Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Nie, nauczyciel ma obowiązek przestrzegać czasu pracy ustalonym w art. 42 Karty Nauczyciela. Jeśli nauczyciel odmawia, proponuję zwrócić się do niego z pismem...

PORADA PRAWNA

30 listopada 2011 Nadzór pedagogiczny

Nauczycielka zatrudniona jako polonista i bibliotekarka szkolna realizowała godz, pracy w bibliotece jako 45-minutowe. W podziale godz. były przemieszane te i te. w trakcie kontroli dyrektor zwrócił się z poleceniem odpracowania brakujących godzin zaległych od września, do listopada. nauczyciel odmówił, uzasadniając że tak było w podziale godzin. Czy słusznie?

 

Nie, nauczyciel ma obowiązek przestrzegać czasu pracy ustalonym w art. 42 Karty Nauczyciela. Jeśli nauczyciel odmawia, proponuję zwrócić się do niego z pismem przywołując podstawę prawną.

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

(…)

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm:

10. Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych (Stanowisko - typ, rodzaj szkoły); Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych: 30 opiekuńczych

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.)

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT