Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela na godziny trwające po 45 minut. Czas pracy każdego pracownika obejmuje godziny zegarowe, ponieważ innych rozwiązań w tej sprawie...

PORADA PRAWNA

28 września 2022 Zatrudnianie (kodeks pracy)

6. Czy logopedę szkolnego zatrudnia się na zegarowe godziny? Czy jest to ujęte w przepisach? Rozporządzenie mówi o zajęciach z uczniami - 45 min.

Nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela na godziny trwające po 45 minut. Czas pracy każdego pracownika obejmuje godziny zegarowe, ponieważ innych rozwiązań w tej sprawie nie zawiera ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) ani ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.). W czasie godziny pracy, po przeprowadzeniu zajęć trwających po 45 minut, przez pozostałe 15 minut nauczyciel realizuje inne zadania służbowe - czynności statutowe, doskonalenie zawodowe, przygotowywanie się do zajęć, itp., zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020, poz. 1280 ze zm.) oraz art. 42 ust. 2 KN. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT