Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor szkoły, jako pracodawca dokonuje oceny kwalifikacji nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od...

PORADA PRAWNA

Kto może dokonać oceny kwalifikacji nauczyciela czy posiadane kwalifikacje są zgodne z nauczanym zawodem, przedmiotem lub zakresem materiału czy nie? Do kogo należy decyzja i do kogo możemy się od niej odwołać?

Dyrektor szkoły, jako pracodawca dokonuje oceny kwalifikacji nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami, w ramach którego kontroluje m.in. posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć (art. 51 ust. 1 pkt. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1).

 

Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach tych organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.

Nauczyciele ci mogą wydawać dyrektorom szkół zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji, natomiast dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT