Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 229 § 11 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby...

PORADA PRAWNA

19 marca 2020 Kadry

Nauczyciel zatrudniony jako psycholog u innego pracodawcy (placówka medyczna) stara się o pracę w poradni. Posiada ważne badania lekarskie na stanowisku psychologa. Czy po przedstawieniu skierowania i orzeczenia lekarskiego (w przypadku stwierdzenia zgodności warunków pracy) jest możliwość uwzględnienia tych badań w procesie zatrudnienia? Informatyk zatrudniony w poradni jest jednocześnie pracownikiem innej poradni na tym samym stanowisku i w tych samych warunkach pracy, posiada ważne badania okresowe wykonane u tamtego pracodawcy. Czy można je uwzględnić?

Na podstawie art. 229 § 11 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudnione u innego pracodawcy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Po stwierdzeniu tożsamości warunków pracy nie ma obowiązku kierowania nauczyciela na badanie wstępne. Natomiast posiadanie aktualnych badań okresowych u innego pracodawcy nawet w takich samych warunkach nie zwalnia z obowiązku skierowania na badanie okresowe u równoległego pracodawcy, ponieważ takiego zwolnienia nie ustanawia żaden przepis art. 229 KP, a więc informatyka należy skierować na badanie okresowe na podstawie art. 229 § 4a w zw. z § 2 KP. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT