Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego...

PORADA PRAWNA

29 sierpnia 2019 Prawo oświatowe

Nauczyciel katecheta z 27 letnim stażem pracy, jest zatrudniony w 3 placówkach. W jednej - szkoła publiczna - umowa na czas określony, zawarta na 1 rok (od 01.09.2019 do 31.08.2020), wymiar etatu: 8/18- otrzymuje dodatek za wysługę lat. W drugiej - publiczne przedszkole, umowa na czas nieokreślony, wymiar etatu: 4/22 - otrzymuje dodatek za wysługę lat. Trzecia placówka - publiczna szkoła podstawowa, umowa na czas określony (od 02.09.2019 do 26.06.2020), wymiar etatu: 8/18 + 1/22. Pytanie: Czy nauczycielowi należy również wypłacać dodatek za wysługę w trzeciej placówce?

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, czyli jeśli jakiś okres zakończonego zatrudnienia został uwzględniony u jednego z pracodawców, nie wlicza się go do stażu u innego pracodawcy. Wyjątkowo te same zakończone okresy zatrudnienia wlicza się do stażu uprawniającego do dodatku, gdy łączny wymiar zatrudnienia u wszystkich pracodawców nie przekracza obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, czyli etatu (§ 7 ust. 3 ww. rozporządzenia). W sytuacji podanej w pytaniu nauczyciel łącznie będzie zatrudniony w wymiarze przekraczającym etat, a więc w każdym z miejsc pracy do stażu można wliczyć tylko zakończone okresy zatrudnienia, których nie uwzględnił inny równoległy pracodawca, zgodnie z ogólną zasadą z § 7 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Treść pytania jest natomiast zbyt ogólna, by można było stwierdzić, czy w trzecim miejscu pracy nauczyciel otrzyma staż, ponieważ nie wiadomo, jakie zakończone okresy zatrudnienia z 27 lat będą wliczali do stażu pozostali pracodawcy; nauczyciel mógł zdecydować o uwzględnieniu niektórych z zakończonych okresów. Jeśli natomiast placówki nr 1 i 2 wypłacą dodatki przykładowo w wysokości 20% oraz 7% wskazuje to na uwzględnienie w nich wszystkich zakończonych okresów zat rudnienia, co oznacza brak takich okresów, które mogłaby uwzględnić trzecia placówka. W związku z tym wypłata dodatku w trzecim miejscu pracy powinna nastąpić po przedłożeniu przez nauczyciela zaświadczeń od pozostałych pracodawców, na podstawie których będzie możliwe zweryfikowanie, czy nauczyciel posiada jakieś zakończone okresy zatrudnienia z 27 lat, które nie będą wliczane do stażu uprawniającego do dodatku przez szkołę oraz przedszkole. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT