciel ma złożyć wniosek do Prezesa Fundacji? A Prezes powołuje komisję w składzie: -przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego - czyli występuje z wnioskiem do Kuratorium? -dyrektor Przedszkola, -dwaj eksperci z listy MEN? Dziękuję za pomoc.

Nauczyciel powinien złożyć wniosek do zarządu fundacji jako organu upoważnionego do jej reprezentacji albo do innego organu wskazanego w statucie fundacji jako upoważnionego do wykonywania czynności dotyczących awansu zawodowego (art. 5 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. z 2016 r., poz. 40). W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel kuratora oświaty (należy zwrócić się do kuratorium o wyznaczenie); dyrektor przedszkola; dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez MEN – należy zwrócić się bezpośrednio do ekspertów z zapytaniem o możliwość udziału w pracach komisji; na wniosek nauczyciela – przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego (art. 9g ust. 2 i ust. 5 KN).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT