Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W tabeli NP4 SIO należy wykazać dzieci, w stosunku do których w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną...

PORADA PRAWNA

01 grudnia 2011 Prawo oświatowe

Witam. Czy dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju bez podania przyczyny w preambule oraz stwierdzenia w diagnozie: „mózgowe porażenie dziecięce pod postacią mieszanego zespołu piramidowo-pozapiramidowego”.(…) oraz orzeczenie o niepełnosprawności z podanym symbolem „10-N” może być wpisane w SIO do tabeli NP-4 jako ucznia z więcej niż jedną niepełnosprawnością?

W tabeli NP4 SIO należy wykazać dzieci, w stosunku do których w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną stwierdzono więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności. 

Jedynie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujemy dzieci do tej tabeli (muszą być wymienione co najmniej dwie niepełnosprawności). Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nie może być brana pod uwagę w tym przypadku. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazujemy w tabeli U6.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT