Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przedszkola mogą organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. W wycieczce organizowanej przez przedszkole nie powinny uczestniczyć osoby,...

PORADA PRAWNA

07 marca 2018 Inne

Mam pytanie chcemy w przedszkolu zorganizować wycieczkę do zoo. Wycieczka przewidziana jest dla dziecka i jego mamy. Niektóre mamy chcą zabrać młodsze lub starsze rodzeństwo nie chodzące do przedszkola. Moje pytanie brzmi kto odpowiada prawnie za rodzica i dziecko nie chodzące do przedszkola - przedszkole jako organizatorzy czy rodzic i czy my musimy dodatkowo ubezpieczać rodziców i dzieci nie chodzące do przedszkola czy wystarczy ich własne ubezpieczenie?

Przedszkola mogą organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. W wycieczce organizowanej przez przedszkole nie powinny uczestniczyć osoby, które nie są jego wychowankami. Rodzic nie jest uczestnikiem wycieczki, podobnie jak dziecko, które nie jest wychowankiem przedszkola. Rodzic może natomiast za zgodą dyrektora być jej opiekunem (§ 13 ust. 1 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). Opiekun w szczególności sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom, wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

Uczestnik wycieczki krajowej nie musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli dziecko dozna szkody w trakcie wycieczki organizowanej przez przedszkole wówczas generalnie odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie organ prowadzący. Ubezpieczenie dotyczy wycieczek zagranicznych. Pomimo, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, to ostatecznie rodzice lub opiekunowie prawni decydują czy ubezpieczyć dziecko od NNW oraz wybierają ubezpieczyciela i kwotę ubezpieczenia. Wskazane jest, aby kierownik i opiekunowie wycieczki posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie organizowanego wyjazdu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT