Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z art.  10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730 ze zm. w 2023 r....

PORADA PRAWNA

07 czerwca 2024 Awans zawodowy

Nauczyciel uzyskał stopień awansu dn. 22.08.2017r.Umowy o pracę: 01.09.2016r.-25.01.2018r. 25.02.2019r.-19.06.2019r. 01.09.2019r.-23.09.2020r. (Przepracowała 1 rok i 9m, 23dn.) Czy powinien przepracować 2 lata czy to ma być tylko przerwa aby rozpocząć staż na mianowanego? Czy nauczyciel mógł rozpocząć staż na mianowanego 1.09.2022r. i czy ten staż może być skrócony o rok (czyli trwa rok i 9 miesięcy). Dziękuję za poradę.

 

Zgodnie z art.  10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730 ze zm. w 2023 r. poz. 1672) nauczyciel, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskuje według przepisów dotychczasowych.

Przepisy dotychczasowe to:

1) ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm. w 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) – w brzmieniu do 31 sierpnia 2022 r.,

2) rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Warunkiem rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego jest przepracowanie 2 lat od daty uzyskania aktu awansu nauczyciela kontraktowego.

Z przedstawionego wyliczenia wynika, że nauczycie nie przepracował 2 lat.

Należy wyliczyć kiedy dojdzie do przepracowania 2 lat i w tym roku z dniem 1 wrzesnia nauczyciel będzie mógł złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu w terminie skróconym 1 roku 9 miesięcy.

Wymieniony nauczyciel może ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT