Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pracodawca nie może sam decydować o urlopie wypoczynkowym pracowników. Zgodnie z art. 163 § 1 kodeksu pracy, plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski...

PORADA PRAWNA

Nauczycielka z 30 letnim stażem pracy, znająca procedurę związaną z planowaniem urlopu wypoczynkowego, nie oddała w terminie tj. w grudniu 2016 r. planu urlopu na rok 2017. Od 6 grudnia 2016 do 28 lutego 2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, w tym czasie zgłosiła się z wnioskiem o udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, który został jej udzielony zgodnie z terminem wskazanym przez lekarza tj. od 1 marca do 31 sierpnia 2017 roku. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytania: 1. Czy dyrektor może wskazać nauczycielowi termin urlopu wypoczynkowego np. w całości tj. 31 dni zaraz po urlopie zdrowotnym?; 2. Czy musi go nauczyciel wykorzystać do 31 grudnia 2017 r ? Kiedy nie musi?; 3. Czy nauczyciel może zaplanować wykorzystanie urlopu za rok 2017 podając termin w 2018?

Pracodawca nie może sam decydować o urlopie wypoczynkowym pracowników. Zgodnie z art. 163 § 1 kodeksu pracy, plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami termin urlopu można przesunąć. Przesunięcie terminu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 kp).

Urlop wypoczynkowy co do zasady powinien być więc wykorzystany w danym roku kalendarzowym, w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś powodów urlop nie zostanie wykorzystany (np. choroba pracownika), pracodawca musi udzielić go do 30 września następnego roku (art. 168 kp). Nie można zatem od razu planować wykorzystania urlopu za 2017 rok w 2018.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT