Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel – specjalista (np. logopeda) może awansować w przedszkolu. Opiekunem stażu może być nauczyciel kontraktowy zatrudniony w przedszkolu, ale tylko jeśli zajmuje...

PORADA PRAWNA

18 października 2016 Awans zawodowy

Czy logopeda może ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego w przedszkolu? Czy opiekunem może być nauczyciel przedszkola w stopniu nauczyciela kontraktowego- czy też tylko inny logopeda? Jaka jest dokumentacja takiego awansu zawodowego?

Nauczyciel – specjalista (np. logopeda) może awansować w przedszkolu. Opiekunem stażu może być nauczyciel kontraktowy zatrudniony w przedszkolu, ale tylko jeśli zajmuje stanowisko kierownicze w przedszkolu niepublicznym lub publicznym prowadzonym przez inny podmiot niż gmina (art. 9c ust. 4 KN); opiekun stażu nie musi mieć tej samej specjalności, co nauczyciel odbywający staż. Dokumentacja obejmuje zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego przygotowany przez nauczyciela, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela w okresie stażu, dokumentację składaną przez nauczyciela do komisji kwalifikacyjnej (wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji, zaświadczenie dyrektora o wymiarze godzin pracy oraz nauczanych zajęciach, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej otrzymania), zgodnie z art. 9c i 9d KN, § 3 – 5, § 9 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013 r., poz. 393.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT