Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2013 r.,...

PORADA PRAWNA

29 kwietnia 2018 Awans zawodowy

Pytania dotyczą awansu zawodowego nauczycieli w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: Jakie dokumenty powinny zostać w szkole po rozmowie kwalifikacyjnej w przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego? Jakie procedury formalne obowiązują podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2013 r., poz. 393 protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej (kopia zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej) są przechowywane przez organ powołujący komisję, czyli dyrektora. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i zaświadczenie wystawione przez dyrektora. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel – stażysta przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. Nauczyciel uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. Nauczycielowi wydawane jest zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej jest protokołowany (§ 12 – 14 ww. rozporządzenia).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT