Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z przepisem § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci...

PORADA PRAWNA

11 kwietnia 2018 Prawo oświatowe

Jesteśmy przedszkolem integracyjnym. Od września w nowej grupie integr. będziemy mieli tylko 1 dziecko niepełnosprawne - z niepełnosprawnością ruchową. W związku z tym, czy musimy zatrudnić dodatkowo dla tego dziecka nauczyciela wspomagającego czy wystarczy pomoc nauczyciela?

Zgodnie z przepisem § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578) w przedszkolach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Przepis nie uzależnia zatrudnienia nauczyciela wspomagającego od liczby dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, jak również od rodzaju ich niepełnosprawności. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w myśl przepisu § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649, Dz.U. z 2018r. poz. 691) liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych. W świetle tej regulacji oddział przedszkola integracyjnego funkcjonuje także wtedy, gdy uczęszcza do niego jedno dziecko niepełnosprawne. W związku z powyższym w oddziale, o którym mowa w pytaniu, należy zatrudnić nauczyciela wspierającego. Ustalenie wymiaru czasu pracy nauczyciela wspomagającego w tym oddziale należy do decyzji dyrektora przedszkola. Powinna ona być podjęta po określeniu potrzeb dziecka niepełnosprawnego oraz uwzględnieniu realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649, Dz.U. z 2018r. poz. 691).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT