Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Dyrektor nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia, które jest niedopuszczalne na wniosek nauczyciela z przyczyn innych niż brak godzin z...

PORADA PRAWNA

01 czerwca 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel j.polskiego mianowany pracujący na pełnym etacie w mojej szkole prosi o ograniczenie w zatrudnieniu do 9/18 etatu bo chce pracować w innej szkole. Co ja jako Dyrektor mam zrobić bo u mnie są godziny dla tego Nauczyciela , czy ja muszę się na to zgodzić , jak regulują to przepisy prawa oświatowego? Czy trzeba rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem za porozumieniem stron i na nowo podpisać umowę z dniem 1 września?

 Dyrektor nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia, które jest niedopuszczalne na wniosek nauczyciela z przyczyn innych niż brak godzin z powodu zmian organizacyjnych z zachowaniem kontynuacji zatrudnienia przez mianowanie. Gdyby dyrektor zgodził się na taką propozycję, stosunek pracy przez mianowanie musiałby zostać rozwiązany w trybie porozumienia stron lub ewentualnie za wypowiedzeniem dokonanym przez nauczyciela (musiałoby zostać złożone do dnia 31 maja ze skutkiem na dzień 31 sierpnia), a następnie należałoby zawrzeć umowę o pracę w niepełnym wymiarze zajęć (art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1, art. 10 ust. 6 KN). Jeśli dyrektor nie zgodzi się na rozwiązanie stosunku pracy, zaś nauczyciel nie złożył wypowiedzenia, nauczyciel będzie miał obowiązek wykonywania pracy w pełnym wymiarze zajęć, gdyż w przeciwnym razie narazi się na odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 1 KN). Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć wymaga zgody dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia od dnia 1 września 2017 r. (art. 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60), natomiast zatrudnienie na część etatu nie zobowiązuje nauczyciela do jej uzyskania.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT