Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna: Art. 9c, 9d ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta...

PORADA PRAWNA

12 września 2013 Awans zawodowy

Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu na nauczyciela dyplomowanego w październiku 2011 roku odwołał się do Kuratora. Ocena ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny była też negatywna.Czy może od 01 września 2013 roku złożyć wniosek o ponowny staż?

Podstawa prawna: Art. 9c, 9d ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).

W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Zatem nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Oznacza to, że nauczyciel może rozpocząć staż, jeśli dyrektor wyrazi zgodę. Zarówno wniosek nauczyciela, jak i zgoda (lub odmowa) powinna mieć formę pisemną.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT